Prezentare generală

Prezentare Generală

          Principalul scop al noii politici comunitare în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice este dezvoltarea durabilă şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii, securităţii omului şi a mediului înconjurător prin menţinerea şi dezvoltarea competitivităţii industriale, prin prevenirea fragmentării pieţei comunitare şi prin dezvoltarea unui sistem unic pentru substanţele chimice noi şi pentru cele existente.

Legislaţia europeană în domeniul managementului produselor chimice a fost amendată în mod semnificativ , iar industria va trebui să facă faţă unor responsabilităţi mai mari decât înainte pentru asigurarea fabricării şi utilizării de produse chimice în conformitate cu standarde înalte de protecţie a sănătăţii omului şi securităţii mediului.

În vederea conservării integrităţii pieţei interne şi asigurării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a mediului, este necesar să se asigure că fabricarea substanţelor în Comunitate respectă legislaţia comunitară, chiar şi în cazul în care acestea sunt exportate.

legislaţia specifică din domeniul substanţelor şi produselor chimice se descarcă de pe situl :

http://anpm.ro