CHESTIONAR

privind tema ,,monitorizarea calităţii aerului şi gestionarea

 eficientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României

 prin protocolul de la Kyoto”

 

ANUNT IMPORTANT PRIVIND VIZA

   ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere prevederile legislative care stabilesc măsurile de relaxare aplicabile în contextul pandemiei de COVID-19, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova  aduce la cunoștința opiniei publice reluarea treptată a activității de relații cu publicul, la sediul instituției, luând în același timp toate măsurile de siguranță necesare atât pentru protejarea cetățenilor, cât și a angajaților. 

Reluarea treptată a activităților de relații cu publicul, la sediul instituției, se va face începând cu data de 15.06.2020, pentru depunerea documentațiilor prevăzute de procedurile de  reglementare și  ridicarea  actelor de reglementare emise.

Plata pentru tarifele aferente procedurii de obţinere a actelor de reglementare pentru planuri/programe/ proiecte/activităţi  se va face, în continuare, prin mijloace on-line.

Accesul în instituție va fi permis atâta timp cât publicul poartă mască de protecție. Etajele superioare ale clădirii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova  rămân închise, relația cu publicul asigurându-se strict în spațiile de la parter amenajate în acest scop. În ceea ce privește activitatea din cadrul ghișeului, personalul va fi dotat cu măști, se vor asigura soluții de dezinfectare, iar spațiile vor fi dezinfectate periodic. Se vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane, cu păstrarea distanței recomandate de legislaţia în vigoare.

Pentru solicitări sau depuneri de cereri de informaţii, sesizări, raportări privind gestiunea deșeurilor, ș.a.m.d. se recomandă în continuare folosirea mijloacelor on-line sau poștă.

Pentru plata tarifelor de mediu vă rugăm să efectuaţi viramente în contul bancar: RO85TREZ5215032XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti, CIF 2843450

Ca urmare a cresterii numarului de imbolnaviri cu SARS-COV2, activitatea de relaţii cu publicul a APM Prahova, in perioada 05 oct 2020 - 23 oct 2020, se va desfășura după următorul program:

Luni, Miercuri, Joi: 09:00 – 13:00
Vineri:                      09:00 – 12:00

MARTI NU ESTE PROGRAM CU PUBLICUL!

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA
Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti
Telefon: 0244 - 594960; 0244-544134
Fax: 0244 - 515811
E-mail: office@apmph.anpm.ro
WEB:
http://apmph.anpm.ro

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova este institutia de specialitate la nivelul judetului Prahova, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu competente in implementarea politicilor si legislatiei dindomeniul protectiei mediului.

  Agentia pentru Protectia Mediului Prahova (APM PH) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 precum si a altor acte normative aplicabile. Este institutie publica cu personalitate juridica, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. 

Misiune

APM PH este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei din judetul Prahova un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei.

APM PH isi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

  • planificarea strategica de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

NOU!!!! Contact: office[@]apmph.anpm.ro

Telefon functional: 0244-594960

INFORMAȚII FINANCIARE pentru achitarea tarifelor in domeniul protectiei mediului: 

CONT IBAN: RO85TREZ5215032XXX000234, TREZORERIA  PLOIESTI

CIF: 2843450

 

Audiente director executiv - TELEFONIC 

 

Noua modalitate de solicitare acte de reglementare de la APM Prahova

CERERE TIP PENTRU EMITEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PERSOANELOR DIN AFARA INSTITUTIEI

NOTIFICARE - MODEL conform Legii 292/2018, privind  evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU IN CAZUL ACTIVITATILOR CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE MEDIU – EVALUARE INITIALA (LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului)

ACTE NECESARE APLICARII VIZEI ANUALE A AUTORIZATIEI DE MEDIU (ORDIN nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu)

ACTE NECESARE EMITERII AVIZULUI DE MEDIU (HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe)

Informare cum sa recunoastem pesta porcina africana (PPA)Informare PPA;

Atentie gospodari!

VECHIUL SITE POATE FI ACCESAT AICI!