Decizii emitere aviz de mediu

Decizia privind emiterea avizului de mediu pentru „Amenajamentului Silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Handoca Dan, Juncu Irina, Stemat-Cutzonică...

Avize de mediu

  Aviz de mediu nr. 6/ 25.06.2024 - PLAN URBANISTIC ZONAL -Introducere teren în intravilan în vederea construiriide locuinţe colective, locuinţe individuale, spaţii comerciale şi...