Back

Anunt public privind dezbaterea publica, pentru proiectul: "EXPLOATARE AGREGATE MINERALE PRIN DECOLMATAREA ALBIEI RAULUI OLT, CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTESTI, PERIMETRUL CRIVA DE SUS 2, JUDETUL OLT". Titular: S.C. HIDROELECTRICA S.A. prin S.C. RAMAR GROUP CONSTRUCT S.R.L. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primariei Piatra Olt, in data de 12.10.2022

   Anunt public privind dezbaterea publica
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "EXPLOATARE AGREGATE MINERALE PRIN DECOLMATAREA ALBIEI RAULUI OLT, CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTESTI, PERIMETRUL CRIVA DE SUS 2, JUDETUL OLT", propus a fi amplasat în extravilanul Piatra Olt, sat Criva de Sus, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Titular: S.C. HIDROELECTRICA S.A. prin S.C. RAMAR GROUP CONSTRUCT S.R.L.

Raportul privind evaluarea impactului  poate fi consultat la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la sediul titularului S.C. HIDROELECTRICA S.A. prin S.C. RAMAR GROUP CONSTRUCT S.R.L din Piatra Olt, sat Criva de Sus, judetul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primariei Piatra Olt - Sala de sedinta in data de 12.10.2022, incepand cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt pana la data dezbaterilor publice.

Data afisarii anuntului pe site 12.09.2022