APM Mures anunță deschiderea sesiunii de raportare 2024 în vederea realizării inventarelor de emisii pentru anul 2023

new! Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 17 ianuarie a fost deschisă sesiunea de raportare 2024 pentru anul 2023, în cadrul aplicației online https://raportare.anpm.ro/

Sesiunea de raportare se va închide la data de 31 mai 2024.

 


Tabel instalatii COV