REGULAMENTUL (CE) nr. 1102-2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și

LEGE 176 16-12-2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto

HOTARARE 95 12-02-2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu

HOTARARE 654 04-07-2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102-2008