Back

Gestionarea şi controlul bifenililor policloruraţi (PCB)

În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător, bifenilii policloruraţi şi compuşii similari, sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control reglementat la nivel european prin Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi terfenililor policloruraţi (PCB/PCT), aceasta directivă fiind transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 173/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Directiva 96/59/CE propune decontaminarea/eliminarea echipamentelor scoase din uz, ce conţin PCB, până în anul 2010. În acest sens, în anul 2005 a fost realizat inventarul  naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin PCB/PCT, în baza căruia a fost realizat Planul Naţional de Eliminare a Echipamentelor cu conţinut de PCB/PCT.

Transformatori care contin PCB

 

Transformatori scosi din uz Transformatori in functiune
Nr.buc. in stoc la data de 01.01.2010 Eliminati 2010 (buc) Nr.buc. in stoc la data de 01.01.2010 Eliminati 2010 (buc)
1 0 19 0

 

 

 

 

Condensatori care contin PCB

 

 

Condensatori scosi din uz Condensatori in functiune
Nr.buc. in stoc la data de 01.01.2010 Eliminati 2010 (buc) Nr.buc. in stoc la data de 01.01.2010 Eliminati 2010 (buc)
6 6 664 109