Back

Participarea reprezentantilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi la Şedinţa de lucru privind analizarea cauzelor care au condus la depăşirile indicatorului particulelor în suspensie (PM10)

Participarea reprezentantilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi la Şedinţa de lucru privind analizarea cauzelor care au condus la depăşirile indicatorului particulelor în suspensie  (PM10) şi  stabilirea de comun acord a măsurilor suplimentare ce pot fi aplicate pe termen scurt si mediu pentru a diminua consecinţele asupra calităţii aerului si implicit a stării de sănătate a populaţiei din aglomerarea urbană Iaşi,Sediul Instituţiei Prefectului, sala Galbenă , ora 1100