Laboratorul APM OLT

Laboratorul de analize fizico-chimice al

 Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt

 

Laboratorul de analize fizico-chimice dispune de spaţiile corespunzătoare, dotarea necesară şi personal instruit pentru efectuarea în bune condiţii de încercări/măsurători la probe de aer, sol, vegetaţie.

Activităţile laboratorului sunt destinate în prezent îndeplinirii atribuţiilor de monitorizare continuă a calităţii aerului, precipitaţiilor şi nivelului de zgomot, dar şi executării altor tipuri de încercări pentru unele servicii din interiorul APM, la probe de sol, vegetaţie şi prestării de servicii de laborator la solicitarea terţilor, persoane juridice şi fizice (contracost) sau la solicitarea Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu.

Principalele tipuri de încercări executate de Laboratorul APM Olt sunt:

1. Funcţie de metodele analitice utilizate :

 • gravimetrice,
 • volumetrice,
 • potenţiometrice,
 • conductometrice,
 • spectrometrice (de absorbţie atomică, UV-VIS),
 • detecţie cu ionizare în flacără,
 • nefelometrice,
 • chemiluminescenţă.

 

2. Funcţie de tipurile de probe supuse încercărilor:

 1. Aer ambiental: măsurători automate cu analizoare portabile (NOx, SO2, CO, O3, PM10), pulberi PM10 gravimetric
 2. Sol 
 3. Emisii la coş cu aparatură portabilă de pe autolaborator

3. Funcţie de încercările/măsurătorile efectuate:

- aer ambiental:

 • recoltare de pulberi PM10 în staţii fixe aparţinând RNMCA sau în puncte mobile urmată de încercare gravimetrică în laborator;
 • măsurare de concentraţii de poluanţi gazoşi în aerul înconjurător: SO2, CO, NOx, O3,NH3, pulberi PM10 prin măsurători în timp real cu analizoare automate, în staţii fixe aparţinând RNMCA

- sol :pH, umiditate/substanţă uscată, metale grele (Cu, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Zn, Fe, Co, As),carbon organic, substanţe extractibile cu solvenţi organici,săruri minerale în extract apos (conductivitate);

- gaze reziduale emise şi parametri fizici relevanţi: COV (expr. în C total), NOx, SOx, CO, CO2, O2, temp., presiune, umiditate, viteză/debit gaze coş.

- nivel de zgomot ambiental