Contact

Formular solicitare informaţii de mediu

Reclamaţie model 1

Reclamaţie model 2

Responsabil Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Biroul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Tel: 0265314984; 0265314987

Fax: 0265314985

E-mail: relatii.publice@apmms.anpm.ro; office@apmms.anpm.ro