DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2023

AVRAM CLAUDIA avere interese
BALUS EMILIA MONICA avere interese
BANC MARIA avere interese
BARABAS VIORICA GEORGETA avere interese
BARNA AURELIAN CONSTANTIN avere interese
BARNA AURELIAN CONSTANTIN 30 DE ZILE DE LA NUMIRE avere interese
BICSKEI IULIU AURELIAN avere interese
BIRSAN ALINA ELENA avere interese
BOTICEAN  DANA MIHAELA avere interese
COSTINAS LUCIA DOINA avere interese
DASCALU MARIA ELENA avere interese
FAUR IOAN avere interese
FRENTONI ANDA MARIA JULIETA avere interese
GRECU DOINA ANA avere interese
GROZAV DENISA avere interese
LESOVICI ANDORINA avere interese
LUGOJAN OTILIA avere interese
MUCENICA MIHAI avere interese
MURESAN LUMINITA MARINELA avere interese
NISTOR ADRIANA CAMELIA avere interese
OPREAN DIANA FLORINA 30 DE ZILE DE LA PLECARE avere interese
OPREAN DIANA FLORINA 30 DE ZILE DE LA NUMIRE avere interese
OPREAN DIANA FLORINA avere interese
PETRASCA LUCIA VIRGINIA avere interese
RADULESCU DANIELA EUGENIA avere interese
ROMAN LILIANA avere interese
SANISLAV SIBINESCU SORIN avere interese
STANA CORINA avere interese
TODEA VIORICA avere interese
UNGUREANU ANCA SILVIA avere interese
VOICA POP ANCA CORINA avere interese
VOICA RADU avere interese

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2022

ARDELEANU ADRIAN avere interese
AVRAM CLAUDIA avere interese
BALUS EMILIA MONICA avere interese
BANC MARIA avere interese

BARABAS VIORICA GEORGETA

BARABAS VIORICA GEORGETA rectificat

avere

avere

interese

interese

BICSKEI IULIU AURELIAN avere interese
BIRSAN ALINA ELENA avere interese
BOTICEAN  DANA MIHAELA avere interese
COSTINAS LUCIA DOINA avere interese
DASCALU MARIA ELENA avere interese
FAUR IOAN avere interese
FRENTONI ANDA MARIA JULIETA avere interese
GRECU DOINA ANA avere interese
GROZAV DENISA avere interese
LESOVICI ANDORINA avere interese
LUGOJAN OTILIA avere interese
MUCENICA MIHAI avere interese
MURESAN LUMINITA MARINELA avere interese
NISTOR ADRIANA CAMELIA avere interese
OPREAN DIANA FLORINA avere interese
PETRASCA LUCIA VIRGINIA avere interese
RADULESCU DANIELA EUGENIA avere interese
ROMAN LILIANA avere interese
SANISLAV SIBINESCU SORIN avere interese
STANA CORINA avere interese
TODEA VIORICA avere interese
UNGUREANU ANCA SILVIA avere interese
VOICA POP ANCA CORINA avere interese
VOICA RADU avere interese

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2021

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE ARHIVA 2009 - 2020

ORGANIGRAMA APM HD 2020

Tabelul cu funcţiile personalului plătit din fonduri publice din cadrul APM.Hunedoara conform articolului 33 din legea 153/2017

contact

 

Agentia de Protectie a Mediului Hunedoara   Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700 Deva, judetul Hunedoara Tel:  0254 215445 Fax. 0254 212252   E-mail:  office@apmhd.anpm.ro   site  http://apmhd.anpm.ro


homepage

                           AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 ,   privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.

Structură organizatorică:

                           Director Executiv - Viorica Georgeta BARABAS

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Lucia Doina COSTINAS

                                        Serviciul Monitorizare si Laboratoare - Emilia Monica BALUS

                                         Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

                                         Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane

                                         Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - Maria  DASCALU


Regulamentul de organizare si functionare APM Hunedoara

docfiles/view/93605


ANGAJARI


BUGET 2012

docfiles/view/58301


SITUATII FINANCIARE 31.12.2011

docfiles/view/58303


VENITURI SALARIALE A.P.M. HUNEDOARA 2011

docfiles/view/58347


VENITURI SALARIALE APM HUNEDOARA 2012

docfiles/view/88516


Situatii finaciare 2012

docfiles/view/97501


Buget 2013

docfiles/view/97605


ANUNT ORGANIZARE EXAMEN cf. Art.100 alinit (1),(2) si (3) din Legea 188/1999 (r2)

docfiles/view/110941


VENITURI SALARIALE APM HUNEDOARA 2013

docfiles/view/120761


VENITURI SALARIALE APM HUNEDOARA 2014

docfiles/view/127408


BUGET 2014

docfiles/view/127409


homepage

ANUNȚ

     Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara anunță publicul interesat că începând cu data 12.03.2020 documentele care trebuie depuse (raportări, completări, documentații, solicitări, etc) se primesc la adresele de email:

       - office@apmhd.anpm.ro

       - reglementari@apmhd.anpm.ro

       - deseuri@apmhd.anpm.ro

       - arii.protejate@apmhd.anpm.ro

       - monitorizare@apmhd.anpm.ro

       - relatii.publice@apmhd.anpm.ro

       Se mai pot primi prin fax la numărul 0254 212 252 sau prin poștă la adresa: Loc.Deva Str.Aurel Vlaicu Nr.25 Jud.Hunedoara.

            Cont pentru plata tarifelor RO 55 TREZ 366 50 32 XXX 000 199 deschis la Trezoreria Deva; CUI4374369.

 

Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului - Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile Județene pentru Protecția Mediului

 Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, APM Hunedoara are în curs de implementare un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul urmator cu răspunsurile, sugestiile și comentariile  dumneavoastră!  

Link chestionar

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 Programul “Rabla Local”

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă deschiderea sesiunii de finanţare a Programului “Rabla Local”, prin care pot fi casate maşini mai vechi de 15 ani, fără obligaţia de a cumpăra una nouă, iar beneficiarii să primească 3.000 lei.

        Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), unităţile administrativ-teritoriale sunt cele care pot depune cereri de finanţare şi documentaţia aferentă prin intermediul aplicaţiei informatice, puse la dispoziţie de AFM, în perioada 21 aprilie– 28 aprilie 2023. Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor derulate de AFM rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

        După încheierea contractelor de delegare între Administraţia Fondului pentru Mediu şi unităţile administrativ-teritoriale şi publicarea pe site-ul www.afm.ro, a listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare, AFM va publica anunţul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţi- persoane fizice care au domiciliul în raza UAT din lista publicată, iar apoi va transmite solicitărille de finanţare către UAT, care va acorda stimulentul de casare.

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice

 

COMUNICAT DE PRESĂ
 
             Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă publicul interesat, că a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Mediului nr. 827/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice. 
Ordinul stabilește o schemă de finanțare prin care cei care au neplăceri cauzate de vizitele animalelor sălbatice să aibă posibilitatea de a cere bani de la stat pentru instalarea de sisteme ca să prevină astfel de vizite. Este vorba despre garduri electrice, în special, ce au rolul de a ține animalele la distanță de casele sau terenurile deținute. 
              Programul se finanţează prin Administraţia Fondului pentru Mediu, este multianual, se aplică la nivel national, iar persoanele fizice şi juridice interesale de instalarea de garduri electrice ori a altor mijloace permise de lege prin care pot fi ținute la distanță animalele sălbatice pot cere sume de până la 15.000 de lei-persoane fizice, respectiv 5.000.000 lei-persoane juridice. 
Informaţii privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare şi eligibilitate, se găsesc pe pagina Administraţiei Fondului pentru Mediu:  www.afm.ro
Menţionăm că statul român, acordă despăgubiri pentru daunele provocate de atacul animalelor sălbatice protejate, prin Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cum facem curăţenia de primăvară în curte?

          Cetăţenii care ard resturi vegetale în propria curte, riscă amenzi considerabile de la Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

          Arderea resturilor vegetale, respectiv a frunzelor, a crengilor rezultate din toaletarea  copacilor/pomilor, a gunoiului de grajd sau a altor deșeuri compostabile este interzisă.

Sunt interzise de asemenea:

  • utilizarea focului deschis în apropierea locuinţelor, depozitelor de furaje, recipientelor de stocare combustibili și alte construcții și obiecte care pot și afectate de o ardere necontrolată,
  • utilizarea focului deschis în zonele de agrement, cu excepţia locurilor special amenajate,
  • folosirea focului deschis ca mijloc de igienizare a terenurilor agricole sau silvice,
  • arderea materialului de orice naturăîn aer liber, direct pe sol.

Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile transpune în legislaţia românească o directivă europeană prin care s-a introdus obligaţia ca atât persoanele fizice, cât şi cele juridice să colecteze separat biodeşeurile, adică deşeurile provenite din grădini şi parcuri, de la alimente, din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul cu ridicata, de la firmele de catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeurile similare ce provin din unităţile de prelucrare a produselor alimentare. Toţi cei care generează astfel de deşeuri, adică şi firmele, şi cetăţenii obişnuiţi, sunt obligaţi să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea firmelor autorizate să le colecteze.

Legea stabileşte şi o serie de amenzi, pentru cei care nu vor respecta rigorile ei, asfel că persoanele fizice vor risca sancţiuni curpinse între 400-800 de lei, dacă nu colectează biodeşeurile separat, în timp ce pentru persoanele juridice, amenzile sunt şi mai consistente, urmând să fie cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei, iar dacă intervin pompierii, pot fi aplicate şi alte sancţiuni.

Aceleaşi sancţiuni vor fi aplicate şi pentru cetăţenii sau companiile care, chiar dacă vor colecta separat biodeşeurile, nu le vor depune în spaţiile special amenajate sau nu le vor preda colectorilor de astfel de deşeuri.

Nerespectarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă intră sub incidenţa OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3.000 şi 6.000 de lei, pentru persoane fizice şi între 25.000 şi 50.000 de lei, pentru persoane juridice.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice

 

ANUNȚ - CAMPANIA NAȚIONALĂ

 “CURĂȚĂM ROMÂNIA”

 

INFORMARE

Evaluarea populatiilor de castor (Castor fiber) din afara ariilor naturale protejate

              Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara anunţă publicul interesat, ca a demarat procedura de evaluare a populatiilor de castor (Castor fiber) din afara ariilor naturale protejate.

              Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Hunedoara, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare.

               Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Iuliu Aurelian BICSKEI, email: arii.protejate@apmhd.anpm.ro,  tel. 0254/215445.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Evaluarea în teren a efectivelor de urs şi lup

         Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a demarat procedura de inventariere anuală a speciilor de urs şi lup. Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Hunedoara, în conformitate cu O.M. nr. 625/2018 privind aprobarea Planului national de actiune pentru conservarea populatiei de urs brun in Romania şi a O.M. nr. 626/2018 privind aprobarea Planului national de actiune pentru specia Canis lupus.

          În scopul asigurării unei transparențe totale a acestor acţiuni și a informării corecte a publicului, invităm persoanele interesate, să participe direct la activitatea de evaluare. Acestea pot consulta Centralizatorul cu programările acţiunilor de evaluare  în teren, afişat pe site-ul http://www.anpm.ro/web/apm-hunedoara/evaluari-carnivore sau se pot adresa  APM Hunedoara, la adresa de email: arii.protejate@apmhd.anpm.ro sau tel. 0254/215445.

            

Campania națională “Vinerea Verde”

VINEREA VERDE

Stop! Azi, mașina stă pe loc!

De la ce pornim?

De la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier. 

Citeste mai mult

 

ANUNŢ

Rezultatele Concursului Şcolar "Comorile Naturii 2020"

          Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad, au organizat în perioada 11 iunie – 13 iulie, ultima ediție a concursului școlar ,,Comorile naturii 2020”, activitate din cadrul proiectului „Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi ariile naturale protejate conexe,  proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

         Anul acesta, concursul ,,Comorile naturii“ s-a desfășurat online, conform Regulamentului afisat, (prin intermediul rețelelor sociale: facebook/email) pentru a respecta normele de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Au participat elevi din ciclul primar și gimnazial din cele 20 de localități vizate de proiect, din județele Hunedoara și Alba: Almașu Mare, Avram Iancu, Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Brănișca, Bucuresci, Buceș, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Geoagiu, Ilia, Rapoltu Mare, Ribița, Șoimuș, Vețel și Vidra.

          Preminaţii concursului școlar online "Comorile naturii 2020":

     Secțiunea Agricultură tradițională:

Premiul I - Mihai Andrei, Școala Primară Balșa

Premiul al II-lea – Gligor Cristina, Școala Gimnazială Vidra

Premiul al III-lea – Bota Rad Mario Nicolas, Școala Gimnazială Avram Iancu

     Secțiunea Arhitectură locală:

Premiul I – Beca Camelia, Școala Gimnazială Almașu Mare

Premiul al II-lea – Miha Roxana Florina, Școala Gimnazială,, Ion Buteanu "Buceș

Premiul al III-lea – Ioniță Lois, Școala Gimnazială Certeju de Sus

     Secțiunea Faună:

Premiul I – Nemeș Daria, Școala Gimnazială Rapoltu Mare

Premiul al II-lea -  Dălie Adara Maria, Școala Gimnazială Certeju de Sus

Premiul al III-lea – Ștef Andrei, Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu

     Secțiunea Peisaj;

Premiul I – Puiuleț Maria, Școala Gimnazială Ponorel

Premiul al II-lea – Frenț Andreea Maria, Școala Gimnazială Vețel

Premiul al III-lea – Julescu Estera, Școala Gimnazială Blandiana

     Secțiunea Floră:

Premiul I - Stănilă Raluca, Liceul Teoretic “Silviu Dragomir” Ilia

Premiul al II-lea – Bonte Alexandra, Școala Gimnazială Ciuruleasa

Premiul al III-lea – Oargă Maria Nicoleta, Școala Gimnazială Șoimus

Felicitări, tuturor elevilor și cadrelor didactice!

                                                                                          

                                                                                              

ANUNŢ

Concurs Şcolar "Comorile Naturii 2020"

          Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara implementează în perioada 01.09.2017-31.08.2020, proiectul “Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe”, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană şi bugetul de stat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
În scopul conştientizării elevilor şi a cadrelor didactice privind ariile naturale protejate vizate de proiect, în prezent se derulează online concursul şcolar „COMORILE NATURII 2020”.
Concursul se adresează elevilor și cadrelor didactice din școlile implicate în proiect din localitățile: Baia de Criș, Balșa, Blăjeni, Brănișca, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Băița, Certeju de Sus, Ilia, Geoagiu, Rapoltu Mare, Ribița, Șoimuș, Vețel (jud. Hunedoara) și Almașu Mare, Avram Iancu, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa și Vidra(jud.Alba).

          Vezi mai jos Regulamentul concursului școlar online "Comorile naturii 2020".

 

ATENTIE !

     Atentionare privind introducerea in mod ilegal a speciei invazive Micropterus salmoides (Bibanului American) in apele lacului Cincis.
       Speciile invazive reprezinta o amenintare la adresa biodiversitatii locale si aduc daune grave mediului.
     Ca urmare, in cazul capturarii unor astfel de exemplare, este interzisa eliberarea lor inapoi in apele lacului. Se vor informa de urgenta organele de politie locale.


                              Bibanului american (Micropterus salmoides)


      Informații de mediu din oficiu
      Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara Compartimentul BIODIVERSITATE www.apmhd.anpm.ro

 

 

ANUNŢ PUBLIC

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă publicul interesat asupra desfăşurării celei de a doua faze a etapei consultative din cadrul procesului de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM).

Forma preliminară a PLAM se află spre analiză pe site-ul APM Hunedoara, domeniul Dezvoltare durabilă/Planificare de mediu-Plan Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Hunedoara.

        Dezbaterea publică a formei preliminare a PLAM va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în data de 22 ianuarie 2020, începând cu orele 11,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, la sediul APM Hunedoara, până în data de 20.01.2020.

 

 

ATENȚIE!

       Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM, APM și la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Campania “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” - Mișcare civică pentru mediu și sănătate cu implicare națională pentru combaterea plantei invazive Ambrozia

  

      Ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional a ambroziei, precum şi a numeroaselor sesizări din partea cetăţenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat şi de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienţi cu simptome de alergie la această plantă, conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a propus ziua de 28 septembrie a.c., să fie declarată o zi a mişcării civice pentru mediu şi sănătate cu implicare naţională, când într-o singură zi, prin efort comun, curăţăm ţara de AMBROZIE.

     Această campanie derulată la nivel naţional, are drept scop prevenirea unui ,,dezastru" pentru mediu şi sănătatea populaţiei, prin răspândirea polenului până la sfârşitul lunii octombrie, cât şi reducerea rezervei de seminţe pentru următorii ani.

     Perioada de implementare: 28 septembrie in intervalul orar 10.00 - 15.00. 

          Adresăm un apel către UAT-urile de pe raza judeţului Hunedoara, administratorilor drumurilor judeţene, precum si structurilor judeţene ale CNAIR şi CFR să se implice în desfăşurarea următoarelor actiuni;

  • cosirea ambroziei pe domeniile publice şi de-a lungul infrastructurii de transport,
  • mobilizarea comunităţilor pentru desfăşurarea de acţiuni de cosire pe domeniile private (în curţi şi grădini);
  • să identifice puncte de predare cu posibilitatea de cântărire a materialului vegetal, colectat în saci;

     În funcţie de rezultatele obţinute şi raportate la APM Hunedoara privind cantitatea colectată şi suprafaţa curăţată, APM Hunedoara va premia împreună cu Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara, cele mai bune rezultate obţinute de participanţii la campanie.                 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice

 

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
5 IUNIE 2019

 

        "SĂNĂTATEA MEDIULUI, SĂNĂTATEA NOASTRĂ! " proiect educativ având ca scop formarea de comportamente și atitudini favorabile protejării mediului înconjurător, implementat de Accent Media, Colegiul Național "Decebal" Deva, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

 

 

03.05.2019     

 COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Evaluarea în teren a efectivelor de urs, râs şi pisică sălbatică

 

 

            Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara supune atenției factorilor interesați programarea acțiunilor de evaluare în teren a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică, în sensul asigurării unei transparențe totale a acestora și informării corecte a publicului.

 

          Persoanele interesate să participe direct la aceste acțiuni, pot să consulte toate datele la următorul link: www.anpm.ro/web/apm-hunedoara/evaluari-carnivore și să-și exprime interesul către responsabilii cu acțiunile de evaluare în teren, menționaţi în tabel pentru fiecare fond cinegetic.

 

VA ANUNTAM CA INCEPAND CU DATA DE 09.01.2019 A INTRAT IN VIGOARE LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI. 

ACTELE NECESARE PENTRU PARCURGEREA PROCEDURII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU SE GASESC IN SECTIUNEA ACORDURI DE MEDIU.

 

Informatii despre ambrozie

Vezi informatii despre ambrozie

 

 

 

 

Articol de presă

          Concursul școlar ,,Comorile naturii 2018”

             Asociația  pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara au organizat  prima ediție a concursului școlar ,,Comorile naturii 2018” din cadrul proiectului „Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi ariile naturale protejate conexe,  proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

          Prin acest concurs se urmărește cunoașterea ariilor naturale protejate din vecinătatea localităților vizate, informarea, conștientizarea elevilor, cadrelor didactice și comunităților locale asupra importanței ariilor naturale protejate precum și promovarea proiectului la nivel local.

         Concursul s-a desfășurat în două etape: etapa de preselecție în școli care a avut loc în lunile mai-iunie 2018 și etapa finală care s-a desfășurat în data de 26 octombrie la Căminul cultural Țebea din comuna Baia de Criș. La concurs au participat elevi din ciclul primar și gimnazial din 20 de localități vizate de proiect, din județele Hunedoara și Alba: Almașu Mare, Avram Iancu, Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Brănișca, Bucuresci, Buceș, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Geoagiu, Ilia, Rapoltu Mare, Ribița, Șoimuș, Vețel și Vidra.   

          Fiecare școală din cele 20  de localități amintite a  participat cu o echipă formată din cinci elevi și 1-2 cadre didactice, în total 138 persoane. Această etapă a constat în parcurgerea unor probe teoretice (asamblarea unui puzzle, denumirea speciei din puzzle și recunoașterea urmelor de animale) și practice (sportive: ștafetă, jocuri).

          Toți participanții au avut asigurate transportul și masa, tuturor li s-au oferit diplome și materiale promoționale, iar echipelor clasate pe locurile I-III, premii pentru fiecare membru din echipele câștigătoare, astfel:          

             premiul I ( câte un aparat foto) elevilor echipei Școlii Bucuresci,

             premiul II (câte o bicicletă) elevilor echipei Școlii ,,Avram Iancu”Baia de Criș,

             premiul III ( câte un rucsac)  elevilor echipei Școlii Băița.

    

 

                                  Felicitări, tuturor elevilor și cadrelor didactice!       

 

 

                 

         

URME în arii protejate – județul Hunedoara

 

          APM Hunedoara, în parteneriat cu ProPark Fundația pentru arii protejate și Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc International UNESCO, cu participarea Administrațiilor Parcului Național Retezat, Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, Asociației Zarand, Fauna@Flora International, Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Primăriei municipiului Deva și a Direcției Silvice Hunedoara, organizează un eveniment dedicat Săptămânii Ariilor Naturale Protejate care se va derula între 8-14 octombrie și va avea tema Urme în arii protejate. Lansarea va avea loc în data de 08.10.2018, în Piața Unirii din municipiul Deva, între orele 9-15. Activitățile propuse de organizatori se vor materializa într-o expoziție găzduită la sediul APM Hunedoara (str. Aurel Vlaicu nr. 25, mun. Deva).

          Cei interesați să participe la lansare și să vizioneze expoziția de urme vor fi întâmpinați cu informații interesante de la administratorii Parcurilor din județ. Veți afla cum puteți recunoaște urmele animalelor ocrotite dar și particularitățile fiecărui tip de arie naturală protejată din județ.

Una dintre bogățiile județului Hunedoara sunt ariile naturale protejate. Considerăm că biodiversitatea este o bogăție a tuturor și că ocrotirea naturii este o necesitate vitală. Locuri precum “Ținutul de vis al dacilor”, “Tărâmul fermecat, cu ochi albaștri” sau “Spațiul unic al dinozaurilor pitici” merită să fie celebrate, descoperite și promovate cu fiecare ocazie.

          Vă așteptăm!  

Compartimentul Biodiversitate APM Hunedoara   

 

“Ziua de curăţenie naţională -15 septembrie 2018”

                 

          Sâmbătă, 15.09.2018, se va desfăşura  Ziua de curăţenie naţională, eveniment internaţional organizat sub egida Let’s do it, World şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu-UNEP, acesta fiind cel mai ambiţios proiect civic de mediu realizat vreodată la nivel mondial.

          În acest an, organizatorii “Let’s do it, România”  îşi doresc ca 1 000 000 de români să se unească pentru un scop comun, o ţară mai curată. Dacă îţi doreşti să fii unul din cei un milion de români, APM Hunedoara te invită sâmbătă, 15 septembrie 2018 să curăţăm împreună localităţile judeţului!

Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - APM Hunedoara

 

 

5 IUNIE - ZIUA MONDIALA A MEDIULUI

TEMA ANULUI 2018: COMBATEREA POLUARII CU PLASTIC

 

  In judetul Hunedoara se desfasoara mai multe actiuni de constientizare a importantei protectiei mediului, printre care mentionam spectacolul "VALU", sustinut de trupa de teatru The Dreamers, care are loc la ora 13:00, la Teatrul de Arta Deva.

  Evenimentul este organizat de operatorul de salubritate din Valea Jiului SC PREGOTERM SA impreuna cu Primariile si Consiliile Locale: Vulcan, Aninoasa, Lupeni si Uricani.

 

Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - APM Hunedoara

 

 

 

Calendar evenimente de mediu

Evenimente Anuale

 

 

16-22 septembrie

Săptămâna Mobilității Europene

22 septembrie

Ziua fără Mașini

25 septembrie

Ziua Internațională a Mediului Marin

26 septembrie

Ziua Mondială a Munților Carpați

04 octombrie

Ziua Mondială a Animalelor

08 octombrie

Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

31 octombrie

Ziua Internațională a Mării Negre

11 decembrie

Ziua Internațională a Munților

 


 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Compartiment Relaţii Publice

 

 

 

 

 

Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmhd-old.anpm.ro

  • Important! Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam sa le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.

Structură organizatorică:

Director Executiv - Viorica Georgeta BARABAS -- office@apmhd.anpm.ro

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Lucia Doina COSTINAS  -- reglementari@apmhd.anpm.ro

Serviciul Monitorizare si Laboratoare - Emilia Monica BALUS -- monitorizare@apmhd.anpm.ro 

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane - Dana BOTICEAN -- buget.finante@apmhd.anpm.ro

Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - Maria DASCALU -- relatii.publice@apmhd.anpm.ro