Acte necesare pentru obtinerea avizului de mediu

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE MEDIU

  1. Cerere (model tip) pentru obtinere aviz..
  2. Certificat de urbanism-copie;
  3. Act detinere spatiu/teren-copie;
  4. Proiect PUZ/PUD;
  5. Plan de incadrare in zona, schita de amplasament;
  6. Avize furnizori utilitati (cele mentionate in certificatul de urbanism);
  7. Avize emise de alte autoritati dupa caz (AN APELE ROMANE, Insp. National pentru Resurse minerale, CNCAN, Comisie circulatie, Comisie de Versanti, etc.) mentionate in certificatul de urbanism sau impuse de legislatia de mediu;
  8. Dovada platii tarifelor;
  9. Anunturile publice (pagina din publicatia in care se regaseste anuntul public).
  10. Împuternicire, după caz (nu este necesară legalizarea notarială a acesteia).
In functie de specificul activitatilor si de amplasare, Agentia de Protectie a Mediului isi rezerva deptul sa solicite alte acte de reglementare emise de alte autoritati.

Documentele solicitate se depun indosariate.

Menţionăm că pe parcursul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe), corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului (de solicitare: completări, informaţii suplimentare, clarificări, documente emise de alte autorităţi, refacerea documentaţiei, precum şi de informare a publicului) se poartă cu titularul/ beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.