Decizii emitere aviz de mediu

Decizie emitere aviz de mediu  SC DAILY GROUP  SRL - 15.02.2019 Decizie emitere aviz de mediu PUG COZMESTI - 01.02.2019

Avize de mediu

  Aviz de mediu S.C. Sticknet Investment S.R.L - locuinte colective - 02.05.2018 Aviz de mediu S.C. M Chim S.R.L. - locuinte colective - 11.12.2017 Aviz de mediu RA...