Guidance for eSPIRS beta-testers

Guidance for eSPIRS beta-testers  

Hazard & Operability Analysis (HAZOP)

Hazard & Operability Analysis (HAZOP)    

Ghid referitor la Realizarea si evaluarea rapoartelor de securitate

Ghid referitor la Realizarea si evaluarea rapoartelor de securitate    

Aplicarea articolului 8 „Efectul de domino“ al Dir. 96/82/CE (SEVESO II)

Aplicarea articolului 8 „Efectul de domino" al Dir. 96/82/CE (SEVESO II)    

Ghid pentru Elaborarea planului intern de urgenta (conform art. 11 HG 95/2003)

Ghid pentru Elaborarea planului intern de urgenta (conform art. 11 HG 95/2003)