Cadru General

DEZVOLTAREA DURABILĂ înseamnă capacitatea de a răspunde necesităţilor generaţiilor prezente, fără a diminua posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.

La nivel global, evenimentul care a consacrat asumarea politică de către state a rolului fundamental al politicilor de mediu, în cadrul politicilor generale de dezvoltare socio-economică, a fost Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (Rio de Janeiro, 1992).

Pentru atingerea obiectivelor stabilite la Conferinţa de la Rio este necesară o reconsiderare şi restructurare a proceselor actuale, a procedurilor şi aranjamentelor instituţionale după propriile nevoi, priorităţi şi resurse. Important în acest sens este acordul asupra principiilor de bază ale unei planificări strategice, precum şi utilizarea unui set comun de mecanisme în măsură să asigure implementarea obiectivelor stabilite.

"Oamenii au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă în armonie cu natura; naţiunile au dreptul suveran de a exploata resursele proprii, fără însă a cauza distrugeri ale mediului în afara graniţelor proprii." (Declaraţia de la Rio de Janeiro).

In cadrul celui de-al V-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene – „Către Durabilitate” - se recunoaşte faptul că autorităţile locale deţin un rol cheie în asigurarea durabilităţii dezvoltării, prin exercitarea funcţiilor statutare de către autorităţi competente faţă de multe din directivele şi reglementările existente şi în contextul transpunerii practice a principiului subsidiarităţii”.

 

Conform acestuia, autorităţile locale trebuie:

-  să se informeze de la comunitatea locală, civică, de afaceri, industrială, despre priorităţile, valorile acesteia, precum şi despre soluţiile propuse pentru rezolvarea problemelor;

-  să dobândească informaţia necesară pentru formularea celor mai bune strategii de acţiune şi să introducă politicile şi legislaţia adecvată, să permită avansarea spre o dezvoltare durabilă a comunităţii respective;

-  să elaboreze planuri de acţiune pentru dezvoltarea durabilă, în cooperare cu toţi cetăţenii.

Obiectivele şi priorităţile de acţiune ale României sunt fundamentate pe baza principiilor dezvoltării durabile ale unei comunităţi, într-un areal şi un timp bine definite, având în vedere atât stadiul actual al progreselor înregistrate de România, cât şi aplicarea unor măsuri concrete în baza unei planificări strategice la nivel local, regional şi naţional.