Lista instalații de incinerare și coincinerare a deșeurilor a căror capacitate nominala totala de incinerare / coincinerare este mai mică de 2 tone/ora:

Nr. crt.

Judet

Denumire operator care detine instalatiii de incinerare / coincinerare

Adresa punctului de lucru

Activitate autorizata (principala)

Autorizatia de mediu Nr/Data/valabila

Capacitate nominala totala de incinerare / coincinerare (tone/ora)

1

IAȘI

SC ANTIBIOTICE SA IASI 

str. Valea Lupului nr 1, Iasi, jud. Iasi

4.5. Fabricarea produselor farmaceutice, inclusiv a produselor intermediare

Autorizatia Integrata de Mediu Nr.1/10.01.2011, revizuita in data de 30.03.2018, valabila pana la data de 10.01.2021

0,06

2

IAȘI

S.C. DEMECO S.R.L. Iasi

Str. Trei Fantani, Iasi

5.2. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor:   

    b) în cazul deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

e) recuperarea/regenerarea solvenţilor;

 

3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 - tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Autorizatia integrata de mediu nr.2/23.11.2015-revizuită la data de 31.07.2017, valabila pana la data de 23.11.2025, emisa de APM Iasi.

1,575

Incinerare/Coincinerare

Capitolul IV  din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, ce transpune Directiva 2010/75/CE – IED, - Dispoziţii speciale privind instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor şi Anexa 6 - Dispoziţii tehnice privind instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor, se aplică instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor solide şi lichide şi instalaţiilor de coincinerare.

Incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase poate produce emisii de substanţe care să polueze aerul, apa şi solul şi să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane. Pentru a limita aceste riscuri, Uniunea Europeană (UE) impune condiţii de exploatare şi cerinţe tehnice stricte instalaţiilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor.