Back

Anunţuri publice - depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire unități de cazare și locuințe colective pe teren proprietate”  amplasat în mun. Iași, str. Hatman Șendrea nr. 46-48, NC 130417, jud. Iași, titular S.C. INA DESIGN COMPANY S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. INA DESIGN COMPANY S.R.L. cu sediul în mun. Iași, Carpați nr. 10, bl. 912, et. 5, ap. 25 , jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

11.05.2020

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire ansamblu locuinte collective, circulatii carosabile si pietonale, mun. Iasi Aleea Tudor Neculai , nr. Cad. 151182 ”, beneficiar SC PETRO GRUP SRL.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC PETRO GRUP SRL sat Valea Adâncă com. Miroslava.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 16.04.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire locuințe colective, spații birouri, alimentație publică, spații comerciale și funcțiuni asociate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 518 din 29.11.2018 și realizare parcare supraterană pe parcela identificată cu nr. cadastral 162399” propus a fi amplasat în mun. Iași, bulevardul Poitiers nr. 2, NC 156599, 162399, jud. Iași, titular S.C. CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L. cu sediul în sat Lunca Cetățuii, str. Agronomilor, comuna Ciurea , jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

09.03.2020

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Reconectare și restaurare luncă inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia ” propus a fi realizat pe raza localității Dorohoi, comunei Șendreni  și comunei Broscăuți, jud. Botoșani si comunelor Holboca, Țuțora, Golăești, Popricani, Ungheni și Victoria, județul Iași, beneficiar ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD, str. Vascauteanu nr. 10. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 03.03.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire centrul de sănătate Sf. Efrem” propus a fi amplasat în municipiul Iași, zona Bucium, CF nr. 140516, jud. Iași, titular . S.C. MEDYMENTENANCE S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. MEDYMENTENANCE S.R.L. din sat Pietrăria, comuna Bârnova, str. G. Emil Palade, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

26.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire hotel cu apartamente prin modificare AC nr. 1205/12.09.2008” propus a fi amplasat în municipiul Iași, str. Ciurchi nr. 37, CF nr. 165772, jud. Iași, titular S.C. 3D FUSION S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. 3D FUSION S.R.L. prin CHIHAIA ANDREI din mun. Iași, str. Văleni nr. 5A, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

13.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Extindere clădire administrativă și hală de producție pe teren proprietate”  propus a fi amplasat în mun. Iași, șos. Iași-Ungheni nr. 2, înscris în CF nr. 120030, 127697, jud. Iași, titular S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L. din mun. Iași, str. Zimbrului nr. 11-13-15, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

13.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire structură de cazare” propus a fi amplasat în municipiul Iași, intravilan, front la str. Nuferilor, CF nr. 122984, jud. Iași, titular . S.C. ONE HIT S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. ONE HIT S.R.L. prin HRITUC CIPRIAN cu sediul în mun. Iași, șos. Bârnova nr. 35, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

10.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Sistem de colectare și tratare a apelor uzate menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, nr. cad. 147925” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, nr. cad. 147925, jud. Iași, titular SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE cu sediul în mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14 , județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

10.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire centru de excelență transfrontalier în depistarea și tratarea demenței Alzheimer” propus a fi amplasat în sat Pădureni, comuna Grajduri, nr. cadastral 60817, jud. Iași, titular INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI din  mun. Iași, str. Șos. Bucium nr. 36, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

08.02.2020

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire camin studentesc, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 456/2017”propus a fi amplasat in municipiul Iasi, bdul Prof. D. Mangeron nr. 1-73, beneficiar UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI, Rectorat , Imobil T. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 07.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire imobil aparthotel prin demolare construcții existente pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 104/28.02.2018” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Th. Rașcanu nr. 19, NC 160460, jud. Iași, titular . S.C. EDIL CONSTRUCT IAȘI S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. EDIL CONSTRUCT IAȘI S.R.L din mun. Iași, str. Ion Creangă nr. 99, bl. Vila 2, et. 2, ap. 7, jud. Iaşi în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

05.02.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire hale de producție și birouri, împrejmuire, organizare de șantier, racord utilități” propus a fi amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, NC 85231, jud. Iași, titular . S.C. SCREEN-O TRANSFER S.RL.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. SCREEN-O TRANSFER S.R.L. din mun. Iași, str. Al. Salcâmilor nr. 1, jud. Iași, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

28.01.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire hale de producție și dotări cu echipamente” propus a fi amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, NC 89803, jud. Iași, titular . S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. PSJ Banu nr. 8, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

23.01.2020

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire centru comercial, gospodărire de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate-conform PUZ aprobat cu HCL nr. 330/29.08.2019” propus a fi amplasat în municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr. 2, CF nr. 159601, titular . S.C. COMPAN S.A.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. COMPAN S.A. cu sediul în municipiul Iași, șos. Moara de Foc nr. 2, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

06.01.2020

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire ansamblu locuinte colective, parcari subterane si supraterane pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 327 din 29.08.2019”propus a fi amplasat in municipiul Iasi, str. Diminetii, nr. 32, CF 128917, 128912, beneficiar SC INAMSTRO SRL, str. Sarariei nr. 187A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC INAMSTRO SRL. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 23.12.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “„Modificare proiect initial autorizat cu A.C. nr. 981/26.09.2018 aflat in curs de executie – consolidare versant, construire parcare subterana si imprejmuire teren proprietate si teren concesionat – conform PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009”propus a fi amplasat in str. Elena Doamna nr. 27-31 si stradela Alba nr. 2, mun. Iasi, beneficiar SC M CHIM SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC M CHIM SRL, Iasi, str. Vasile Lupu nr. 95F. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 23.12.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire corp de cazare cu zona SPA pe teren proprietate”, propus a fi

amplasat în municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 82 A-D-E, CF nr. 156887, jud Iaşi, titular . S.C. EUROMARKET JUNIOR S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. EUROMARKET JUNIOR S.R.L. din municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 54, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

12.12.2019

 APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul    „Construire corp de cazare cu zona SPA pe teren proprietate” propus a fi amplasat în municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 82 A-D-E, CF nr. 156887 județul Iași, titular S.C. EUROMARKET JUNIOR S.R.L

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și S.C. EUROMARKET JUNIOR S.R.L. cu sediul în mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 54, județul Iași , în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

12.12.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală și achiziție de echipamente pentru prelucrarea lemnului” propus a fi amplasat în sat Dumești, comuna Dumești, jud Iaşi, titular S.C. CARĂBUȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. CARĂBUȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L. din sat Păușești, comuna Dumești, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

.Data afișării anunțului pe site

10.12.2019

 APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Construire hală și achiziție de echipamente pentru prelucrarea lemnului” propus a fi amplasat în sat Dumești, comuna Dumești, județul Iași, titular S.C. CARĂBUȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și S.C. CARĂBUȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L. cu sediul în sat Păușești, comuna Dumești, jud. Iași,, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

10.12.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “DESFIINȘARE CONSTRUCȚII : C15, C 19 NC 133197, C2-C6 NC 133187; C1-C5 NC 133178; C1-C3 NC 133179; C1-C6 NC 133191” propus a fi implementat în mun. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, beneficiar SC ANTIBIOTICE SA Iasi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC ANTIBIOTICE SA. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 02.12.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire 3 locuinte collective in regim P+4E” propus a fi implementat în sat Visani, com. Birnova, str. Sf. Ilie nr. 27A, beneficiar AMARIEI GEANI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la AMARIEI GABRIELA , Iasi, str. Roman Voda nr. 4. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 02.12.2019

 APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere pentru Parc Industrial I și Parc Industrial II comuna Miroslava, jud. Iași” propus a fi amplasat în satul Uricani, Brătuleni, Găureni, comuna Miroslava, județul Iași, titular COMUNA MIROSLAVA

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și COMUNA MIROSLAVA cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, jud. Iași, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

05.11.2019

 APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire aparthotel și funcțiuni complementare ” propus a fi amplasat în mun. Iași, zona Galata, NC 163283, 163284, județul Iași, titular S.C. TERRAMED PEDIATRICS S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la S.C. TERRAMED PEDIATRICS S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. Petre Andrei nr. 26A, et. 1, cam. 7, județul Iași, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

29.10.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “„Înființare fermă de reproducere suine propus a se realiza în extravilanul comunei Grozești- satul Sălăgeni, nr. cad. 60290, 60285, 60288, 60293, 60294, 60291, 60289, 60286, 60287, Tarla 8/1, 8/9, Parcela 247/1/105; 247/1/107; 247/1/104; 245/1/101; 247/1/106; 247/1/108; 245/1/102; 247/1/102;245/1/100, județul Iași, beneficiar S.C. IL SUINO  S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la S.C. IL SUINO  S.R.L sat Salageni, com. Grozești. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 12.10.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Amenajare punct prelucrare lapte” propus a fi amplasat în sat Ion Neculce, comuna Ion Neculce, NC 60721, județul Iași, titular ZUGRAVU IULIUS PETRE

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul ZUGRAVU IULIUS PETRE cu sediul în sat Ion Neculce, comuna Ion Neculce, județul Iași, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

03.10.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Organizare de santier, studio geotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu)” si a imobilelor propuse a se realiza in zona B cu functiunile de birouri, spatii comerciale/serviciiparcaj subteran si hotel,  propus a fi realizat în Municipiul Iasi, str. str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu, beneficiar SC IULIUS REAL ESTATE SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC IULIUS REAL ESTATE SRL , Municipiul Iasi, , str. Palasnr. 7, bl. A1, et. 2 ap. AB-24. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 02.10.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Investiție inițială pentru înființarea unei fabrici de panificație prin schema de stat GBER” propus a fi amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, T14, P1A, NC 84015, jud. Iași, titular S.C.  S.C. CUPTORUL DE VIS S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. CUPTORUL DE VIS S.R.L. cu sediul în localitatea Valea Adâncă, str. Veche nr. 73A, bl. C3, comuna Miroslava în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

04.09.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “„CONSOLIDARE Şl REABILITARE CORP ŞCOALĂ LA LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR” propus a fi implementat în mun. Iași, str. Decebal nr. 13, nr. cadastral 146012-C1, beneficiar Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași , Municipiul Iasi, str. Decebal nr. 13. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 23.08.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Modernizare magazie de materiale-Corp C3-SC= 1088,09 mp- Supraînălțare parțială, refacere acoperiș, recompartimentare cu schimbare destinație în restaurant pescăresc și construire piscină” propus a fi amplasat în sat Larga –Jijia, , nr. cad. 60316, 61053, titular S.C.  PISCICOLA S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C.  PISCICOLA S.R.L. cu sediul în localitatea Larga-Jijia, comuna Movileni, str. Pescarilor, nr.32, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

21.08.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   Extindere, consolidare și schimbare de destinație clădire în „Punct de sacrificare Fermă” ” propus a fi amplasat în sat Bivolari, comuna Bivolari, CF nr. 60815, jud. Iași, titular SOCIETATEA AGRICOLĂ ASTRA TRIFEȘTI

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul SOCIETATEA AGRICOLĂ ASTRA TRIFEȘTI reprezentată prin LUNGU VASILE cu sediul în mun. Iași, str. Piața Voievozilor nr. 26, bl. C4, sc. A, et. 7, ap. 27, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

26.07.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Investiție pe schema gber (4.2) privind modernizare fabrica de panificație, lanț alimentar integrat-județul Iași, municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 33, în cadrul societății VEL PITAR S.A.” propus a fi amplasat în mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 33, NC 133484, 133487,123272, jud. Iași, titular S.C. VELPITAR S.A.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. VELPITAR S.A. cu sediul în Județul Iași, Municipiul Iași, Calea Chișinăului, NR. 33, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

05.07.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ „Construire cămin studențesc conform PUZ aprobat cu HCL nr. 455/09.11.2017” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Codrescu nr. 6, nr. cad. 156413, jud. Iași, titular UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU IAȘI

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU IAȘI cu sediul în mun. Iași, str. Cuza Vodă nr. 29, jud. Iaşi, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

03.07.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „“Construire centrală hibridă ”AREPS-PCB Autonomus Renewable Energy Production System from multiple sources: Photovoltaic hight efficiency Cogeneration and energy storage in Batteries” propus a fi amplasat în mun. Pașcani, str. Vatra nr. 56, jud. Iași, titular S.C. CAOM S.A. PAȘCANI

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul de S.C. CAOM S.A. PAȘCANI cu sediul în mun. Pașcani, str. Vatra nr. 56, jud. Iaşi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 2742/06.03.2019 si memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 7917, jud. Iaşi, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

03.07.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire hală de producție, dedepozitare, împrejmuire pe teren proprietate” propus a fi amplasat în sat Voinești, comuna Voinești, NC 61854, jud. Iași, titular S.C. MISAVAN TRADING S.R.L

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. MISAVAN TRADING S.R.L. cu sediul în comVoinesti,sat Voinesti,, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

26.06.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire locuințe colective pe teren proprietate, propus a fi realizat în municipiul Iași, zona CUG-șos Nicolina, NC 159882, jud. Iași, titular STECLARIU NARCIS-DAN.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul STECLARIU NARCIS-DAN cu sediul în municipiul Iași, sos. Nicolina  nr. 69, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

19.06.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Construire imobil de locuinte colective, parcaj etajat, amenajari exterioare, imprejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 114/24.04.2019” propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Iași, Mun. Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 1, jud. Iași, titular S.C. CONEST S.A..

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. CONEST S.A. cu sediul în Mun. Iasi, B-dul Metalurgiei, nr. 2, judetul Iasi în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

12.06.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire locuințe proprietate privată prin credit ipotecar-conform PUZ aprobat prin HCL nr. 265/29.07.2011” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Smârdan nr. 8-18, NC 126764, județul Iași, titular ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE cu sediul în București, bld. Unirii nr. 61, bl. F3în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

11.06.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire fermă bovine pentru carne, unitate de abatorizare și comercializare, com. Prisăcani, jud. Iași” propus a fi amplasat în sat Prisăcani, comuna Prisăcani, NC 60615, jud. Iași, titular S.C.  S.C. ECO INOVATION S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. ECO INOVATION S.R.L. prin MAZDRAG VASILICA cu sediul în com. Valea Lupului, str. Lalelelor nr. 22, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

10.06.2019

 APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire fermă pentru creșterea puilor de carne și abatorizare în comuna Prisăcani, jud. Iași” propus a fi amplasat în sat Prisăcani, comuna Prisăcani, NC 61365, județul Iași, titular S.C. SALEX CARN PROD S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la S.C. SALEX CARN PROD S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. Poitiers nr. 53, bl. G2, sc. 2, et. 2, ap. 6, județul Iași, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

29.05.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr. 498/31.10.2018” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, zona Moara de Vânt – podgoria Copou, NC 162214, județul Iași, titular VASILICA GHEORGHE LUCIAN SI IORDACHE IOAN

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul VASILICA GHEORGHE LUCIAN SI IORDACHE IOAN cu domiciliul în mun. Iași, str. Vitejilor nr. 3, SD3, jud. Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

 

Data afișării anunțului pe site

23.05.2019

 

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   ““Construire locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr. 498/31.10.2018” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, Județul Iași, zona Moara de Vânt – podgoria Copou, NC 162213, județul Iași, titular APOSTU MIRCEA

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul APOSTU MIRCEA cu domiciliul în mun. Iași, str. Banat nr. 1C, jud. Iaşi, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

23.05.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire cămin studențesc conform PUZ aprobat prin HCL nr. 457/09.11.2017” propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 4-6-8, NC 124952, CF nr. 124952, jud. Iași, titular UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI cu sediul în mun. Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

22.05.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   „Construire sistem de irigații prin picurare în scop didactic pentru teren situat în Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.9, nr. cad. 135187” propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, nr. Cad. 135187, jud. Iași, titular UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI cu sediul în mun. Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, județul Iași în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

22.05.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Extindere retele de canalizare, statie de pompare ape si racord electric in comuna Ipatele, judeţul Iași, etapa a-II-a” propus a fi amplasat în satele Ipatele, Cuza Vodă și Bâcu, comuna Ipatele, jud. Iași, titular . COMUNA IPATELE

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul COMUNA IPATELE cu sediul în sat Ipatele, comuna Ipatele, jud. Iaşi în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

16.05.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Imprejmuire provizorie a terenului proprietate si organizare de santier si construire imobil de locuinte collective, parcaj etajat, amenajari exterioare, imprejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 114/24.04.2019” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, str. Pantelimon Halipa  nr. 1, beneficiar SC CONEST SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC CONEST SA, Municipiul Iasi, , bdul Metalurgiei  nr. 2. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Demolare corpuri de cladire existente pe teren proprietate. Desfacere platforme auto si alte elemente de sistematizare a terenului, imprejmuire provizorie a proprietatii pe durata executiei lucrarilor” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 22, beneficiar SC TEBA IASI INDUSTRY SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC TEBA IASI INDUSTRY SA, Municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 22 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 24.04.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “ „Montare echipament – Statie de betoane ” propus a fi realizat in sat Motca, com. Motca, județul Iași, beneficiar SC DAROCONSTRUCT SRL Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC DAROCONSTRUCT SRL Iasi, str. Aurel Vlaicu 76 A

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 19.04.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Reabilitare retele termice, sistem termoficare din Municipiul Iasi pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana – POIM II” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, bdul Socola, str. Bularga, str. Pantelimon Halipa, bdul T. Vladimirescu, str. Toma Cozma, bdul Carol I, str. Gral M. Berthelot, str. N. Gane, str. Logofat Tautu, sos. Pacurari, str sis td. Canta, str. Brates, str. Ciurchi, str. V. Lupu, bdul Metalurgiei, str. Universitatii, beneficiar MUNICIPIUL IASI Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la MUNICIPIUL IASI, str. Stefan cel Mare si Sfint , Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 19.04.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul “Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “Sima 4”, curs de apă râu Siret, mal drept şi mal stăng, comuna Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi” propus a fi realizat în comuna Stolniceni-Prăjescu, extravilan localitatea Stolniceni-Prăjescu, judetul Iaşi,  titular S.C. SIMMAR TRANS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

                                                                                                                                                                                                        Data afişării anunţului pe site  18.04.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul “Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “Cozmeşti”, curs de apă râu Siret, mal stăng, comuna Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi” propus a fi realizat în comuna Stolniceni-Prăjescu, extravilan localitatea Cozmeşti, judetul Iaşi,  titular S.C. SIMMAR TRANS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

                                                                                                                                                                                         Data afişării anunţului pe site  18.04.2019     

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul “Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “Cuza 1”, curs de apă râu Siret, mal stăng, comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi” propus a fi realizat în extravilan comuna Alexandru Ioan Cuza, judetul Iaşi,  titular S.C. JOHNNY TRANS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

                                                                                                                                                                                            Data afişării anunţului pe site  17.04.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire clinică medicală în sistem ambulatoriu și funcțiuni conexe și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 382/31.08.2018” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 78, NC 151128, jud. Iași, titular . S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L. din mun. Iași, str. Sărărie nr. 187A, jud. Iaşi, în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

17.04.2019

 

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Construire hală de producție, împrejmuire, racord utilitati” propus a fi amplasat în satul Brătuleni, NC 85431, comuna Miroslava, jud. Iași, titular S.C. TREVIS GRUP S.RL.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul S.C. TREVIS GRUP S.R.L. cu sediul în mun. Iași, șos. Nicolina nr. 44, jud. Iaşi în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

Data afișării anunțului pe site

17.04.2019

APM Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “Demolare Piața Pod de Piatră” propus a fi amplasat în mun. Iași, bld. Nicolae Iorga, Piața Podul de Piatră, județul Iași, titular MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA EXPLOATARE PATRIMONIU

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, și la sediul MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA EXPLOATARE PATRIMONIU cu sediul în mun. Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, jud. Iaşi în zilele de L-V., între orele 8-14

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iași.

 

Data afișării anunțului pe site

10.04.2019

  

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire locuinte pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 376/30.09.2010” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, Zona galata nr. Cad. 157870, 157871, 157872, 157874, 157875, 157876, 157944, 160294, beneficiar SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 1 SRL, SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 2 SRL, SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 3 SRL, SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 4 SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 1 SRL , str. Sf. Lazar  nr. 2, mezanin, ap. 1, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 12.03.2019

 

   APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare cladiri existente, reabilitare spatii de depozitare existente si construire spatii de depozitare, bransamente retele”, propus a fi amplasat în sat Tomesti, com. Tomesti, nr. Cad. 64260, CF 64260,jud. Iasi, titular SC AGRIGODA SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Vintila Mihailescu, nr.8, bl.78, sc.1, et.4, ap.26

    Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Iasi Calea Chisinualui nr.43 şi la sediul SC AGRIGODA SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Vintila Mihailescu, nr.8, bl.78, sc.1, et.4, ap.26 în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Iasi Calea Chisinualui nr.43

    Data afişării anunţului pe site 28.02.2019

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare cladiri existente, reabilitare spatii de depozitare existente si construire spatii de depozitare, bransamente retele”, propus a fi amplasat în sat Tomesti, com. Tomesti, nr. Cad. 60963, CF 60963,jud. Iasi, titular SC AGRIGODA SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Vintila Mihailescu, nr.8, bl.78, sc.1, et.4, ap.26

    Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Iasi Calea Chisinualui nr.43 şi la sediul SC AGRIGODA SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Vintila Mihailescu, nr.8, bl.78, sc.1, et.4, ap.26 în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Iasi Calea Chisinualui nr.43

    Data afişării anunţului pe site 28.02.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire ansamblu locuinte colective, spatii comerciale la parter si imprejmuire teren proprietate conform HCL nr. 384/31.08.2018” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 83, beneficiar SC CCI CONSTRUCT COMPANY SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC CCI CONSTRUCT COMPANY SRL, str. Prof. Ion Inculet nr. 3A, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 12,02.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire ansamblu rezidential conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50 din 30.01.2018” propus a fi realizat in Iasi, sos. Bucium nr. 82, beneficiar SC ZHOUNING SHENGDE STONE SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC ZHOUNING SHENGDE STONE SRL, sos. Bucium nr. 82, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 08,02.2019

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Desfiintare statie de distributie carburanti PETRO (C1 – cabina statie, rezervoare stocare ingropate si C2, C3, C4 – pompe distributie carburanti)  propus a fi realizat în str. Sf. Lazar nr. 64-66, municipiul Iasi, județul Iași, beneficiar SC OMV PETROM MARKETING SRL Bucuresti

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC OMV PETROM MARKETING SRL Bucuresti, str. Coralilor nr. 22 (PETROM CITY), sector 1, Bucuresti

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 29.01.2019

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ” Construire locuințe colective, spații birouri, organizare de șantier și împrejmuire teren proprietate conform PUD aprobat prin HCL 528/22.12.2008” propus a fi amplasat în mun. Iași, șos. Națională nr. 180-182, NC 153599, jud Iaşi,, titular AVATAJI PAUL ȘI AVATAJI NARCISA, GAVRILA CONSTANTIN

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

13.11.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Exploatarea materialului din halda de deșeuri industriale Ciurea a SC FORTUS SA”, propus a fi amplasat sat Ciurea, Com. Ciurea , beneficiar SC CORTINA INVEST SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC CORTINA INVEST SRL IASI, str. Sarmisegetuza nr. 5, Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 07.11.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Amplasare instalație de sterilizare deșeuri medicale (cu abur) tip Menkyo-002”, propus a fi amplasat în incinta obiectivului Incinerator deseuri periculoase, din sat Vlădiceni, com. Tomești , beneficiar SC DEMECO SRL

 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC DEMECO SRL , str. Trei Fântâni, sat Vlădiceni, com. Tomești.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 06.11.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020” , propus a fi amplasat în municipiul Iași, comunele rediu, Valea Lupului, Holboca, Miroslava, Ciurea, Bârnova, Tomești, Comarna, Holboca, Tuțora, Popricani, Lețcani, Mogoșești, Scânteia, Grajduri, Prisăcani, Costuleni, Schitu Duca, Dobrovăț, Ciortești, Gorban, Cosmești, Sinești, Popești, Podu Iloaiei, A. I. Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Valea Seacă, Răchoteni, Oțeleni, Brăiești, Lungani, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Tibana, Tibanesti, Ion Neculce, oraș Tg. Frumos, oraș Podu Iloaiei, mun. Pascani, jud. Iași și comunele Timișești, Săbăoani, Tămășeni și Doljești, jud. Neamț, beneficiar SC APAVITAL SA  IASI

 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la sediul SC APAVITAL SA IASI, str. Costachescu nr. 6, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 06.11.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ” “Construire hală de producție și birouri prin demolare clădire existentă C1, amenajări exterioare și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 383/31.08.2018” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 78, NC 157066, jud Iaşi,, titular S.C. EUTEHNIK S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul S.C. EUTEHNIK S.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Canta nr. 3, jud. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

05.11.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”Construire anexe gospodărești(depozit pentru cereale și un parc de utilaje și echipamente agricole), împrejmuire  teren, branșament apă și racord electric” propus a fi amplasat în extravilanul satului Rediu-Aldei, comuna Aronenau, CF nr. 64554, 64555, jud Iaşi,, titular P.F.A. MIHAI LENUȚA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul P.F.A. MIHAI LENUȚA, cu sediul în sat Dancu, comuna Holboca, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

05.11.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire camera incinerator, camera atelier mecanic, camera condiment, camera compresor , amplasat în incinta Abatorului Kosarom din Pascani, str. Abator nr. 65, beneficiar SC INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA, str. Abator nr. 65

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 31.10.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Construire garaj echipamente si platforma pentru RA AEROPORTUL IASI”, propus a fi amplasat în incinta Aeroportului International Iasi , beneficiar RA AEROPORTUL IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la RA AEROPORTUL IASI, str. Moara de Vint nr. 34, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 16.10.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Construire locuințe colective pe teren proprietate-conf. PUZ aprobat cu HCL 18/27.01.2010” propus a fi amplasat în mun. Iași, stradela Perju nr. 2, NC 148425, jud. Iaşi, titular S.C. PUBLICONSTRUCT S.R.L

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul S.C. PUBLICONSTRUCT S.R.L. din oraș Gura Humorului, str. Simion Cobilanschi nr. 7bis, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

12.10.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Construire stație betoane, amplasare padocuri pentru agregate, platformă betonată pentru depozitare materiale de construcții, clădiri administrative și showroom, amenajare spații parcări auto, racord utilități, organizare de șantier” propus a fi amplasat în satul Brătuleni, NC 86183, comuna Miroslava, jud. Iași, titular S.C. POLIVALENT S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul S.C. POLIVALENT S.R.L. din mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

12.10.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire ansamblu rezidențial cu funcțiuni complementare privind servicii și activități comerciale pe teren proprietate, împrejmuire teren, platforme și amenajări exterioare, organizare de șantier” propus a fi implementat în Str. Mitropolit Varlaam nr. 54, Municipiul Iași, Județul Iași, nr. cadastral 158858, beneficiar SC NICOLINA PARK IASI SRL 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC NICOLINA PARK IASI SRL   Bucuresti, str. Buzesti nr. 50-52

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 10.10.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare Ruinele Curtii Domnesti, punct muzeal si functiuni complementare Palas Iasi – conform PUZ CP aprobat cu HCL nr. 375/01.09.2009” propus a fi realizat in Iasi, Areal Palas, beneficiar SC PALAS HOLDING  SRL Iasi

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC PALAS HOLDING  SRL Iasi, str. Palas nr. 7A

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 02.10.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare – aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la RA AEROPORTUL IASI” propus a fi realizat in Iasi, incinta Aeroportului Iasi, beneficiar RA AEROPORTUL IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la RA AEROPORTUL IASI

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 26.09.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare strazi in Municipiul Iasi – Aleea Strugurilor” , propus a fi amplasat in mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar MUNICIPIUL IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la MUNICIPIUL IASI, Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 27.08.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare strazi in Municipiul Iasi – str. Poienilor” , propus a fi amplasat in mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar MUNICIPIUL IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la MUNICIPIUL IASI, Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

27,08,2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amplasare statie de betoane mobile/semimobila, decantare ape reziduale, construire hale industrial si cladire birouri pe teren proprietate” , propus a fi amplasat in Statia CF Socola, mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar SC ELRO BETON SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC ELRO BETON SRL, SAT Tibana, COM. Tibana.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 27.08.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte collective, spatii comerciale si parcari subterane pe teren proprietate” , propus a fi amplasat in sos. Pacurari nr. 120, mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar SC CARABUS GRUP CONSTRUCT SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC CARABUS GRUP CONSTRUCT SRL, SAT PAUSESTI, COM. DUMESTI

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 22.08.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Înființare unitate de procesare în localitatea Țigănași, jud. Iași”,  situat în sat Țigănași, comuna Țigănași, C. F. 61507, jud. Iasi, titular S.C. VENETO SERVICES SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul S.C. VENETO SERVICES SRL din mun. Iași, bld. Dacia nr. 15, bl. DA 10, et. 1, ap. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

20.08.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”Împrejmuire și amenajare parcare descoperită pe teren proprietate cu nr. cad. 149507, 149522, 18358”,  propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 62, nr. cad. 149507, 149522, 18358, jud. Iasi, titular BULGARIU DRAGOȘ MIRCEA ȘI S.C. SPRINT CAR S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul BULGARIU DRAGOȘ MIRCEA ȘI S.C. SPRINT CAR S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 58, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

 

Data afişării anunţului pe site

20.08.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate’’ situat mun. Iași, șos. Nicolina nr. 177, nr. cad. 139283, jud. Iasi, titular S.C. TECHNO FUSION SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul S.C. TECHNO FUSION SRL din mun. Iași, str. Gării nr. 15, bl. L10, et. 3, ap. 1, jud. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

20.08.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire BLOC LOCUINTE PE TEREN PROPRIETATE CONFORM puz APROBAT PRIN hcl 502/29.11.2017” , propus a fi amplasat in str. Oancea nr. 20, mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar NICULITA CRISTINEL DANIEL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC ECONOVA SRL bdul Independentei nr. 13, bl. A1-4, sc. D, imputernicit de NICULITA CRISTINEL

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 14.08.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte collective pe teren proprietate, conform PUZ aprobat prin HCL96/28.02.2018” , propus a fi amplasat in str. Oancea nr. 20-22, mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL, str. Bradului nr. 4, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 14.08.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Amplasare stație mobilă carburanți-tip combustibil și o instalație tip SKID de distribuție GPL, la autovehicule-racordare la utilități și împrejmuire” propus a fi amplasat în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, str. Unirii, nr. cad. 63486, jud Iaşi, titular S.C. BRILIANT S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul S.C. BRILIANT S.R.L.. din oraș Roman, b-dul Republicii nr. 83 B, jud. Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

01.08.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Demolare cladire existent pe teren proprietate, propus a fi amplasat in sos. Bucium nr. 82, nr. Cad. 125145, 125145-C1, mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar SC ZHOUNING SHENGDE STONE SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC ZHOUNING SHENGDE STONE SRL, sos. Bucium nr. 82, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 25.07.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Spital Regional de Urgenta Iasi”  propus a fi realizat in jud. Iasi, Zona Moara de Vint- Podgoria Copou, nr. cad. 155218, beneficiar MINISTERUL SANATATII

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI, str. Vasile Conta nr. 2-4, Iasi

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 06.07.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul “Construire locuinţe colective şi ȋmprejmuire teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 298/ 28.07.2017” propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Toma Cozma, nr.7B-9, N.C.-155881, judetul Iaşi, titular S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L. şi, S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS S.R.L..

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

21.05.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrari de remediere a suprafetelor de teren poluate cu metale grele si produse petroliere necesare pentru schimbarea folosintei terenului”, propus a fi realizat in municipiul Iasi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, jud. Iasi, beneficiar SC STICKNET INVESTMENT SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC STICKNET INVESTMENT SRL, bdul Independentei nr. 13

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 05.04.2018

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Construire fabrica pentru elemente prefabricate din beton, faza II”, propus a fi amplasat în sat Cristesti, com. Cristesti , beneficiar SW UMWELTTECHNIC ROMANIA SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SW UMWELTTECHNIC ROMANIA SRL, Giurgiu, sat Izvoru, com. Vinatorii Mici

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 08.02.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „ Construire centru de screening și diagnostic în boli oncologice” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Codrescu nr. 6, nr. cad. 154822, înscris în CF 154822, titular JUDEȚUL IAȘI-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul JUDEȚUL IAȘI-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI din mun. Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4 jud. Iași, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

10.01.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE STRĂZI ÎN COMUNA  TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” propus a fi amplasat în comuna Tomești, jud. Iasi, titular COMUNA TOMEȘTI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul COMUNEI TOMEȘTI din com. Tomești, jud. Iasi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

09.01.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „ Modernizare drumuri locale în comuna Belcești, jud. Iași” propus a fi amplasat în comuna Belcești, jud. Iasi, titular COMUNA BELCEȘTI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul COMUNEI BELCEȘTI din com. Belcești, jud. Iasi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

09.01.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „ “Înființare plantație pomicolă în comuna Moșna” propus a fi amplasat în comuna Moșna, titular IGNAT PETRU-VLADUT P.F.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, şi la sediul IGNAT PETRU-VLADUT P.F.A. din sat Moșna, comuna Moșna, str. Pe Vale nr. 604 , jud. Iași, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

04.01.2018

_______________________________________2018_______________________________________________________________________________________________

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Reamenajare si extindere parcare existenta in curtea bisericii Sf. Ioan Botezatorul” propus a fi realizat in Iasi, str. I. C. Bratianu nr. 14, beneficiar PAROHIA SF. IOAN BOTEZATORUL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la PAROHIA SF. IOAN BOTEZATORUL, str. I. C. Bratianu nr. 14

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 14.12.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Construire imobil de locuinte colective conform PUZ aprobat prin HCL 442/2009” propus a fi realizat in Iasi, Aleea Domenii nr. 4,19, beneficiar SC AGIP PREST SERVICE SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC AGIP PREST SERVICE SRL, Iasi, sos. Bucium nr. 46

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 14.12.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Alimentare cu apa din sursa Prut a sistemului de irigatii Tiganasi – Perieni, jud. Iasi” propus a fi implementat in jud. Iasi, com. Tiganasi, beneficiar SC AGRICOLA 96 SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la sediul SC AGRICOLA 96 SRL din jud. Iasi, com. Tiganasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 14.12.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Extinderea retelei de apa si canalizare in satele Trifesti, Zaboloteni si Hermeziu din Comuna Trifesti, jud. Iasi” propus a fi implementat in com. Trifesti, jud. Iasi, beneficiar COMUNA TRIFESTI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI, JUD. IASI

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 20.10.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Amenajare atelier service auto – tinichigerie si vopsitorie auto” propus a fi implementat in municipiul Iasi, sos. Pacurari nr. 98, corp B, beneficiar SC AUTOSTAR MILES SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC AUTOSTAR MILES SRL , sat Valea Lupului str. Neagoe Basarab nr. 26, jud. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 20.10.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Construire ansamblu commercial, birouri si locuinte pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL 437/2015” propus a fi implementat in Municipiul Iasi, calea Chisinaului nr. 2A, beneficiar SC DECO DEM NATURA SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la sediul SC DECO DEM NATURA SRL din Iasi, str. Leon Baliff, nr. 64

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 19.10.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Extindere retea de distributie apa in satele Prisacani si Moreni, com. Prisacani, jud. Iasi” propus a fi implementat in com. Prisacani, jud. Iasi, beneficiar COMUNA PRISACANI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la PRIMARIA COMUNEI PRISACANI, JUD. IASI

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 19.10.2017

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire sediu de firmă şi spaţii de cazare tip pensiune pe teren proprietate”, propus a fi amplasat în Iasi, str. Sărăriei, nr. 202, titular SC GLOBAL IMPEX DISTRIBUTION SRL

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI Str. Calea Chişinăului, nr.43, în zilele de de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

25.08.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizarea exploatatiei pomicole detinute de SC LIVADA LUI ANDREI SRL ”, propus a fi amplasat în sat Serbesti, com. Ciortesti, jud. Iaşi,  beneficiar SC LIVADA LUI ANDREI SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC LIVADA LUI ANDREI SRL sat Serbesti, com. Ciortesti

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 23.08.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte colective mici si imprejmuire”, propus a fi amplasat în mun. Iasi, sos. Bucium nr. 33, jud. Iaşi,  beneficiar BUNDUC ION ADRIAN

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la BUNDUC ION ADRIAN , Iasi, sos. Bucium nr. 33

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 13.07.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte colective P+2E, racorduri utilitati si imprejmuire”, propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iaşi,  beneficiar BUTNARIU GAROFA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la MATACHI CRISTIAN II, sat Dancu, com. Holboca 

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 13.07.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere retea de canalizare si bransamente pentru imobile locuinte colective in jud. Iasi, com. Valea Lupului, sat Valea Lupului, str. Mestecanis, str. Luminii, str. Ion Creanga, DN28”, propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iaşi,  beneficiar TANASE GHE., APOSTOL CORNEL, IORDACHE DANUT, CALINESCU IRINA, TIHULCA VASILICA GIANI, CIUTA CTIN, BALINISTEANU OVIDIU, CIUTA MIOARA, CIUTA DAN, MALANCUS DANIEL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC IMPROVISO ENGINEERING SOLUTIONS , Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 13.07.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire clinica medicala, conform PUZ aprobat cu HCL 240/23.06.2017”, propus a fi amplasat în mun. Iasi, str. Pacurari nr. 87, jud. Iaşi,  beneficiar SC CARDIO PRAXIS SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC CARDIO PRAXIS SRL , Iasi, str. Spital Pascanu nr. 28

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 12.07.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere ferma de multiplicare suine Razboieni si reabilitare cladire C3, C5 si C&, construire coridor tehnologic, incinerator si separator dejectii, propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, beneficiar SC SUINPROD SA Roman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr 43, şi la SC SUINPROD SA Roman, jud. Neamt, str. Stefan cel Mare km. 336

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 19.04.2017

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiintare constructie C1 (sectia a II a - streptomicina)”, propus a fi realizat în str. Valea Lupului nr. 1, beneficiar SC ANTIBIOTICE SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr 43, şi la SC ANTIBIOTICE SA, str. Valea Lupului nr. 1, mun. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 06.04.2017

 APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conducte distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă în municipiul Iaşi, pe următoarele străzi: şos. Nicolina, Aleea, şos. şi fnd. Tudor Neculai, str. şi fnd Sf. Vasile, str. Oltea Doamna, Miroslava, Sf. Gheorghe, Mânăstirii, Hlincea şi Gloriei”, propus a fi amplasat pe următoarele străzi: şos. Nicolina, Aleea, şos. şi fnd. Tudor Neculai, str. şi fnd Sf. Vasile, str. Oltea Doamna, Miroslava, Sf. Gheorghe, Mânăstirii, Hlincea şi Gloriei, în municipiul Iaşi, judetul Iasi,,  la solicitarea SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Calea Chisinaului, 43, municipiul Iasi, judetul Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08-15.30.00 si vineri orele 8.30- 13.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.43, municipiul Iasi,judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

18.03.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul FABRICA DE BERE propus a fi amplasat in Iasi , Calea Chisinaului nr. 29, cladire C40, parter, beneficiar SC CAPRA NOASTRA SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, şi la SC CAPRA NOASTRA SRL Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, cladire C40, parter

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 15.03.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “La Păstrăvărie”, curs de apă râu Moldova, mal stâng, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizare, comuna Moţca, localitatea Boureni judeţul Iaşi şi comuna Urecheni, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în comuna Moţca, extravilan localitatea Boureni, judeţul Iaşi şi în comuna Urecheni, extravilan, judeţul Neamţ, titular S.C. AS SEB COMPANY S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43, si la sediul S.C. AS SEB COMPANY S.R.L.,  municipiul Paşcani, str. M. Kogălniceanu, nr. 5, bl. C5, Parter, jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site 02.03.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul “ Construire 2(două) locuinţe colective P+3E, amenajare parcare auto şi împrejmuire ” propus a fi realizat în comuna Valea Lupului, satul Valea Lupului, N.C.- 66209, judetul Iaşi,  titular de BALINISTEANU OVIDIU şi BALINISTEANU ELENA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

23.02.2017

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL “SIMA 3” CURS DE APĂ RÂU SIRET,  MAL STÂNG, MAL DREPT ŞI CENTRUL ALBIEI, PENTRU DECOLMATARE, REPROFILARE ŞI REGULARIZAREA SCURGERII ÎN ZONĂ, AMENAJARE DRUM DE ACCES, LOCALITATEA STOLNICENI PRAJESCU, JUDETUL IASI”, propus a fi amplasat în comuna Stolniceni-Prăjescu, extravilan, râul Siret, jud. Iaşi, titular S.C. SIMMAR TRANS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43, si la sediul S.C. SIMMAR TRANS S.R.L. satul Iugani, com. Mircești, jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

22.02.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, HALA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE-1A, NC 61854, UAT VOINESTI, propus a fi amplasat in sat Voinesti, com. Voinesti, jud. Iasi, beneficiar SC MISAVAN TRADING SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr 43, şi la SC MISAVAN TRADING SRL com. Miroslava

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 25.01.2017

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiintare depozit carburanti si linie CF OMV Petrom Iasi, propus a fi realizat in mun. Iasi, sos. Nationala nr. 2, beneficiar SC OMV PETROM  SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC OMV PETROM SA, str. Coralilor nr. 22, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

 

Afisat azi 12.12.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL "ACUMULARE PASCANI", CURS DE APA SIRET, PENTRU DECOLMATARE, REPROFILARE SI REGULARIZARE", propus a fi amplasat in JUD. IASI, COMUNELE VINATORI SI LESPEZI, beneficiar SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA, str. Toma Cozma nr. 13, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 12.12.2016

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL SOCI 1, CURS DE APA RIU MOLDOVA, CENTRUL ALBIEI, PENTRU DECOLMATARE, REPROFILARE SI REGULARIZAREA SCURGERII IN ZONA", propus a fi amplasat in JUD. IASI, LOCALITATEA BOURENI, COMUNA MOTCA, beneficiar SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA, str. Toma Cozma nr. 13, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 12.12.2016

 APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :“Extindere retea electrica” propus a fi amplasat în strada George Toparceanu, C. Langa, Principala, Zorilor, sat Gaureni-Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, la solicitarea SC E ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Calea Chisinaului, 43, municipiul Iasi, judetul Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08-15.30.00 si vineri orele 8.30- 13.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.43, municipiul Iasi,judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

30.11.2016

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA CRESTERE PORCINE NR. 12 - SCROAFE, propus a fi amplasat in JUD. IASI, SAT RAZBOIENI, COM. ION NECULCE (pe amplasamentul fermei de porci Razboieni), beneficiar SC SUINPROD SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC SUINPROD SA Roman, str. Stefan cxel Mare km. 336, jud. Neamt

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 08.11.2016

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REGIUNEA NORD EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI - SUCEAVA, propus a fi amplasat in JUD. IASI, PE RAZA COMUNELOR REDIU, MOVILENI, GROPNITA, FOCURI, COARNELE CAPREI, BELCESTI, COTNARI, CEPLENITA, SCOBINTI, SIRETEL, LESPEZI, beneficiar CONSILIUL JUDETEAN IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la Primaria municipiului Iasi  bdul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, mun. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

 

 

Afisat azi 07.11.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Deschiderea exploatării de resurse minerale din perimetrul MITEŞTI, com. Mirosloveşti - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul MITEŞTI, curs de apă râu Moldova, centrul albiei, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizare, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în comuna Mirosloveşti, extravilan localitatea Miteşti, râul Moldova, jud. Iaşi, titular S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43, si la sediul S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. comuna Secuieni, localitatea Secuienii Noi, judeţul Neamţ, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

 

Data afişării anunţului pe site

12.10.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere canalizare şi staţie de epurare în comuna Erbiceni propus a fi amplasat în sat Erbiceni (intravilan) şi Bîrleşti (extravilan), comuna Erbiceni (intravilan şi extravilan), comuna Erbiceni, jud. Iaşi  la solicitarea comuna Erbiceni. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08-15.30.00 si vineri orele 8.30- 13.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.43, municipiul Iasi,judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

12.10.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Deschiderea exploatării de resurse minerale din perimetrul VERŞENI AVAL, com. Miroslaveşti - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul VERŞENI AVAL, curs de apă râu Moldova, mal stâng, centrul albiei şi mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizare, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în comuna Mirosloveşti, extravilan localitatea Verşeni, râul Moldova, jud. Iaşi, titular S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43, si la sediul S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. comuna Secuieni, localitatea Secuienii Noi, judeţul Neamţ, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

 

Data afişării anunţului pe site

12.10.2016

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere”  propus a fi realizat in municipiul Iasi, beneficiar MUNICIPIUL IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la Primaria municipiului Iasi  bdul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, mun. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

 

Afisat azi 24.08.2016

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „ “Schimbare destinație și reabilitare grajd în scopul extinderii activității de fabricare jucării” propus a fi amplasat în sat Holboca, comuna Holboca, str. Firmelor nr. 10, jud. Iaşi, titular S.C. DULAPUL CU JUCĂRII S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

 

Data afişării anunţului pe site

17.08.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul. “Construire imobil locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter pe teren proprietate”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, şoseaua Nicolina, nr. 81, N.C.-16432, judetul Iaşi,  titular NICULIŢĂ CRISTINEL DANIEL.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

 

 

Data afişării anunţului pe site

04.08.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum judetean DJ 282B intersectie DN 24 C – Bivolari – SC MOLDOVA SEMINTE SRL, km. 0+000 – 0+800” propus a fi amplasat in sat Bivolari, com. Bivolari, jud. Iasi, beneficiar SC MOLDOVA SEMINTE SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC MOLDOVA SEMINTE SRL,  sat Bivolari, com. Bivolari, jud. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 19.07.2016

 APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de  interes local, în comuna Scobinţi” propus a fi amplasat în satele: Scobinţi, Bădeni, Feteşti, Sticlăria şi Zagavia, comuna Scobinţi,  judeţul Iaşi,, la solicitarea COMUNA SCOBINTI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Calea Chisinaului, 43, municipiul Iasi, judetul Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08-15.30.00 si vineri orele 8.30- 13.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.43, municipiul Iasi,judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

19.07.2016

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „ Construire grajd și platformă de gunoi modernă conform normelor UE situate în satul Dobrovăț(Ruși), comuna Dobrovăț” propus a fi amplasat în sat Dobrovăț, comuna Dobrovăț, jud. Iasi, titular PITAC MONICA-VASILICA P.F.A..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

04.07.2016

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Modernizare străzi în orașul Tg. Frumos, str.Izvor, dr. Borș, Plăieșilor, Trandafirilor, Narciselor, Petru Rareș, Stadion, Fundac 22 Decembrie” propus a fi amplasat în orașul Tg. Frumos, str.Izvor, dr. Borș, Plăieșilor, Trandafirilor, Narciselor, Petru Rareș, Stadion, Fundac 22 Decembrie, jud. Iași, jud. Iasi, titular ORAȘ TÂRGU FRUMOS

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, şi la sediul ORAȘ TÂRGU FRUMOS din oraș Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 67, jud. Iasi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

03.06.2016

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire pod din B.A. peste pârâul Nicolina și cale de acces” propus a fi amplasat în sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. DJ 248 Iași-Vaslui 248, nr. cad. 67463, jud. Iași, jud. Iaşi, titular SC CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, şi la sediul SC CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L. din mun. Iași, bdul Chimiei nr. 57, bl. G3-2, sc. A, et. 1, ap. 2, jud. Iași, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

01.06.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea statiei de pompare SPA Lunca la FOUAI AQUA LUNCA PRUT, jud. Iasi ” propus a fi realizat in com. Trifesti, jud. Iasi, beneficiar FOUAI AQUA LUNCA PRUT

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la FOUAI AQUA LUNCA PRUT,  com. Tiganasi, jud. Iasi.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 30.05.2016

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire magazin ”PENNY MARKET” și magazin produse alimentare, carne și brânzeturi, acces auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și parcare, pilon publicitar, împrejmuire, ziduri de sprijin, organizare de șantier, post transformare și branșamente utilități” propus a fi amplasat în sat Tomești, comuna Tomești, nr. cad. 64465, CF 64465 UAT-Tomești, jud. Iaşi, titular S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, şi la sediul S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L din mun. Iași, str. T. Neculai nr. 61, bl. 974, sc. B, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

30.05.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul. „Exploatare  balastieră - perimetru Teritoriu Rachiteni - Iaşi”, propus a fi amplasat în comuna Răchiteni, satul Răchiteni, perimetrul Răchiteni 2, râu Siret, jud. Iaşi, titular S.C. PETRODAN CONSTRUCTIONS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis, si la sediul S.C. PETRODAN CONSTRUCTIONS S.R.L. comuna Tămăşeni, localitatea Adjudeni, judeţul Neamţ, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

28.05.2016

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ”Desființare corp C2, spălătorie auto și corp C3, cupolă stație de alimentare cu combustibil(stație PECO)” propus a fi amplasat în sat Tomești, comuna Tomești, nr. cad. 60662 și nr. cad. 2064/2; carte funciară 60662 și 60686, jud. Iaşi, titular S.C. ANDY TRANS INVEST S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, şi la sediul S.C. ANDY TRANS INVEST S.R.L. din sat Tomești, comuna Tomești, str. Prof. Petru Olteanu(fosta Vioarei), nr. 422, camera 2, jud. Iaşi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

25.05.2016

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Strunga, județul Iași” propus a fi amplasat în extravilan comuna Strunga, jud. Iasi, titular COMUNA STRUNGA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, şi la sediul COMUNA STRUNGA din sat Strunga, com. Strunga, jud. Iasi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

23.05.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modificare proiect autorizat cu autorizatie de constructive nr. 1267/2014 – conform PUZ/HCL 299/30.09.2014 ” propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Trei Fintini T134 P1(4751/2) , beneficiar RADEANU CONSTANTIN

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la RADEANU CONSTANTIN,  str. Gh. Ivanescu nr. 15, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 18.05.2016

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „“ Modernizare străzi situate în comuna Butea, județul Iași” propus a fi amplasat în sat Butea, comuna Butea, jud. Iasi, titular COMUNA BUTEA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, şi la sediul COMUNA BUTEA din sat Butea, com. Butea, jud. Iasi, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

09.05.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinatie din hala depozitare in hala de abatorizare – depozitare si prelucrare carne”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Belcesti, com. Belcesti, beneficiar SC LATINI COM SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC LATINI COM SRL sat Belcesti, com. Belcesti, jud. Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 21.04.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sistem de stocare – distributie si alimentare cu GPL a unei linii de productie ambalaje”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Belcesti, com. Belcesti, beneficiar SC EUROCONF IMPEX SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC EUROCONF IMPEX SRL sat Belcesti, com. Belcesti, jud. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 21.04.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire locuinte collective, spatii comerciale si servicii pe teren proprietate” propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Bucsinescu/Smirdan37A/88, beneficiar SC TVI CONSTRUCT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC TVI CONSTRUCT SRL STR. Str. Sarariei nr. 60, jud. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 21.04.2016

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare destinaţie din hală C2 existent, în servicii spălătorie auto, vulcanizare, cafe – bar, în clădire existentă, cale acces”, propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, str. Calea Chişinăului, nr. 100-98,  titular SC ETNIS SRL

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI str. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

 

Data afişării anunţului pe site

14.04.2016

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiintare amenajari exterioare, cai ferate industrial si demolare constructii existente pe teren proprietate”  propus a fi realizat in jud. Iasi, bdul Chimiei nr. 2, mun. Iasi, beneficiar SC CONEST  SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC CONEST SA  bdul Metalurgiei nr. 2, mun. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 18.03.2016

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hala crestere pui carne si reparatii la halele existente: inlocuire acoperis si termosistem fatade cu pastrarea formei, materialului si a culorii”, propus a fi amplasat in oras Tg. Frumos, str. Cucuteni, jud. Iasi, beneficiar SC AVI TOP SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC AVI TOP SA , com. Miroslava, sos. Iasi – Tg. Frumos km. 10.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 17.03.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire doua hale crestere pui carne si reparatii doua halele existente: inlocuire acoperis si termosistem fatade cu pastrarea formei, materialelor si aspectul arhitectural ”, propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, beneficiar SC AVI TOP SA. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC AVI TOP SA , com. Miroslava, sos. Iasi – Tg. Frumos km. 10

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 17.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Amplasare echipamente de spălare şi curăţare auto (cu fise) în staţie de carburanţi existentă, pe platform betonată.”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, str. Pacurari, nr. 186-188- şos. Păcurari, nr. 2B, judetul Iaşi,  titular  SC LUKOIL ROMANIA SRL.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

15.03.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Reamplasare, extindere, înlocuire conducte distribuţie gaze naturale şi bransamente de presiune joasă în municipiul Iaşi, Piaţa Gării şi str. Străpungere Silvestru, între nr. 1-35.”, propus a fi realizat în municipiul Iasi, Piaţa Gării, str. Străpungerea Silvestru, nr. 1-35, judetul Iaşi,  titular  S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

15.03.2016

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul “Conservare- restaurare, protecţie şi valorificare turistică a memoriei lui Ion Creangă şi a patrimoniului parohiei Sf. 40 Mucenici Iaşi ”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, str. G-ral Berthelot, nr. 12, judetul Iaşi,  titular  PAROHIA SF. 40 MUCENCI.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

15.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul “ Construire 9 locuinţe colective mici, C1-C9, anexe aferente funcţiunii de locuire racorduri utilităţi, organizare de şantier ”, propus a fi realizat în comuna Miroslava, satul Valea Adâncă, strada Crângului, nr. 4, judetul Iaşi,  titular  MIHU DANUT şi MIHAELA, POPA NARCIS GEORGIAN şi IRINA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

15.03.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Hala pentru salamuri crud uscate”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Rachiteni, com. Rachiteni, jud. Iasi, beneficiar SC MARCEL SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC Marcel SRL,  Sat Rachiteni, com. Rachiteni, jus. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 09.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul. “Amplasare staţie de betoane, satul Heci, com. Lespezi, jud. Iaşi”, propus a fi realizat în comuna Lespezi, satul Heci, judetul Iaşi,  titular SC TEHNO FOREST SRL.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

07.03.2016

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere rețea electrică de distribuție publică în localitatea Corneşti, comuna Miroslava, județul Iași”, propus a fi amplasat în sat Corneşti, lot 2, comuna Miroslava,  titular SC E ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA prin SC GENERAL TEHNIC SRL

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI str. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

03.03.2016

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Scoatere definitive din fond forestier a suprafetei de 200 mp in vederea construirii unei locuinte” propus a fi realizat in Zona Bucium, sector cadastral 162, nr. Cad. 2324, cf 126255 , beneficiar HAUCA MARIANA 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la HAUCA MARIANA ,  mun. Radauti, jud. Jud. Suceava

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 01.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “ LUCRARI LA LEA JT AFERENTE PTA 3 MUNCELU DE SUS, COMUNA MOGOSESTI-SIRET, JUDETUL IASI ”, propus a fi realizat în comuna Mogoseşti-Siret, satul Muncelu de Sus, judetul Iaşi, titular S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

12.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “REABILITARE RETEA DE JOASĂ TENSIUNE ŞI MODERNIZARE BRANŞAMENTE ZONA AFERENTĂ PTZ5 TG. FRUMOS loc. Targu Frumos, jud. Iaşi ”, propus a fi realizat în oraşul Targu Frumos, strazile: Maicuţa, Primăverii, Gospodari, 16 Februarie, Eternităţii, N. Bălcescu, judetul Iaşi, titular S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. prin SC ALLSYS ENERGY BUCURESTI.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

12.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “ Construire bloc de locuinţe pe teren proprietate ”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 54, judetul Iaşi, titular SC AMW IMOBILIARE SRL.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

12.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul. “CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 385/2015”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Petre Ispirescu, nr. 5, judetul Iaşi,  titular PATRASCU GHEORGHE SI PATRASCU SILVIA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

12.02.2016

 

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Instalare incinerator – Incer 850”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Rachiteni, com. Rachiteni, jud. Iasi, beneficiar SC MARCEL SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC Marcel SRL,  Sat Rachiteni, com. Rachiteni, jus. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 10.02.2016

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare si reabilitare infrastructura secundara de irigatii”  propus a fi realizat in jud. Iasi, comunele Tiganasi si Probota, jud. Iasi, beneficiar SC AGRICOLA 96 SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC Agricola 96 SA ,  Sat Tiganasi, com. Tiganasi, jus. Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

 

Afisat azi 10.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul. “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA «HALA UTILAJE, ZONA BIROURI» APARTINAND SC AGRITEHNICA SERVICE SRL, AMPLASATA IN LOC. HOISESTI, COM. DUMESTI, JUD. IASI”, propus a fi realizat în comuna Dumeşti, satul extravilan Hoiseşti, judetul Iaşi,  titular SC AGRITEHNICA SERVICE SRL BACAU.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

08.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Construire trei corpuri locuinţe colective P+2E+M cu supantă, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier”, propus a fi realizat în comuna Miroslava, satul Valea Adîncă, strada Principală, nr. 7A, judetul Iaşi,  titular IONESCU GICU SORIN ŞI FLORITA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul “AMPLASARE INSTALAŢIE MONOBLOC TIP SKID ŞI CABINA OPERATOR, PE TEREN ȊNCHIRIAT, PENTRU ALIMENTARE AUTOTURISME CU GPL, AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI”, propus a fi realizat în municipiul Paşcani, strada Moldovei, nr.17, judeţul Iaşi,  titular S.C. STARGAZ TRADING S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul. “ Extindere reţea apă canal ”, propus a fi realizat în comuna Ciurea, satul Hlincea, strada Cortez, judetul Iaşi,  titular ARNAUTU MITICA ŞI GABI .

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Relocare reţea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizaţie subterană, construire racorduri laterale şi amplasare camerete, în municipiul Iaşi, pe urmatorul aliniament: Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron, bd. Chimiei şi str. Sf. Lazăr”, propus a fi realizat în municipiul Iasi, Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron, bd. Chimiei şi str. Sf.Lazăr, judetul Iaşi,  titular S.C. E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A. .

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Relocare reţea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizaţie subterană, construire racorduri laterale şi amplasare camerete, în municipiul Iaşi, pe următorul aliniament: Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei, judetul Iaşi,  titular S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A..

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Relocare reţea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizaţie subterană, construire racorduri laterale şi amplasare camerete, în municipiul Iaşi, pe următorul aliniament: Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei, judetul Iaşi,  titular  S.C. U.P.C. ROMANIA S.R.L..

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Modificare autorizaţie de construire nr. 347/2015 cu respectarea HCL PUD 191/2006”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi Strada Vasile Lupu, nr. 78, judetul Iaşi, titular GHEORGHIU BOGDAN MIHAI.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

19.01.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. „ EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN ALBIA RAULUI MOLDOVA, IN PERIMETRUL CRISTEŞTI 2 ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cristeşti, judeţul Iasi, titular S.C. POWER CONCEPT S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis, si la sediul S.C. POWER CONCEPT S.R.L. din municipiul Paşcani, str. Moldovei, nr. 4, bl. Moldova, sc. E, et. 8, ap. 32,  judeţul Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

05.01.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “INLOCUIRE STAŢIE DE BETOANE EXISTENTĂ”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Poitiers, nr.14, judetul Iaşi,  titular SC CONEST SA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

14.12.2015

 

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire complex agricol Moldova pentru receptive, uscare, prelucrare, conditionare si depozitare seminte”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Bivolari, com. Bivolari, jud. Iasi, beneficiar SC SEMCONSULT TOP SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC SEMCONSULT TOP SRL,  Sat Tabara, com. Bivolari, jus. Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 18.11.2015

 

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil birouri S2+S1+P+7 Etaje+Etaj 8 partial”  propus a fi realizat in sos. Pacurari nr. 138, mun. Iasi, beneficiar SC TESTER GRUP SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC TESTER GRUP SRL , Iasi, str. Gavril Muzicescu nr. 5, bl 7A, et. 2, ap 2

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 05.10.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Construire locuinţe S+P+3E, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier ”, propus a fi realizat în comuna Miroslava, satul Valea Adîncă, T59,  titular NIŢĂ BOGDAN VASILE.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

04.11.2015

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE IN MUNICIPIUL IASI, IN VEDEREA CONFORMARII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE IN ATMOSFERA SI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN ALIMENTAREA CU CALDURA URBANA, Etapa a II a”  propus a fi realizat in municipiul  Iasi, beneficiar MUNICIPIUL IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la MUNICIPIUL IASI, Iasi, bdul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 04.11.2015

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CU SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA PE DIRECTIA IASI (ROMANIA) – UNGHENI (MOLDOVA) - ALIMENTARI CU ENERGIE ELECTRICA, AUTOMETIZARE, ACHIZITIE DATE, SUPRAVEGHERE LA EFRACTIE SI INCENDIU”  propus a fi realizat in pe teritoriul jud. Iasi pe raza comunelor Dumesti, Letcani, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu si Golaesti, beneficiar ANRM si cu Asociata SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 04.11.2015

 

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Punerea in siguranta prin realizarea DAM la acumularile Stircea I si II, Com. Butea”  propus a fi realizat in extravilan Comuna Butea, beneficiar SC AGROCOM STRUNGA SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC AGROCOM STRUNGA SA , sat Strunga, com. Strunga.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 14.10.2015

 

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea parcarii din campusul studentesc Tudor Vladimirescu” propus a fi realizat in Municipiul Iasi, Campus Tudor Vladimirescu, beneficiar Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi, bdul D. Mangeron nr. 67.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 06.10.2015

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare, extindere si relocare activitate Fondal International – linie de productie”  propus a fi realizat in sat letcani, com. Letcani, jud. Iasi,  beneficiar SC FONDAL INTERNATIONAL SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC FONDAL INTERNATIONAL SRL sat Letcani, com. Letcani, jud. Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 06.10.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire hală reparații utilaje, sediu firmă, anexă gospodărească și pod basculă” propus a fi amplasat în sat Lețcani, comuna Lețcani, jud. Iasi, titular BROȘTEANU  VASILE

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

02.10.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. Exploatarea  agregatelor minerale din perimetrul „ Hălăuceşti aval ”, curs de apă râul Siret, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă, comuna Al. Ioan Cuza si comuna Hălăuceşti,  judeţul Iasi, titular S.C. JOHNNY TRANS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

16.09.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. Exploatarea  agregatelor minerale din perimetrul „Hălăuceşti”, curs de apă râul Siret, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă, comuna Al. Ioan Cuza, judeţul Iasi, titular S.C. JOHNNY TRANS S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

16.09.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ”Construire zonă de producție pe teren proprietate” (fermă pentru creşterea suinelor cu o capacitate de 800 locuri) propus a fi amplasat în sat Vâlcica, comuna Tătăruși, T 20, PA 736/150/2 prin conversie 1A, lot 1, nr. cad. 60435, CF 60435/2013 UAT Tătăruși, jud Iaşi, titular UNGUREANU GHE. MIHAI ŞI UNGUREANU I. OANA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

30.08.2015

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de acord de mediu , pentru proiectul proiectul   „Pod peste PRUT la Ungheni”  propus a fi amplasat:

-conform notificarii in extravilanul  comunei  GOLAESTI , jud. Iasi ,

-conform certificatului de urbanism nr.95/07.07.2015 in doua variante: varianta 1 in extravilanul comunei GOLAESTI, jud. Iasi si varianta 2 in extravilanul comunei Ungheni, jud. Iasi, titular proiect CNADNR Bucuresti,     

   1. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis

Postat astazi 26.08.2015

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul “Construire birouri şi apartamente pe teren proprietate - conform PUZ aprobat prin HCL 139/29.04.2015”, titular SACAGIU RADU, HATMANU IOAN SI OANA IRINA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

12.08.2015

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul. „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cristeşti, curs de apa râu Moldova, mal stâng pentru regularizare, din bazinul hidrografic Siret”, titular S.C. DSPC CRISTESTI  S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis, si la sediul primariei com. Cristeşti , Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

29.07.2015

 

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Canalizare si statie de epurare a apelor uzate in satele Mircesti si Iugani, com. Mircesti, jud. Iasi” propus a se realiza in jud. Iasi, com. Mircesti, satele Iugani si Mircesti, beneficiar COMUNA MIRCESTI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI MIRCESTI, jud. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 20.07.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Înfiinţare plantaţie pomicolă în comuna Popeşti, judeţul Iaşi" propus a fi amplasat în com. Popeşti, extravilan, CF UAT Popești 61037; 60352, jud Iaşi, titular de S.C. AGROCULTURE  SANDU S.R.L.  

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

04.06.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistematizare străzi în municipiul Pașcani – Reabilitare strada Unirii", propus a fi amplasat în municipiul Pașcani, strada Unirii, titular Municipiul Pașcani.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria Comarna, din sat Comarna, comuna Comarna, judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

03.06.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Construire combinat de vinificație" propus a fi amplasat în sat Soloneț, comuna Bivolari, jud. Iaşi, titular S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site

20.04.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ""Construire tronson de conductă nerealizat din proiectul tehnic 906/203 din 2007 "Conductă de transport gaze naturale Vaslui-Iași"" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Grajduri, Mogoșești, Ciurea, jud. Iaşi, titular SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

01.04.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Construire hală de producție pe teren proprietate-conform PUZ aprobat cu HCL nr. 21/27.01.2015" propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, jud. Iasi, titular S.C. GRUP CONSTRUCȚII EST S.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

25.03.2015

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spatii de productie si depozitare cereale (doua depozite cereale si bucatarie furajera)", propus a se realiza in sat Cirniceni, com. Tiganasi, jud. Iasi, beneficiar SOCIETATEA AGRICOLA MOLDOVA TIGANASI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SA MOLDOVA Tiganasi,  sat Tiganasi, com. Tiganasi, jud. Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 02.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri locale din satul Secaresti, comuna Cucuteni, judetul Iasi", propus a fi amplasat în sat Secaresti, com. Cucuteni, jud. Iasi, titular COMUNA CUCUTENI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr.10 bis, mun. Iasi, jud. Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08 –16:30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale si locale in comuna Grajduri, judetul Iasi", propus a fi amplasat în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Iasi, titular COMUNA GRAJDURI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr.10 bis, mun. Iasi, jud. Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08 –16:30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri satesti in satul Draguseni", propus a fi amplasat în sat Draguseni, com. Draguseni, jud. Iasi, titular COMUNA DRAGUSENI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr.10 bis, mun. Iasi, jud. Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08 –16:30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri satesti in satul Frenciugi", propus a fi amplasat în sat Frenciugi, com. Draguseni, jud. Iasi, titular COMUNA DRAGUSENI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr.10 bis, mun. Iasi, jud. Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08 –16:30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

 

 

Proiect "Construire locuinţe colective, speţii comerciale şi birouri pe teren proprietate" - str. Zimbru şi Malu nr. 20, 27, 21, 18, 17 - ZAMOSTEANU CRISTIN - 12.02.2015

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Construire parcare subterana pe teren proprietate ”, propus a fi amplasat în municipiul Iasi, strada sf. Lazar, nr. 56, 56A  titular SC. DOMENIUL MIHAI EMINESCU SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

10.02.2015

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Înființarea sistemului de stocare și condiționare pentru cereale S.C. PLANTAGRO-COM S.R.L. în județul Iași" propus a fi amplasat în comuna Bălțați, jud. Iaşi, titular S.C. PLANTAGRO-COM S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI.

Data afişării anunţului pe site

21.01.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire cabinete medicale, locuinţe în regim hotelier cu spălătorie, spaţii comerciale şi parcare acoperită pe teren proprietate privată", propus a fi amplasat în municipiul Iasi, strada Pantelimon Halipa, nr. F.N,  titular Zamosteanu Cristin

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria Comarna, din sat Comarna, comuna Comarna, judeţul Iaşi, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

20.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Extindere reţea gaze naturale pe drum acces, sat Valea Ursului, comuna Miroslava, jud. Iaşi" propus a fi amplasat în sat Valea Ursului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi, în zilele de .luni-joi, între orele 08-16. 30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

19.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Extindere reţea gaze naturale str. Pîrîului, sat Voroveşti, comuna Miroslava, jud. Iaşi" propus a fi amplasat în sat Voroveşti, str. Pîrîului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi, în zilele de .luni-joi, între orele 08-16. 30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

19.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Extindere reţea gaze naturale pe drum acces, sat Voroveşti, comuna Miroslava, jud. Iaşi" propus a fi amplasat în sat Voroveşti, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi, în zilele de .luni-joi, între orele 08-16. 30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi

Data afişării anunţului pe site

19.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Extindere reţea gaze naturale presiune redusă, branşament şi PRM locuinţe colective aparţinând PFA Gîndac Vladimir", propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului,  judeţul Iaşi, titular SC E ON GAZ DISTRIBUŢIE SA pentru PFA GÎNDAC VLADIMIR.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi, în zilele de luni-joi, între orele 08-16.30 si vineri intre orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Iasi cu sediul in municipiul Iasi, str Th. Vascauteanu, nr. 10  bis, judetul Iasi.

Data afişării anunţului pe site

15.01.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Racord la reţea de gaze naturale prin extindere şi branşament, pentru imobil locuinţă situat în Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12" propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12, jud. Iaşi, titular Şerbănoiu Ion şi Şerbănoiu Dumitra

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

08.01.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere reţea canalizare, racord canalizare, pentru imobil locuinţă situat în Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12  " propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12, jud. Iaşi, titular Şerbănoiu Ion şi Şerbănoiu Dumitra

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

08.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Imprejmuire si amenajare parcare pe teren proprietate"  propus a fi realizat in jud. Iasi, municipiul Iasi, bdul Independentei nr. 166, beneficiar SC GOLDEN GATE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC GOLDEN GATE SRL,  sat Visani, com. Birnova, jud. Iasi.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 06.01.2015

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire 2 locuinţe colective S+P+12E_ Eth, amenajare parcare auto, împrejmuire, utilităţi", propus a se realiza în Iaşi, str. Mihai Vodă nr. 3-5-7, jud. Iaşi, beneficiar SC LASTOR INVEST CORP SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iaşi, str. Th. Văscăuţeanu nr. 10 bis şi la SC LASTOR INVEST CORP SRL, sat Leţcani, com. Leţcani, Hala C5, jud. Iaşi.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iaşi.

Afisat azi 06.01.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pentru imobile locuinta situate in jud. Iasi, comuna Birnova si municipiul Iasi, str. Unionistilor ", propus a fi amplasat în comuna Birnova, sat Visan  si municipiul Iasi, str. Unionistilor, titular S.C. IULIAN DESIGN S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site: 19.12.2014

 

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare baza de productie Motca (statie de sortare/concasare agregate); montaj echipament mixturi asfaltice", propus a se realiza in com. Motca, jud. Iasi, beneficiar SC GEPROCON SA Iasi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC GEPROCON SA Iasi, mun. Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76A.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Afisat azi 15.12.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere extindere retea gaze naturale, bransamet si post reglare masurare", propus a fi amplasat în sat Valea Adinca, comuna Miroslava, titular Pantel Elena si Mihai

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Afisat azi 15.12.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere retea apa, bransamente, pentru imobile situate in Iasi, zona Manta Rosie", propus a fi amplasat în municipiul Iasi, strada Manta Rosie, jud. Iasi, titulari GHEORGHIŢĂ CORNELIU – MARIAN/ EUGENIA, VALASCIUC CAMELIA – EUGENIA/MIRCEA, GROSU TIBERIU – ANTONEL/ELEONORA, TUDOSE IONEL CIPRIAN/ SIMIONOVICI GABRIELA/TUDOSE CATALIN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Afisat azi 09.12.2014

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Construire locuinte insiruite, amenajare parcare, racorduri la utilitati si imprejmuire", propus a fi amplasat sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, N.C. 64088, jud. Iasi, beneficiar GHEORGHIU BOGDAN - MIHAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.12.2014.

Data afişării anunţului pe site 05.12.2014

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte insiruite, amenajare parcare, racorduri la utilitati si imprejmuire", propus a fi amplasat sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, N.C. 64088, jud. Iasi, beneficiar GHEORGHIU BOGDAN - MIHAI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la GHEORGHIU BOGDAN - MIHAI, Fundac Socola nr. 5E, Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 02.12.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru " Construire parc eolian pe teritoriul UAT Lespezi, construire linie electrică subterană și racordare la Sistemul Național de distribuție al energiei electrice" propus a fi amplasat în extravilan com. Lespezi,jud. Iasi, titular S.C. SESAM PREST S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Data afişării anunţului pe site 17.11.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare DC 62 sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, judetul Iasi", propus a fi amplasat în sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, titular Primaria comunei Scanteia.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria Scanteia, din sat Scanteia, comuna Scanteia, judeţul Iaşi, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

07.11.2014

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire ansamblu locuinte individuale continind 3 tipuri de locuinte distincte si imprejmuire teren proprietate privata conform PUZ avizat – HCL 299/10.10.2014",propus a se realiza in mun. Iasi, sos Trei Fintini fn, jud. Iasi, beneficiar RADEANU CONSTANTIN

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la RADEANU CONSTANTIN mun. Iasi, strela Ghe. Ivanescu nr.15

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 30.10.2014

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare parcare subterana pe teren proprietate" propus a fi amplasat in mun. Iasi, str. Elena Doamna nr. 17 , jud. Iasi, beneficiar MAFTEI VASILICA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la MAFTEI VASILICA  Iasi, str. Decebal nr.4

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 30.10.2014

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Schimbare destinatie din laborator didactic in platforma de cercetare ENERED", propus a fi amplasat in Iasi, bdul D. Mangeton nr. 63 , jud. Iasi, beneficiar UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI, bdul D. Mangeron nr. 63, mun. Iasi

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 30.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare drumuri de interes local in comuna  Bivolari", propus a fi amplasat în comuna Bivolari,  judetul Iasi, titular Primaria Comunei Bivolari

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria Vinatori, din sat Vinatori, comuna Vinatori, judeţul Iaşi, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

31.10.2014

 

 

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parcare subterana pe teren proprietate", propus a fi amplasat in Iasi, str. Sf. Lazar nr. 27 , jud. Iasi, beneficiar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, str. Palas, nr. 7A

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

Afisat azi 30.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare drumuri de interes local in satul Ciurea,  comuna Ciurea", propus a fi amplasat în sat Ciurea, comuna Ciurea , titular Primaria comunei Ciurea

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria Ciurea, din sat Ciurea, comuna Ciurea, judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

21.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare drumuri de interes local in satul Lunca Certatuii, cartier Chihan, comuna Ciurea", propus a fi amplasat în sat Lunca Cetatuii, cartier Chihan , comuna Ciurea , titular Primaria comunei Ciurea

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria Ciurea, din sat Ciurea, comuna Ciurea, judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

21.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere conducta de apa potabila si bransament imobil", propus a fi amplasat în sat Păun, strada Gen. Vasile Tudeanu, nr. 49, com. Bârnova,  jud. Iasi, titular Balalau Vasile.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria comunei Bălţaţi din sat Sârca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

13.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere conductă distribuţie apă potabilă locuinţe colective P+3E aparţinând S.C. RELATIV IMPACT S.R.L, branşare locuinţe colective P+2E+M aparţinând Calinescu Irina, branşare locuinţe colective P+3E apartinând Tanasa Gheorghe, branşare locuinţe colective P+3E, aparţinând Harasim Dragoş, Apostol Cornel, Biber Vasile, Iordache", propus a fi amplasat în comuna Valea Lupului, satul Valea Lupului, titular S.C. RELATIV IMPACT S.R.L

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

07.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „  Extindere reţea de canalizare ape uzate menajere în localitatea Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul iaşi ", propus a fi amplasat în sat Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, titular comuna Ciurea

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis şi la Primaria comunei Bălţaţi din sat Sârca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi , în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

01.10.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pentru imobile locuinta situate in sat Cirlig, com. Popricani, jud. iasi", propus a fi amplasat în sat Cirlig, comuna Popricani, titular  Diaconu Cristian - Florinel si Cazan Constantin cu domiciliul in mun. Iasi, B-dul Alexandrul cel Bun, nr. 12, bl. 1212, sc. C, ap. 1, jud. Iasi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

17.09.2014

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Extindere conducta distributie gaze naturale, bransament si PRM", propus a fi amplasat în sat Vladiceni, comuna Tomesti, strada Poiana Vladicai, nr. 1A , titular Matran Eugen cu domiciliul in mun. Iasi, str. Lunca Arbore, nr. 32, bl. 523, sc. B, sc. B, ap. 19.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16,30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Data afişării anunţului pe site

16.09.2014