Anunt public privind Decizia etapei de incadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Iasi anunţă publicul interesat că în urma analizei proiectului de PUZ “Construire vulcanizare, spatii comerciale si birouri  pe teren proprietate...

Anunţuri - decizii de emitere a avizului de mediu

  Decizie emitere aviz de mediu PUZ  „Construire imobil birouri, spații comerciale, servicii publice și de interes general, locuințe, parcare subterana si supraterana pe teren...

Dezbateri publice

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului de mediu pentru proiectul de Plan Urbanistic Zonal “PUZ-Construire ansamblu reziden ț ial ș i...