ACORD DE MEDIU

Construire instalatie de policombustibili (carourile 58, 61), lucrări conexe, estacade si utilitati in incinta Rafinăriei Petrobrazi

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere in satul Lipanesti si sat Sipotu, comuna Lipanesti, judetul Prahova”, propus a fi amplasat  în  comuna...

ACORD DE MEDIU

DEPOZIT DESEURI NEPERICULOASE - CELULA DE DEPOZITARE FINALA, CELULE DE DEPOZITARE VIITOARE, BAZIN COLECTARE LEVIGAT SI PERDEA DE PROTECTIE - SC VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL

ACORD DE MEDIU

AMENAJARE INSTALATII DE INERTIZARE SI STABILIZARE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE - SC ECOWELL SOLUTIONS SRL