Back

Prevenirea și repararea daunelor

 

În cazul în care apare o amenințare iminentă cu producerea unei daune pentru mediu, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru poate:

  • să oblige operatorul (poluatorul potențial) să adopte măsurile de prevenire adecvate; sau
  • să adopte măsurile de prevenire adecvate și să recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri.

Atunci când se produce o daună, autoritatea competentă poate:

  • să oblige operatorul în cauză să adopte măsurile de reparare adecvate (stabilite pe baza normelor și principiilor enunțate în anexa II la directivă); sau
  • să adopte măsurile de reparare adecvate și să recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri. În cazul în care s-au produs mai multe daune, autoritatea competentă poate decide ordinea în care vor fi reparate acestea, în funcție de priorități.

Repararea daunelor de mediu ia mai multe forme, în funcție de tipul acestora:

  • în cazul daunelor aduse solurilor, directiva prevede obligativitatea decontaminării acestora până când este eliminat orice risc grav cu efect negativ asupra sănătății umane;
  • în cazul daunelor provocate apelor sau speciilor și habitatelor naturale protejate, directiva vizează readucerea mediului la starea sa inițială. În acest scop, resursele naturale afectate sau serviciile deteriorate trebuie refăcute sau înlocuite cu elemente naturale identice, similare sau echivalente, fie la locul incidentului, fie, dacă este necesar, într-o locație alternativă.

Mai multe detalii privind metoda care trebuie utilizată pentru repararea daunelor cauzate mediului sunt furnizate în anexa II la directivă.

Costuri de prevenire și reparare

În cazul în care autoritatea competentă a pus ea însăși în aplicare măsurile de prevenire sau de reparare, aceasta recuperează costurile suportate de la operatorul responsabil cu dauna sau cu amenințarea iminentă. Același principiu se aplică evaluărilor de mediu realizate în vederea stabilirii caracterului semnificativ al daunei și a măsurilor care trebuie adoptate pentru repararea acesteia. Autoritatea competentă trebuie să demareze procedurile de recuperare în termen de cinci ani de la finalizarea măsurilor de prevenire sau de reparare sau de la data la care operatorul responsabil sau partea terță au fost identificați, reținându-se data cea mai recentă dintre acestea două.

În cazul în care mai mulți operatori sunt responsabili în comun pentru o daună, aceștia trebuie să suporte costurile aferente reparației fie în mod solidar, fie proporțional.

Directiva nu obligă operatorii să dispună de o garanție financiară, cum ar fi o asigurare, pentru a-și acoperi insolvabilitatea potențială. Cu toate acestea, statele membre trebuie să încurajeze operatorii să recurgă la astfel de mecanisme.