Back

Anunţ publIc privind solicitarea emieterii acordului de mediu pentru proiectul Construire atelier producţie mobilă, propus a fi amplasat în comuna Optaşi - Măgura, T 29, P 337, nr. cadastral 50113, jud. Olt - Titular: PERPELEA ION PITEŞTI

APM OLT anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire atelier producţie mobilă, propus a fi amplasat în comuna Optaşi - Măgura, T 29, P 337, nr. cadastral 50113, jud. Olt.

Titular: PERPELEA ION PITEŞTI

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14 şi la  adresa titularului, Piteşti, str. Paltinului, nr. 16, bl. A 36, sc. B, ap. 1, jud. Argeş, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe pagina de internet 11.03.2014