Acordul de mediu

Procedura de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului a proiectelor publice sau private sau modificarea ori extinderea activităţilor existente, prin Acord de mediu este conform prevederilor următoarelor acte normative:

  • Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul MAPM nr. 863/2002, ghid metodologic privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu
  • Ordinul MMP nr. 19/2010 privind Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
  • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 

Acte necesare depunerii la APM Mureş a solicitării Acordului de mediu:

  • Notificare
  • Certificat de urbanism şi planurile anexă la acesta
  • Dovada plaţii tarifului, în conformitate cu prevederile Ord. 1108/2007, cu modificările ulterioare, pentru etapa de evaluare iniţială - 100 lei. Suma poate fi achitată prin Ordin de plată la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mureş, COD FISCAL: 4436909

Acorduri de mediu