Statia de radioactivitate a APM OLT

Informatii generale

Începând cu anul 2006 APM Olt este beneficiara unei staţii automate de radioactivitate ce asigură monitorizarea dozei GAMMA şi a parametrilor meteo, staţie ce a fost obţinută prin proiectul ANPM - PHARE RO 2003 – Achiziţie de echipamente necesare implementării unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului.

Staţia de radioactivitate a fost amplasată în incinta APM Olt la o distanţă de 50 m faţă de echipamentul de monitorizare, care este amplasat în cadrul laboratorului APM Olt, şi a fost pusă în funcţiune în anul 2007.

Staţia automată de monitorizare a dozei gamma şi a parametrilor meteo face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului şi realizează, prin activităţile de monitorizare şi control, supravegherea radioactivităţii, obiectivul principal fiind detectarea oricăror creşteri a nivelelor de radioactivitate din mediu.

Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice se compune din două staţii:

  • 1 staţie exterioară;
  • 1 staţie interioară.

Staţia de radioactivitate a APM Olt a funcţionat în regim automat, datele privind doza gama atmosferică, condiţiile meteorologice locale şi parametrii de funcţionare, de pe raza mun. Slatina, au fost transmise către staţia interioară – PS dar şi către centrul de coordonare a reţelei – amplasat la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Transmiterea s-a efectuat on-line prin conexiune principală prin satelit şi, ca rezervă, prin conexiune GPRS sau GSM. Coordonarea ştiinţifică şi metodologică a fost asigurată de laboratorul naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.