Planul Urbanistic General al Municipiului Iaşi - Actualizare

PUG Iasi - Actualizare 2    , planse 1 , planse 2 PUG Iaşi - Actualizare  Raport de mediu

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Iaşi

PMUD Iași – Versiunea I. Dezvoltarea scenariilor privind măsurile și proiectele posibile PMUD Raport final Propunerile/Observaţiile publicului  ;  Raspuns Propuneri/Observatii...

Documentaţii

  AMENAJAMENT SILVIC UP XI SIREȚEL - STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ ,  RAPORT DE MEDIU „Planul de management pentru Situl Natura 2000 ROSCI0438 Spinoasa" - 18.06.2024 ...