Proiecte Autorizatii de mediu (emise/revizuite) - 2017

Proiect  Autorizaţa de mediu Nr. …  din ...  -  pentru activitatea:  "“ Exploatare forestieră” – cod CAEN rev. 2 – 0220, în următoarele parchete din judeţul...

Proiecte Autorizatii de mediu (emise/revizuite) - 2016

  Proiect  Autorizaţa de mediu Nr. …  din 18.10.2016  -  pentru activitatea:  „Exploatare forestieră  - cod CAEN rev. 2 - 0220 " conform...

Proiecte Autorizatii de mediu (emise/revizuite) - 2015

Proiect  Autorizaţa de mediu Nr.... din ....................  - pentru activitatea:   „ Producția de energie electrică ” – cod  CAEN Rev.2 - 3511  conform Ordinului INS...