Conducere

Director Executiv – jr. Gheorghe TĂTARU -  Agenda de activitati 07.05.2018 - 11.05.2018

Şef Serviciu - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - ing. Irina Ana SIMIONESCU

Şef Serviciu  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - ing. Galea TEMNEANU

Şef Serviciu  - Serviciul Monitorizare şi Laboratoare  - ing. Dănuţ PIRCHIU

Şef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane - ec. Mihaela Laura HARPA