Responsabil pentru relaţia cu mass-media

Ramona Brăţan - Compartiment Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Tel: 0265314984; 0265314987

Fax: 0265314985

E-mail: relatii.publice@apmms.anpm.ro; office@apmms.anpm.ro