Back

Informaţii de mediu deţinute de APM Mureş

INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE DE AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 

Anul de raportare: 2018
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Sediul: Tîrgu Mureş, Str. Podeni, Nr. 10
Nr. telefon/fax: 0265314984; 0265314988 / 0265314985
Adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro 
Adresa pagina internet: http://apmms.anpm.ro/ 
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei 
Nr. telefon/fax: 0265314984; 0265314988 / 0265314985
Adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro  
Persoana de contact: Ramona Brăţan
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Rapoarte privind starea mediului în Judeţul Mureş  Starea elementelor de mediu A Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
2 Buletine zilnice, Rapoarte lunare şi anuale privind calitatea aerului în Judeţul Mureş Aerul şi atmosfera A1 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
3 Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului Starea elementelor de mediu – Aerul şi atmosfera A1 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
4 Principalele surse de poluare în Judeţul Mureş – sub aspectul poluării atmosferice Starea aerului şi atmosferei A1 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
5 Informaţii despre ariile naturale protejate din Judeţul Mureş  Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale A4 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
6 Informaţii privind Natura 2000 în Judeţul Mureş Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale A4 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
7 Informaţii referitoare la radioctivitatea mediului Radioactivitatea mediului A5 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
8 Informaţii privind deşeurile de ambalaje, de echipamente electrice şi electronice, de baterii şi acumulatori, de VSU, PCB şi PCT, uleiuri uzate, nămoluri, depozitarea deşeurilor, transportul deşeurilor Deşeuri B5 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
9 Informaţii privind avizele, acordurile, autorizaţiile, autorizaţiile integrate de mediu emise de A.P.M. Mureş Avize, acorduri, autorizaţii de mediu B6 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
10 Invitaţii la şedinţele CAT şi CSC Avize, acorduri, autorizaţii de mediu B6 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
11 Informaţii privind emisiile industriale Avize, acorduri, autorizaţii de mediu B6 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
12 Lista operatorilor înscrişi în E PRTR, secţiunea 2010 Avize, acorduri, autorizaţii de mediu B6 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
13 Informaţii privind biosecuritatea Activităţi legate de organisme modificate genetic B7 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
14 Anunţuri Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
15 Obiectivele A.P.M. Mureş Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
16 Programul de lucru al A.P.M. Mureş Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
17 Regulament de organizare şi funcţionare al A.P.M. Mureş Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
18 Declaraţii de avere şi interes Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
19 Rapoarte de activitate Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
20 Plăţi efectuate de A.P.M Mureş Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
21 Codul de conduită al funcţionarilor publici Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
22 Persoanele din conducerea A.P.M. Mureş Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
23 Comisia paritară a A.P.M. Mureş Măsuri administrative B8 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
24 Legislaţie privind deşeurile Legislaţie B10 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
25 Informaţii privind mediul Legislaţie B10 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
26 Planuri de management şi regulamente în arii naturale protejate Planuri şi programe de acţiune B11 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
27 Informaţii privind obligaţiile de mediu Planuri şi programe de acţiune B11 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
28 Informaţii privind schimbările climatice Planuri şi programe de acţiune B11 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
29 Calendarul evenimentelor de mediu Planuri şi programe de acţiune B11 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
30 Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu; Agenda Locală 21; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă Planuri şi programe de acţiune B11 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
31 Comunicate de presă Planuri şi programe de acţiune B11 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
32 Ghidul Eco-Funcţionarului Public, Ghidul Eco-turistului, Ghidul Eco-cetăţeanului, Ghidul "Drepturile cetăţenilor privind accesul la informaţiile de mediu" Planuri şi programe de acţiune B12 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş
33 Legislaţie Legislaţie B12 Din oficiu, pe pagina de internet a A.P.M. Mureş