Proiecte

Proiect Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa.

A început implementarea proiectului Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa, în cadrul căruia Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi are calitate de partener, alături de titularul proiectului –  Asociația Scutierii Naturii, din județul Bacău. Proiectul se va desfășura în perioada 2018-2020 și va avea ca rezultate finale planuri de management pentru siturile Natura 2000 vizate, toate cele 7 arii naturale protejate fiind pe teritoriul judeţului Iaşi.

Conferinţa de presă privind începerea implementării proiectului a avut loc la sediul APM Iaşi, în data de 17 septembrie 2018.

Descarcă Comunicat de presă

Fotomaraton 2018

Sesiune de informare Program LIFE 25.10.2017 - sediu APM Iasi  - Afis

Info Casa Verde 2016

Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River

Apa Fără Plastic : Studiu 

Managementul durabil al trei arii protejate situate pe Râul Moldova

Dezvoltarea managementului în siturile Natura 2000: Dealul lui Dumnezeu şi Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti – judeţul Iaşi

Management comun România-Republica Moldova pentru conservarea biodiversităţii în regiunea de graniţă