Back

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 2020 (POIM) ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Agenția pentru Protecția Mediului Olt anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte privind protecţia biodiversităţii din cadrul Axei Prioritare 4 “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”:

-      O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

-      H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

-      OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului - din cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare, Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanţării 2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

Descarca Documentul