homepage

Contact

Agenţia de Protectie a Mediului Iaşi are sediul în municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43 (fosta Cantină Tehnoton)

 

Telefoane :

Secretariat: 0232/215497

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii, Relații cu Publicul: 0232/242015 (0232/215497 prin centrală)

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare: 0232/215497

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:   

        Gestionarea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase: 0232/242012

        Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte: 0232/215497

        Biodiversitate:  0232/215497

PR (educație, petiții, parteneriate): 0232/242018

Fax : 0232/214357

E-mail : office@apmis.anpm.ro

 

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-14.00

Program de lucru: luni - joi 08.00-16.30, vineri 08.00- 14.00

Program de audienţe Director executiv: miercuri, 10.00

Cerere de înscriere în audiență

Relaţii cu presa: click

 

Adresa de e-mail pentru transmiterea petiţiilor / sesizărilor / solicitărilor de informaţii de mediu: office@apmis.anpm.ro  .

Sesizările vor fi înregistrate cu respectarea prevederilor Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:

„Art. 7 Petiţiile ANONIME sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasesază”.

Pentru ca mesajul dvs. să fie luat în considerare ca sesizare, vă rugăm să specificaţi datele dvs. de contact :

  • numele şi prenumele

  • adresa

  • adresa de e-mail (opţional)