Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2020 PUZ-Construire boutique hotel prin demolare clădiri anexă și extindere clădire existentă” propus a fi amplasat în mun. Iași, str Agatha Bârsescu nr. 13 SC CCI CONSTRUCT COMPANY SRL -...