Revizuire acte de reglementare

" CONSTRUIRE CĂMIN STUDENŢESC UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI, STR. TITU MAIORESCU, NR. 15, JUDEŢUL IAŞI" propus a fi amplasat în intravilanul municipiului laşi, str. Titu...