homepage

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul Substanţe Chimice Periculoase sunt:

  • Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor şi chimicalelor la nivel naţional;
  • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul chimicalelor;
  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor, prin asigurarea documentaţiei specifice;
  • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor;

homepage

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul Substanţe Chimice Periculoase sunt:

  • Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor şi chimicalelor la nivel naţional;
  • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul chimicalelor;
  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor, prin asigurarea documentaţiei specifice;
  • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor;