Centralizator cu agentii economici care dețin autorizatii de mediu si li se aplica prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind Viza Anuala

Centralizator cu agentii economici care dețin autorizatii de mediu si li se aplica prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind Viza Anuala

luna iulie

LISTA OPERATORI ECONOMICI DIN JUDETUL PRAHOVA CARE SE SUPUN PREVEDERILOR ORDINULUI 1150/2020

LISTA OPERATORI ECONOMICI DIN JUDETUL PRAHOVA CARE SE SUPUN PREVEDERILOR ORDINULUI 1150/2020

Documentatie

Centralizator cu agentii economici care dețin autorizatii de mediu si carora li se aplica prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind Viza Anuala - luna martie

LISTA OPERATORI ECONOMICI DIN JUDETUL PRAHOVA CARE SE SUPUN PREVEDERILOR ORDINULUI 1150/2020

Centralizator cu agentii economici care dețin autorizatii de mediu si carora li se aplica prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind Viza Anuala - luna februarie

Centralizator cu agentii economici care dețin autorizatii de mediu si carora li se aplica prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind Viza Anuala - luna ianuarie

MODEL CERERE

Model

Anunt - decizia etapei de incadrare

Informatii generale

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări sunt:

  • aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
  • acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
  • autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;
  • autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediuluicare acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.