Back

Anunt public privind dezbaterea publica pentru proiectul "DECOLMATARE RAUL OLT - AC.DRAGANESTI PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE MINERALE - LAC DE ACUMULARE DRAGANESTI OLT". Titular: S.C. ADELA S.R.L Slatina, jud.Olt. Dezbaterea publica va avea loc in data de 04.04.2023

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a evaluarii adecvate pentru proiectul "DECOLMATARE RAUL OLT - AC.DRAGANESTI PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE MINERALE - LAC DE ACUMULARE DRAGANESTI OLT", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Maruntei si comunei Falcoiu, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului poate fi consultat la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la sediul titularului S.C. ADELA S.R.L., din Slatina, str.Prelungirea Pitesti, nr.20, judetul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Caminul Cultural din comuna Falcoiu, in data de 04.04.2023, incepand cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterilor publice.

Data afisarii anuntului pe site 03.03.2023