ATENȚIE!

   ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere Decizia nr. 121/23.03.2020 a directorului executiv al APM Prahova, incepând cu data de 23.03.2020 si pana la 16.04.2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național, se suspendă activitatea cu publicul.  

 

F.F. IMPORTANT - REVENIRE

Avand in vedere numarul mare de solicitari acte de reglementare si blocarea postei electronice, depunerea documentatiilor si a rapoartelor anuale de mediu se va  face doar prin posta sau curierat rapid.

Transmiterea raportarilor lunare/trimestriale/semestriale, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon sau email.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA
Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti
Telefon: 0244 - 594960; 0244-544134
Fax: 0244 - 515811
E-mail: office@apmph.anpm.ro
WEB:
http://apmph.anpm.ro

Pentru plata tarifelor de mediu vă rugăm să efectuaţi viramente în contul bancar: RO85TREZ5215032XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti, CIF 2843450

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova este institutia de specialitate la nivelul judetului Prahova, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu competente in implementarea politicilor si legislatiei dindomeniul protectiei mediului.

  Agentia pentru Protectia Mediului Prahova (APM PH) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 precum si a altor acte normative aplicabile. Este institutie publica cu personalitate juridica, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. 

Misiune

APM PH este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei din judetul Prahova un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei.

APM PH isi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

  • planificarea strategica de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

NOU!!!! Contact: office[@]apmph.anpm.ro

Telefon functional: 0244-594960

INFORMAȚII FINANCIARE pentru achitarea tarifelor in domeniul protectiei mediului: 

CONT IBAN: RO85TREZ5215032XXX000234, TREZORERIA  PLOIESTI

CIF: 2843450

Program de lucru conform Deciziei 121/23.03.2020

Audiente director executiv - TELEFONIC (in temeiul Decretului 195/16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta)

 

Noua modalitate de solicitare acte de reglementare de la APM Prahova

CERERE TIP PENTRU EMITEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PERSOANELOR DIN AFARA INSTITUTIEI

NOTIFICARE - MODEL conform Legii 292/2018, privind  evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU IN CAZUL ACTIVITATILOR CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

 

Informare cum sa recunoastem pesta porcina africana (PPA)Informare PPA;

Atentie gospodari!

VECHIUL SITE POATE FI ACCESAT AICI!