ANUNT F.F.F.F. IMPORTANT!

AVAND IN VEDERE NUMARUL MARE DE DOCUMENTATII INCOMPLETE TRANSMISE IN ULTIMA PERIOADA DE TIMP CATRE APM PRAHOVA, ADUCEM LA CUNOSTINTA TUTUROR PERSOANELOR JURIDICE/FIZICE CARE SOLICITA UN ACT DE REGLEMENTARE FAPTUL CA, INCEPAND CU DATA DE AZI 05 APR 2021, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE SI NU VOR FI INREGISTRATE IN BAZA DE DATE DOCUMENTATII INCOMPLETE (INCLUSIV FARA ACHITAREA TARIFULUI) SAU CARE CUPRIND NOTIFICARI / FISE DE PREZENTARE / MEMORII COMPLETATE NECORESPUNZATOR.

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU EMITEREA: ACORDULUI DE MEDIU, AUTORIZATIEI DE MEDIU, AVIZULUI DE MEDIU VA CUPRINDE MINIM ACTELE CARE SE REGASESC IN LISTELE PREZENTATE PE SITE-UL APM Prahova (http://apmph.anpm.ro).

CHESTIONAR - privind tema ,,monitorizarea calităţii aerului şi gestionarea  eficientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României  prin protocolul de la Kyoto” - format word

ANUNT IMPORTANT

ANUNT IMPORTANT PRIVIND VIZA

IMPORTANT! - MODEL FISA EVIDENTA LUNARA / ANUALA DESEURI

ANUNȚ IMPORTANT REFERITOR LA ASIGURAREA RELATIEI CU PUBLICUL!

Urmare Hotaririi de Guvern nr. 432/08.04.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a Deciziei nr. 37/12.04.2021 a Directorului executiv al APM Prahova, incepand cu data de 13.04.2021 si pana la 12.05.2021, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, se interzice accesul publicului in incinta Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Pe perioada starii de alerta transmiterea documentatiilor pentru emiterea actelor de reglementare, a rapoartelor, de către beneficiari,  respectiv transmiterea răspunsurilor/rezoluțiilor către beneficiari, persoane fizice și juridice, se va face numai prin e-mail, fax, servicii postale.

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon sau email.

Pentru plata tarifelor de mediu vă rugăm să efectuaţi viramente în contul bancar: RO85TREZ5215032XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti, CIF 2843450

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA
Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti
Telefon: 0244 - 594960; 0244-544134
Fax: 0244 - 515811
E-mail: office@apmph.anpm.ro
WEB:
http://apmph.anpm.ro

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova este institutia de specialitate la nivelul judetului Prahova, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu competente in implementarea politicilor si legislatiei dindomeniul protectiei mediului.

  Agentia pentru Protectia Mediului Prahova (APM PH) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 precum si a altor acte normative aplicabile. Este institutie publica cu personalitate juridica, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. 

Misiune

APM PH este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei din judetul Prahova un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei.

APM PH isi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

  • planificarea strategica de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

NOU!!!! Contact: office[@]apmph.anpm.ro

Telefon functional: 0244-594960

INFORMAȚII FINANCIARE pentru achitarea tarifelor in domeniul protectiei mediului: 

CONT IBAN: RO85TREZ5215032XXX000234, TREZORERIA  PLOIESTI

CIF: 2843450

Audiente director executiv - TELEFONIC 

Noua modalitate de solicitare acte de reglementare de la APM Prahova

CERERE TIP PENTRU EMITEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PERSOANELOR DIN AFARA INSTITUTIEI

NOTIFICARE - MODEL conform Legii 292/2018, privind  evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU IN CAZUL ACTIVITATILOR CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE MEDIU – EVALUARE INITIALA (LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului)

ACTE NECESARE APLICARII VIZEI ANUALE A AUTORIZATIEI DE MEDIU (ORDIN nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu)

ACTE NECESARE EMITERII AVIZULUI DE MEDIU (HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe)

Informare cum sa recunoastem pesta porcina africana (PPA)Informare PPA;

Atentie gospodari!

VECHIUL SITE POATE FI ACCESAT AICI!