Directiva 1999/31 privind depozitarea deseurilor

Decizia 2003/33 privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE

Ordinul 757/2004 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat si completat prin OM 1230/2005

Hotararea Guvernului 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin HG 210/2007