Raportul final

al etapei de selectie a proiectului - pilot

Rezultate proba scrisa si proba interviu

la concursul pe post temporar vacant de consilier, grad profesional superior, serviciul CFM

Procedura de sistem

PRIVIND REDISTRIBUIREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI, PRECUM ŞI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A TESTĂRII PROFESIONALE ÎN VEDEREA REDISTRIBUIRII LA NIVELUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA...

PROCEDURA FORMALIZATA

privind organizarea si desfasurarea probei suplimentare  de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine organizate de catre ANPM si APM

Rezultatele obtinute la proba scrisa

a concursului de recrutare organizat in data de 24.03.2016

Rezultatul final la selectia dosarelor

in vederea recrutarii pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul superior, in cadrul biroului BFARU