Back

Organizare ședință CAT și CSC - 27.07.2023

În data de 27.07.2023, ora 12.00, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași convoacă membrii Comisiei de Analiză Tehnică și ai Comitetului Special Constituit, la sediul propriu din Calea Chișinăului nr. 43, pentru analiza următoarelor documentaţii tehnice:

 1. COMUNA TANSA, - „ Înfiinţare şi dotare centru medico-social în comuna Tansa, judeţul Iaşi – condiţionat  de elaborare PUZ”  amplasat în satul Tansa - intravilan, comuna Tansa, nr. cad. 63672, 63665 - etapa de incadrare – acord de mediu
 2. SC APAVITAL SA: “Lucrările  de “Gospodărie de apă Spital Regio”pentru teren, aflat în Zona Moara de Vânt (Podgoria Copou), NC 173804”, propus a fi amplasat în  zona Moara de Vânt (Podgoria Copou), municipiul Iaşi,  judeţul Iaşi-- etapa de incadrare – acord de mediu
 3. SC APAVITAL SA: “Amplasare rezervor 1000 mc sat Şorogari, comuna Aroneanu (inclusiv alimentare cu energie electrică) şi conductă refulare/distribuţie rezervor Ciric-rezervor Şorogari”, propus a fi amplasat în  strada Moara de Vânt/De, municipiul Iaşi-intravilan, extravilan/sat Aroneanu, municipiul Iaşi/comuna Aroneanu,  judeţul Iaşi-- etapa de incadrare – acord de mediu
 4. LEIZERIUC TUDOR-ANDREI şi LEIZERIUC GEORGIANA:Construire locuinţă colectivă P+3E, împrejmuire, organizare de şantier”, propus a fi amplasat în  strada Sf. Ilie, nr.37, NC 67469, sat Vişan, comuna Bârnova, judeţul Iaşi- etapa de incadrare – acord de mediu
 5. BULGARU VALENTIN-GEORGE,  BULGARU-OANA-ALEXANDRA, ŞTEFÎRŢA ROMAN, ŞTEFÎRŢA SVETLANA:Construire clădire cu funcţiune comercială, racorduri utilităţi, realizare parcare auto şi accese, alei carodabile şi pietonale, totem, platformă betonată pentru aprovizionare, deviere-îngropare reţea electrică de medie  tensiune aflată la limita proprietăţii”, propus a fi amplasat în  strada Sf. Ilie, nr.21, sat Vişan, comuna Bârnova, judeţul Iaşi-etapa de incadrare – acord de mediu
 6. SC ROMPAK SRL – Extinderea capacității de producție a SC ROMPAK SRL , incluzând si construcția unor hale de producție, depozite și anexe – Construirea unei clădiri destinate extinderii capacității existente – Clădire fermentatoare producție drojdie, mun. Pașcani, str. Grădiniței nr. 1C-  etapa de incadrare – acord de mediu
 7.  SC ROMPAK SRL – Extinderea capacității de producție a SC ROMPAK SRL , incluzând si construcția unor hale de producție, depozite și anexe – Construirea unei clădiri destinate extinderii capacității existente – Stație tratare ape uzate (reactor anaerob), mun. Pașcani, str. Grădiniței nr. 1C- etapa de incadrare – acord de mediu
 8. SC ROMPAK SRL – Extinderea capacității de producție a SC ROMPAK SRL , incluzând si construcția unor hale de producție, depozite și anexe – Construirea unei clădiri destinate extinderii capacității existente a stației de evaporare, mun. Pașcani, str. Grădiniței nr. 1C- etapa de incadrare – acord de mediu
 9. CJ IASI prin DJADP IASI, - „ Pod peste pârâul Tansa de pe DJ 246, la km 70+824”  amplasat în satul Tansa - intravilan, comuna Tansa- etapa de incadrare – acord de mediu
 10. SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA – Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Baraj Lunca, râu Siret, mal stâng, extravilan oraș Pașcani, jud. Iași- etapa de incadrare – acord de mediu
 11.  COMUNA MIROSLAVA -  „Infiinţare Centru de Colectare prin Aport Voluntar a deşeurilor în comuna Miroslava –CAV Miroslava”  amplasat în sat Valea Adâncă, comuna Miroslava,  nr. cad. 97827, jud. Iași,- etapa de incadrare – acord de mediu
 12. COMUNA LESPEZI, cu sediul în sat Lespezi, comuna Lespezi, jud. Iași pentru proiectul  „Infiinţare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Lespezi, județul Iași”  amplasat în extravilan comuna Lespezi,  nr. cad. 65111, jud. Iași- etapa de incadrare – acord de mediu
 13. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALA DE I.F. IAȘI- Reabilitarea şi modernizarea staţiei de pompare desecare SPE Gorban, din amenajarea hidroameliorativă complexă Sculeni – Tuţora – Gorban, judeţul Iaşi - etapa de incadrare – acord de mediu
 14. S.C.AVI TOP SA – Abator păsări, sat Războieni, com. Ion Neculce – autorizatie integrată de mediu – decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu
 15. SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL – Amenajament silvic al UP XI Sirețel – etapa de incadrare – aviz de mediu
 16. MAIOR IULIAN – PUZ – Construire și amenajare zonă de agrement și funcțiuni complementare, racorduri utilități, împrejmuire teren propietate, jud. Iasi, com. Voinesti, nr. Cad. 62740– modificări la PUZ reglementat prin Decizi etapei de incadrare nr. 62/14.10.2022 emisă de APM Iași
 17. DIVERSE