Back

Cadru legislativ

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată decizia privind concluziile BAT pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor:

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688]”.

Concluzii BAT pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor

 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 306 (pagina 31) din data de 24.11.2015 a fost publicată decizia privind concluziile BAT pentru industria produselor din lemn:

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2119 a Comisiei din 20 noiembrie 2015 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producerea de panouri pe bază de lemn [notificată cu numărul C(2015) 8062]”.

Concluzii BAT producere panouri pe bază de lemn