Back

Anunt public privind dezbaterea publica pentru proiectul "DECOLMATARE PRIN EXTRAGERE AGREGATE MINERALE RÂUL OLT, LAC ACUMULARE IPOTEŞTI, COMUNA MILCOV, JUDEŢUL OLT". Beneficiar; SC BETOSTAMIC SRL Scorniceşti, str.Piscani, județul Olt. Dezbaterea publica va avea loc la loc la sediul Primariei Milcov, judetul Olt, in data de 02.11.2022

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "DECOLMATARE PRIN EXTRAGERE AGREGATE MINERALE RÂUL OLT, LAC ACUMULARE IPOTEŞTI, COMUNA MILCOV, JUDEŢUL OLT", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Milcov, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului  si studiul de evaluare adecvata  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la SC BETOSTAMIC SRL din Scorniceşti, str.Piscani, nr.52 A, județul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului  si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la loc la sediul Primariei Milcov, judetul Olt, in data de 02.11.2022, incepand cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbateri publice.

Data afisarii anuntului pe site 30.09.2022