Agenda săptămânală a conducerii APM Iași

Agenda personală de lucru a dnei director executiv ing. Galea TEMNEANU

Săptămâna:  28.03 - 01.04.2022

 

Luni 28.03.2022

Întâlnire de lucru cu Instituția Prefectului – Jud. Iași și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Iași pe tema calității aerului

 

Marți 29.03.2022

Dezbatere privind avizarea Planului de management bazinal Prut-Bârlad (ora 1000, on-line)

 

Miercuri 30.03.2022

Activităţi curente

 

Joi 13.01.2022

Ședința Comisiei de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit (ora 1200, APM Iaşi)

Acțiune de plantare (ora 1200)

 

Vineri 14.01.2022

Activitate de teren

 


Conducere

Director Executiv – ing. Galea TEMNEANU (CV)

Şef Serviciu - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - ing. Irina Ana SIMIONESCU

Şef Serviciu  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - dr. ing. Maria PETRUC

Şef Serviciu  - Serviciul Monitorizare şi Laboratoare  - ing. Dănuţ PIRCHIU

Şef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane - ec. Mihaela Laura HARPA