Organigrama

Date de contact

CONTACT

În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare, memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

 

Sediu

str. Podeni, nr. 10, 540253, Tîrgu-Mureş, jud. Mureş

Tel: +40-265-314984, +40-265-314987

Fax: +40-265-314985

E-mail: office@apmms.anpm.ro

web: http://apmms.anpm.ro/  

 

Servicii si compartimente:    

Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Resurse Umane

     - e-mail: juridic.resurse_umane@apmms.anpm.ro

Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice
     - e-mail: relatii.publice@apmms.anpm.ro 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii care cuprinde urmatoarele compartimente:    
  - Compartimentul Evaluare Impact      
  - Compartimentul Evaluare Adecvată

     - e-mail:   reglementari@apmms.anpm.ro

Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Periculoase, Sol şi Subsol
     - e-mail: deseuri@apmms.anpm.ro

Compartimentul Arii Protejate
     - e-mail: arii.protejate@apmms.anpm.ro


Serviciul Monitorizare care cuprinde urmatoarele compartimente:   
  - Compartimentul Monitorizare, Baze de date  
     - e-mail: monitorizare@apmms.anpm.ro        
   
  - Compartimentul Laborator         
     - e-mail: laborator@apmms.anpm.ro

  - Statia de radioactivitate 
     - e-mail: radioactivitate@apmms.anpm.ro
 

Biroul  Buget Finanţe, Administrativ
     - e-mail: buget.finante@apmms.anpm.ro