Back

Inventarul anual

În judeţul Mureş calitatea aerului înconjurător este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din activităţile economico - sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş, Iernut, Luduş şi Târnăveni în timp ce în zone, precum Reghin şi Sovata sursele de emisie antropice nu produc poluare semnificativă.

O scurtă caracterizare a surselor fixe se prezintă astfel:

Surse industriale:

  • industria chimică industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor de construcţe;
  • industria energetică
  • stocarea ş distribuţa carburanţlor;
  • utilizarea solvenţlor.

În general, combustibilul utilizat este gazul natural (peste 98 %).

Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse, dar nu de neglijat.

Depozitele de deşeuri reprezintă surse moderate de emisie a poluanţilor în atmosferă.

Surse mobile:

  • traficul rutier care se desfăşarăîn principal pe DN13 (E60), DN 13 (A) ş DN15 (Târgu Mureş- Topliţ) ş care traverseazălocalităţle urbane ş rurale ale judeţlui Mureş
  • traficul feroviar care însăeste slab reprezentat.