Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2020 Proiect decizia etapei de incadrare „ PUZ  - Introducere teren din extravilan in intravilan, pentru construire locuinţe colective, amenajare teren, drum de acces, împrejmuire şi...