Anunt public privind Decizia etapei de incadrare

ANUNȚ A.P.M. Iasi anunta publicul interesat ca în urma analizei proiectului “ PUZ –Construire locuinţe individuale, locuinţe colective, spaţii comerciale şi servicii pe teren proprietate ”...

Anunţuri publice privind decizia etapei de încadrare

APM IASI anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a   Plan Urbanistic Zonal – Construire ansamblu residential cu functiuni complementare privind servicii si activitati...

Anunţuri - decizii de emitere a avizului de mediu

  Decizie emitere aviz de mediu pentru proiectul “ PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere teren din extravilan in intravilan, construire de locuinte colective ” ,...

Dezbateri publice

Anunţ public privind dezbaterea publică Agentia pentru Protectia Mediului Iasi anuntă publicul interesat asupra organizării ŞEDINTEI DE DEZBATERE PUBLICĂ de către SC INGKA INVESTMENTS...