Back

Comunicat presa: Operatorii economici se vor înregistra online pentru a solicita eliberarea actelor de reglementare

    Operatorii economici se vor înregistra online pentru a solicita eliberarea actelor de reglementare

 

În data de 10 aprilie 2013, în cadrul proiectului Sistem Informatic Integrat de Mediu la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt se vor pune în funcţiune subsistemul SIM.Vebform.Public care asigură fluxul automat de creare şi înregistrare electronică a cererilor privind eliberarea şi / sau revizuirea actelor de reglementare şi subsistemul SIM.Reglementări de administrare a cererilor, dosarelor şi elementelor componente ale acestora (adrese, clarificări, note, etc.) din fluxurile specifice activităţii de reglementare a activităţilor din punct de vedere al protecţiei mediului.

Astfel, începând cu data de 10 aprilie 2013 toţi operatorii economici şi persoanele fizice de pe raza judeţului Olt ( denumiţi “solicitanţi” ) care solicită la Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt acte de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, vor transmite cereri privind eliberarea / revizuirea actelor de reglementare atât în format scris, pe hârtie, cât şi online (electronic).

Pentru înregistrarea cererilor în format electronic este necesară înregistrarea solicitantului în portalul SIM (Sistem Integrat de Mediu). Operatorii economici se vor înregistra la adresa http://raportare.anpm.ro conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM: http://anpm.ro.

Cererile operatorilor economici trebuie să fie validate şi aprobate de persoanele din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii al APM Olt.

Pentru situaţiile în care solicitatantul nu are posibilitatea de a depune online cererea privind eliberarea / revizuirea actelor de reglementare, acesta se va prezenta la sediul APM Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 şi va fi asistat de către o persoană din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii.

 

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA

 

 

Persoana de contact: Daniela Bălşanu, Tel : 0249 / 423670, e-mail: monitorizare@apmot.anpm.ro