Descriere

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări sunt:

  • aviz de mediu-  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
  • acord de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
  • autorizaţie de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

autorizaţie integrată de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.


Studii EA si EIM

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA pentru proiectul Linie Electrica Aeriana Sonda 509 Otesti – Sonda 684 Otesti – Sonda 687 Otesti – Sonda 686 Otesti – Sonda 1624 Otesti – Sonda 1623 Otesti – Sonda 504 Otesti – Sonda 543 Otesti – Drum magistral U.P. V Seaca, U.A. 13R, 14D, 14R, 16R, comuna POBORU, extravilan, judetul Olt Beneficiar: OMW PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST

„RAPORT DE MONITORIZARE A EVOLUTIEI STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR PE PORTIUNILE ÎN CARE CONDUCTELE TRAVERSEAZĂ ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL OLT” ETAPA PROCEDURII: STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ - BENEFICIAR: S.C. CONPET S.A.

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate, inclusiv documentatii pentru avize, obtinere avize si acorduri pentru obiectivul: LOT 1 CENTURA DE OCOLIRE BALS - Titularul proiectului COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CRAIOVA prin S.C. CONSITRANS S.R.L.

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA pentru AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT, IN LOCALITATEA CURTISOARA, JUD.OLT - Beneficiar SC BETOSTAMIC SRL SCORNICESTI JUD.OLT

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA pentru Decolmatare albie minora rau Vedea, cu exploatare de nisipuri si pietrisuri, km.130+000 - km.129+700, L = 332,0 m, S = 1,0 ha, localitatea Barza, comuna Tufeni, judetul Olt - Beneficiar S.C. EUROSTAR M&G TRANS TOTAL S.R.L., Slatina, jud Olt

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE pentru proiectul "INFRASTURCTURA PENTRU REALIZAREA UNEI INSTALATII DE TURNARE PIESE DIN FONTA", in comuna Valea Mare, jud.Olt beneficiar S.C.RAW MATERIALS COM SRL Bucuresti

STUDIU DE IMPACT pentru proiectul AMENAJARE FLUX TEHNOLOGIC TURNARE ALUMINIU beneficiar S.C.KOTAL ANAMETAL S.R.L Slatina, str.Constructorului, nr.5,Corp C1,C2,C3, jud.Olt

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI PRODUSE PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIA PARAULUI OPORELU COMUNA STREJESTI JUD.OLT - BENEFICIAR SC ALCOBO SRL STREJESTI

STUDIU DE IMPACT pentru proiectul TURNAREA DESEURILOR SI ZGURILOR DIN ALUMINIU beneficiar S.C.KOTAL ANAMETAL S.R.L Slatina, str.Constructorului, nr.5,Corp C1,C2,C3, jud.Olt

EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL "Infiintare unitate depozitare si manipulare cereale si produse agricole - constructie cu caracter provizoriu", Beneficiar: SC BRISE INTERNATIONAL S.R.L.- amplasament Port Corabia, jud.Olt

 

EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL ANEXE AGRICOLE + IMPREJMUIRE ARIA DE PROTECTIE AVIFAUNISTICA "VALEA OLTULUI INFERIOR" - beneficiar JECU SEBASTIAN

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI PRODUSE DE OBIECTIVUL AMENAJARE PISCICOLA PENTRU EXTRAGERE DE NISIP SI PIETRIS IN ZONA STOENESTI JUD.OLT - beneficiar SC MAILLER TRUCKS SRL CRAIOVA

S.C. ALRO S.A. SLATINA RECONSTRUCTIA SI AMENAJAREA PARTIALA A HALEI DE ELECTROLIZA NR.3 IN HALA TOPIRE DESEURI DE ALUMINIU Br.1 STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

S.C. ALRO S.A. SLATINA RECONSTRUCTIA SI AMENAJAREA PARTIALA A HALEI DE ELECTROLIZA NR.3 IN HALA TOPIRE DESEURI DE ALUMINIU Br.2 RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ pentru AMENAJARE IAZ PICSCICOL in localitatea TESLUI - beneficiar: SC SERENA 94 SRL

RAPORT DE EVALUARE A IMPACTULUI PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA INSTALATIA PENTRU PIROLIZA DESEURILOR DIN CAUCIUC A ANVELOPELOR UZATE, A DESEURILOR DE MASE PLASTICE SI REZIDUURILOR PETROLIERE GRELE AMPLASATA IN DRANOVATU STRADA VALCEI NR 47 COMUNA GANEASA JUDETUL OLT - BENEFICIAR SC CANDELSOL ENERGY SRL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ pentru proiectul AMENAJARE IAZ PISCICOL IN LOCALITATEA TUFENI JUD.OLT - BENEFICIAR: SC UNIREXIM SRL

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ proiectul „Extragere de agregate minerale din albia minoră a râului Olt, perimetrul Giuvărăsti – Hidroconstructia,comuna Giuvărăsti, judetul Olt”

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA BIODIVERSITATII PRODUSE PRIN CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA STATIEI DE SORTARE AGREGATE MINERALE IN COMUNA TESLUI, jud.Olt - BENEFICIAR CAFMIN SRL SLATINA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA BIODIVERSITATII PRODUSE PRIN CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA STATIEI DE SORTARE AGREGATE MINERALE IN COMUNA TESLUI, jud.Olt - BENEFICIAR CAFMIN SRL SLATINA

 

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ - PENTRU INVESTITIA "INFIINTARE LINIE FURAJE CEREALE" (faza SF) titular proiect SC AGRICOLA RUS SRL - Sediul Sat Gura Padinii, comuna Gura Padinii jud.Olt

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ - SC IAZUL PESTISORUL AURIU SRL proiectul AMENAJARE IAZ PISCICOL IN LOCALITATEA STOENESTI JUD OLT

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ - CENTRALA FOTOVOLTAICA SOLAR ELECTRIC Curtisoara, Jud.Olt

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ - Exploatare de nisipuri si pietrisuri din albia raului Olt - Lac acumulare Ipotesti- perimetrul Margheni. Beneficiar: SC MITLIV INDUSTRY AGREGATE SRL Slatina

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI PRODUSE PRIN CONSTRUIRE BALASTIERĂ , COMUNA TESLUI, JUD. OLT Beneficiar: S.C. BORBAS S.R.L., Slatina

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA A EFECTELOR POTENTIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CA URMARE A EXECUTARII LUCRARILOR DE FORAJ SI ECHIPARE LA PROIECTUL DE TIP “CLUSTER”1703, 1738 OTESTI – SONDE EXPLOATARE TITEI,COMUNA CUNGREA, JUDETUL OLT - beneficiar OMV PETROM SA Asset III Muntenia Vest jud.Olt EA

RAPORT DE MEDIU pentru Studiul de evaluare adecvata a impactului asupra biodiversitatii generat de aplicarea interventiilor silvotehnice pentru conducerea si regenerarea arboretelor din cadrul „Rezervatiei de bujor românesc Calugareasca” (Directia silvica Olt, Ocolul silvic Draganesti-Olt, U.P. II Vedea) în perioada 2012-2018  

RAPORT DE MEDIU pentru Derogare de la prevederile Amenajamentului silvic UP IV Braniste, Ocolul Silvic Corabia, Directia Silvica Olt  

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate Branistea Catarilor - ocol silvic Corabia, Directia Silvica Olt EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA pentru proiectul „Înlocuirea conductei de transport ţiţei ø 103/4’’ Gherceşti – Icoana, în zona râului Olteţ, pe o lungime de 300 m, loc. Balş, jud. Olt” beneficiar S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA pentru CORECTAREA CURENTILOR VALEA GUGULUI beneficiar DIRECTIA SILVICA OLT EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA privind masurile ce trebuie luate asupra speciilor si habitatelor afectate din siturile ROSCI 0266 - Valea Oltetului si ROSPA 0106 - Valea Oltului Inferior ca urmare a poluarii cu titei ce a avut loc in 30 mai 2012 - SC CONPET SA EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL AMENAJARE SPATIU PENTRU PESCUIT SPORTIV SI AGREMENT ARIA DE PROTECTIE AVIFAUNISTICA - VALEA OLTULUI INFERIOR - beneficiar: SC PISCICOLA ALGRUP SRL Slatioara EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI: SC ADELA SRL - PROIECTUL DE EXPLOATARE DE NISIPURI SI PIETRISURI, SAT MARGHENI,COMUNA BRANCOVENI JUD. OLT EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI PRODUSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: REFACERE SUBTRAVERSARE RAUL OLT CU CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 250 RACORD ALIMENTARE SRM CARACAL EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA PRIVIND EFECTELE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI PRIN AMENAJAREA SI EXTINDEREA LACULUI DE UTILIZARE FAMILIALA DRGANESTI OLT T.124, P.16 - beneficiar Serban Florea EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL STATIE DE SORTARE, CONCASARE SI SPALARE AGREGATE MINERALE - EA

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA PENTRU PROIECTUL BALASTIERA TESLUI - EA

REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL IN PORTURILE DIN AFARA RETELEI TEN-T-PORT CORABIA -  EA  -

REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL IN PORTURILE DIN AFARA RETELEI TEN-T-PORT CORABIA - EIM -