Back

Comunicat presa; Vă informăm că sesiunea de raportare, în cadrul aplicației on line ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” va fi deschisă până la data de 31 DECEMBRIE 2022.

ANUNŢ

În atenția operatorilor economici și primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt

 

Vă informăm că sesiunea de raportare, în cadrul aplicației on line ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”  va fi deschisă până la data de 31 DECEMBRIE 2022.

Astfel toți operatorii economici și primăriile orașelor și comunelor din județul Olt care nu au completat, până la această data, chestionarele aferente activităților desfășurate în anul 2021, în aplicația on line ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” mai au timp până la data de           31 decembrie 2022 să raporteze datele solicitate de APM Olt.

   Pentru accesarea aplicației on line “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” din Sistemul Integrat de Mediu (SIM) în vederea completării chestionarelor aferente activităților specifice desfășurate de operatorii economici și chestionarelor adresate primăriilor orașelor și comunelor, cu datele solicitate pentru anul 2021 se vor parcurge următoarele etape:

1. Pentru operatorii economici care sunt deja înregistraţi în SIM (Sistemul Integrat de Mediu), deoarece şi în anii anteriori au raportat datele în această aplicaţie “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2021, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2021.

2. Pentru operatorii economici care deja sunt înregistrați în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) deoarece şi în anii anteriori au raportat datele, dar pentru o altă aplicaţie (Reglementări, Deşeuri, etc), etapele pentru a raporta datele în aplicaţia F2 – Inventare locale de emisii, pentru anul 2021, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Accesare Domenii→Profil→Cereri cont acces→Protecția atmosferei, apoi se bifează Inventare Locale de Emisii;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2021. 

3. Pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) etapele pentru a raporta datele în aplicaţia F2 – Inventare locale de emisii, pentru anul 2021, etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2021, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Înregistrarea în SIM Sistemul Integrat de Mediu ( În urma înregistrării datelor de identificare ale societăţii dumneavoastră, veţi primi pe mail-ul declarat dreptul de acces în sistem, respectiv un nume de utilizator şi o parolă);

- Autentificarea în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) folosind utilizatorul şi parola primite;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2021. 

4. Pentru primăriile de municipii, orașe și comune din județul Olt care sunt deja înregistrate în SIM (Sistemul Integrat de Mediu), deoarece şi în anii anteriori au raportat datele în această aplicaţie “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2021, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Completarea chestionarului nr. 19, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2021.

Chestionarele completate vor fi verificate şi validate de responsabilii cu inventarul de emisii din cadrul APM Olt.

Datele privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2021, vor fi introduse în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) până la data de 31 decembrie 2022.

Raportarea datelor în aplicaţie va fi încheiată în momentul în care chestionarele completate sunt validate de APM Olt.