Agenda săptămânală a conducerii APM Iași

Agenda

 

 


Conducere

Director Executiv – ing. Galea TEMNEANU (CV)

Şef Serviciu - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - ing. Irina Ana SIMIONESCU

Şef Serviciu  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - dr. ing. Maria PETRUC

Şef Serviciu  - Serviciul Monitorizare şi Laboratoare  - ing. Dănuţ PIRCHIU

Şef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane - ec. Mihaela Laura HARPA