Back

Comunicat de presa: Economia Verde: te include şi pe tine? tema din acest a Zilei Mondiale a Mediului 5 iunie 2012

    Economia Verde: te include şi pe tine? tema din acest a Zilei Mondiale a Mediului 5 iunie 2012

 

La nivel mondial în fiecare an pe data de 5 iunie se sărbătoreşte Ziua Mediului. Data de 5 iunie a fost declarată ca Ziua Mondială a Mediului în urma desfăşurării primei conferinţe a Naţiunilor Unite privind omul şi mediul înconjurător care a avut loc în Suedia, la Stockholm în perioada 3-14 iunie a anului 1972 şi care a reunit reprezentanţi ai 113 naţiuni.

De atunci şi până astăzi, în fiecare an la nivel mondial acţiunile de marcare a acestei zile s-au desfăşurat sub diferite teme.

Pentru acest an tema: Economia verde: te include şi pe tine? conturează faptul că economia verde, în legătură cu dezvoltarea durabilă, înseamnă o alternativă durabilă pentru mediul economic, cu numeroase beneficii asupra mediului înconjurător şi implicit asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor.

Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă – UNCSD ce va avea loc în acestan la Rio de Janeiro are ca obiectiv asigurarea unui angajament politic reînnoit pentru dezvoltarea durabilă, iar accentul se va pune pe două teme majore: economia verde, în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei şi cadrul instituţional pentru dezvoltare durabilă.

Această Conferinţă care poartă denumirea de Conferinţa Rio+20 va avea loc cu ocazia celei de a 20-a aniversări din 1992 a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED), la Rio de Janeiro şi aniversarea a 10 ani din 2002 a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (WSSD) de la Johannesburg.

Economia verde ne priveşte pe toţi pentru că ea poate să contribuie la limitarea riscurilor de mediu, este un model de dezvoltare economică sau o economie bazată pe dezvoltarea durabilă, dezvoltare care corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

O economie verde se bazează pe: utilizarea surselor de energie regenerabilă şi nepoluantă, reducerea folosirii resurselor naturale (petrol) şi folosirea de combustibili alternativi, epurarea apelor uzate, colectarea selectivă a deşeurilor, reciclarea deşeurilor, împăduriri, reâmpădurirea terenurilor degradate, conservarea habitatelor naturale, agricultura organică, construirea clădirilor într-o manieră ecologică, etc.

Legătura dintre economia verde şi dezvoltarea durabilă conturează interdependenţa dintre sistemul economic, sistemul social şi mediul înconjurător.

APM Olt în colaborare cu mai multe unităţi de învăţământ din judeţul Olt vor marca Ziua Mondială a Mediului prin diverse activităţi având ca temă Economia verde.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA