Conducere

Director Executiv – ing. Galea TEMNEANU (CV)

Şef Serviciu - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - ing. Irina Ana SIMIONESCU

Şef Serviciu  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - ing. Geta IRIMIȚĂ

Şef Serviciu  - Serviciul Monitorizare şi Laboratoare  - ing. Florin POENARU

Şef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane - ec. Mihaela Laura HARPA


Agenda săptămânală a conducerii APM Iași

Agenda personală de lucru a dnei director executiv ing. Galea TEMNEANU

Săptămâna:  31.10 - 04.11.2022

 

Luni 31.10.2022

Participare la ședința Consiliului Local Gropnița - aspecte de protecție a mediului din UAT

 

Marți 01.11.2022

Emisiune BZI Live

 

Miercuri 02.11.2022

Activități curente

 

Joi 02.11.2022

Grup de Lucru pe tema Managementul Deșeurilor la Instituția Prefecțului - Județul Iași

Ședința Comisiei de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit

 

Vineri 02.11.2022

Activitate de teren