Decizie emitere Autorizatie Integrata de Mediu

pentru SC MER INVEST INDUSTRIES SRL Baicoi

Anunt dezbatere publica

Instalatie pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate de productie mai mare de 2000 de locuri pentru porci (peste 30 kg) si c) 750 locuri pentru scroafe” , cu amplasamentul in...

Anunt - decizia emitere AIM

pentru activitatea 5.1 - Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate  mai mare de 10t/zi, b)tratare fizico-chimică;        j)rerafinarea sau alte...

Anunt - decizie de emitere Autorizatie Integrata de Mediu

Depozit  deseuri industriale nepericuloase clasa „b”, apartinanad S.C. VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA S.R.L . 

Anunt - dezbatare publica

Statia de tratare mecano – biologica deseuri biodegradabile cu amplasamentul in Ploiesti, Centura de Est, nr. 115

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

FERMA CRESTERE PUI DE CARNE” , încadratã conform Legii nr. 278/2013 in Anexa 1 la punctul 6.6.a) “Instalatie pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte cu o capacitate de peste 40.000...

Anunt dezbatere publica

FERMA CRESTERE PUI DE CARNE ” (incadrata la punctul 6.6.a conform Anexei 1 din Legea 278/2013), cu amplasamentul in comuna Podenii Noi, sat Mehedinta, jud. Prahova, titular SC METITEX AGRO FOOD...

Anunt dezbatere publica

Prelucrarea metalelor neferoase- b)  topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, inclusiv de produse recuperate si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire...

Anunt public privin emiterea AIM pentru

a) “Instalatie chimica pentru producerea de substante chimice organice, cum ar fi: k) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi” , titular: SC UNILEVER ROMANIA SA, cu amplasamentul in...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate  mai mare de 10t/zi   pct. 5.5  Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW , cu amplasamentul  in localitatea comuna Brazi, sat Brazii de Sus, strada...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Cresterea pasarilor (pui de carne, pe aşternut uscat de paie, talas, rumegus),Conform Anexei nr.1 la  Legea  nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale: categoria 6.6....

Anunt public - decizie emitere AIM

Ferma crestere pui de carne”,Conform Anexei nr.1 la  Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale: categoria 6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu...

Anunt public - emitere AIM pentru

Cresterea pasarilor (pui de carne, pe aşternut uscat de paie, talas, rumegus),Conform Anexei nr.1 la  Legea  nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale: categoria 6.6....

Anunt public - emitere AIM revizuita pentru activitatea

PARC ECOLOGIC INDUSTRIAL –DEPOZIT DE DESEURI PERICULOASE cu amplasamentul in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, titular SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL.

Anunt public - emitere AIM pentru activitatile

Fabrica de vată de sticlă, Fabrica de vată minerală - apartinanad SC Isover Saint –Gobain Construction Products Romania SRL 

Anunt dezbatere publica

Instalatie chimica pentru producerea de substante chimice organice, cum ar fi: agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi” (incadrata la punctul 4.1. litera k, Anexa 1 din Legea 278/2013,...

Anunt dezbatere publica

Instalatii de ardere cu o putere termica nominala > de 50 MW   ( incadrata la punctul 1.1., Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale), cu amplasamentul in comuna...

Anunt dezbatere publica

Instalatii de ardere cu o putere termica nominala > de 50 MW   ( incadrata la punctul 1.1., Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale), cu amplasamentul in comuna...

Anunt dezbatere publica

privind  Solicitarea de obtinere a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru activitatea a încadratã conform Legii nr. 278/2013 in Anexa 1 la pct.5.1 Eliminarea sau valorificarea deseurilor...

Anunt dezbatere publica

Solicitarea de obtinere a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru activitatiele: -Fabrica de vată de sticlă si Fabrica de vată minerală, apartinanad SC Isover Saint –Gobain Construction Products...

Anunt dezbatere publica

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru pasari” cu amplasamentele in comuna Brazi

Anunt dezbatere publica

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru pasari” cu amplasamentele in comuna Cocorastii Mislii

Anunt dezbatere publica

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru pasari”, conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, pct....

Anunt dezbatere publica

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru pasari”, conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, pct....

Anunt dezbatere publica

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru pasari”, conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, pct....

Anunt dezbatare publica

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru pasari”, conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, pct....

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Depozit  de deseuri care primesc mai mult de 10t deseuri/zi ,  incadrata  Conform Anexei nr. 1 a Legii nr.278/2013   categoria 5.4 „ Depozite de deseuri care primesc mai...

Anunt dezbatere publica

Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 t deşeuri/zi sau având o capacitate totala mai mare de 25.000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte

Anunt public - decizie emitere AIM

pentru activitatea "Producerea, îmbutelierea şi comercializarea acetilenei"

Anunt dezbatere publica

Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 t deşeuri/zi sau având o capacitate totala mai mare de 25.000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte . Conform Anexei 1 din ...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

pentru activitatea: “ FABRICA DE BERE” , titular: SC BERGENBIER  SA,

Anunt dezbatere publica

producerea hidrocarburilor simple ( liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice)  cu amplasamentul comuna Brazi, sat Brazii de Sus - SC Linde Gaz Romania SRL

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalatie de abatorizare pui de carne cu capacitatea de 60.000 capete/zi , cu amplasamentul in Boldeşti-Scăieni,str. Morii, nr.38, Judeţul Prahova, titular S.C. AGRISOL INTERNATIONAL RO ...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Tratarea materialelor, a obiectelor sau produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilzare, glazurare, vopsire, curatare sau...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Tratarea ș i prelucrarea, cu excep ț ia ambalarii exclusive, a următoarelor materii prime care au fost în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare...

Anunt public - emitere AIM pentru

PARC ECOLOGIC INDUSTRIAL “Depozit de deseuri periculoase cu o capacitate  de peste 10t/zi si depozit deseuri nepericuloase” cu amplasamentul comuna Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou,...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate mai mare de 10t/zi si pct 5.5 Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta 5.4,...

Anunt dezbatere publica

Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 tone carcase pe zi,  cu amplasamentul  Boldesti Scaieni, str. Morii, nr.38 ,   titular S.C. Agrisol Int....

Anunt dezbatere publica

Tratarea și prelucrarea, cu excepția ambalarii exclusive, a următoarelor materii prime care au fost în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.D. – Construire sediu si laborator controlul alimentelor, imprejmuire, fosa septica si utilitati (regim de inaltime S+P+1, eventual S+P+M)”, amplasat în municipiul...

Anunt public - emitere AIM revizuita pentru activitatea

Depozit de deseuri periculoase cu o capacitate  de peste 10t/zi; cu amplasamentul comuna Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, titular S.C. ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL .

Anunt dezbatere publica

Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate  mai mare de 10t/zi; Depozitarea temporara a deseurilor periculoase, titular SC Gentoil SRL 

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Depozitarea temporara a deseurilor periculoase -  C. Indeco Grup  S.R.L

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 10 tone /zi  -  S.C....

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

cresterea intensiva a puilor de carne ” , cu amplasamentul in comuna Ciorani, sat Cioranii de Sus, judeţul Prahova

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate mai mare de 40 000 de locuri pentru pasari - SC SEMAR TRADING Baicoi

Anunt dezbatere publica

Depozitare temporara deseuri periculoase cu capacitatea de peste 50t  (incadrata la punctul 5 aliniat 5.5.Anexa 1 din Legea 278/2013, cu amplasamentul in  com.Bucov, sat Pleasa,...

Anunt dezbatere publica

Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 10 tone /zi (incadrata la punctul...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

INSTALATIE PENTRU STABILIZARE SI INERTIZARE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE din localitatea Baicoi, str. Valea lui Dan, nr.10 ( incadrata la încadrată în Anexa 1 din Legea 278/2013, punctul...

Anunt public

Decizia de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu revizuită pentru: “activitatea de reproducţie şi îngrăşare a porcilor ”

Decizie mentinere AIM cu modificari

pentru  Instalatie procesare uleiuri uzate si deseuri petroliere > 10t/zi ,  ce se desfasoara in com.Brazi, sat Brazii de Sus, str.Trandafirilor nr.33i ,  jud.Prahova -  SC...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalatii pentru rafinarea titeiului si prelucrarea gazelor ,  cu amplasamentul in Campina, str. Calea Doftanei,  nr. 15,  titular. S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A

Anunt public - emitere AIM revizuita pentru activitatea

 “ Instalatie chimica pentru producerea de substante chimice organice, cum ar fi: k) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi” , titular: SC UNILEVER ROMANIA SA, cu amplasamentul...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

PARC ECOLOGIC INDUSTRIAL –DEPOZIT DE DESEURI PERICULOASE cu amplasamentul in comuna Aricestii Rahtivani, sat Tirgsoru Nou, titular SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL.

Anunt public - decizie emitere AIM

Tratarea  materialelor, a obiectelor sau produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilzare, glazurare, vopsire, curatare...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalatii de ardere cu o putere termica nominala > de 50 MW ,”, cu amplasamentul in Comuna Brazi, sat Negoiesti, strada Piatra Craiului, nr. 26, judetul Prahova

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Tratarea și prelucrarea, cu excepția ambalarii exclusive, a următoarelor materii prime care au fost în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Rafinarea petrolului si a gazului , desfasurata de  S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A., cu amplasamentul  in localitatea Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, cod postal 100410, judetul...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Rafinarea petrolului si a gazului ,   Instalatii de ardere cu o putere termica >50 MW , cu amplasamentul  in localitatea Ploiesti, strada Valeni, nr. 146, judetul Prahova - ...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 10 tone /zi ( incadrata la punctul...

Anunt dezbatere publica privind solicitarea de obtinere a Autorizatiei Integrate de Mediu

Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului ( incadrata la punctul 1.2, Anexa 1 din OUG 278/2013), cu amplasamentul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, judetul Prahova, titular...

Anunt dezbatere publica privind solicitarea de obtinere a Autorizatiei de Mediu

Rafinarea petrolului si a gazului ( incadrata la punctul 1.2, Anexa 1 din OUG 278/2013) si Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara sau secundara), inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă, cu o capacitate maxima de productie ce depăşeşte 2,5 tone/oră ",...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

PARC ECOLOGIC INDUSTRIAL "Depozit de deseuri periculoase cu o capacitate de peste 10t/zi; cu amplasamentul comuna Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, titular S.C. ECOMASTER...

Anunt public - emitere AIM pentru activitatea

Tratarea deseurilor periculoase > 10t/zi , incadrata Conform Anexei nr. 1 a Legii nr.278/2013 categoria 5.1 „ Eliminarea sau valorifcarea deseurilor periculoase cu o capacitate...

Anunt dezbatere publica privind solicitarea de obtinere a Autorizatiei de Mediu

Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului (incadrata la punctul 1.2, Anexa 1 din OUG 278/2013), cu amplasamentul in comuna Brazi, str.Trandafirilor, nr.65, judetul...

Anunt dezbatere publica

Fabricare utilaje pentru extractii si constructii   (incadrata la punctul 2.2. Producerea fontei sau a otelului-topire primara sau secundara, inclusiv pentru turnarea continua, cu o...

Anunt public - depunere solicitare emitere AIM pentru activitatea

"Rafinarea petrolului si a gazului", prevăzută în Anexa 1 din Legea 278/2013, punctul 1.2., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, judeţul Prahova, titular S.C. PETROTEL –LUKOIL S.A.

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu

Anunt public de emitere a Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public de emitere a Autorizatiei integrate de mediu

Anunt emitere Autorizatie integrata de mediu

Anunt emitere Autorizatie integrata de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt emitere Autorizatie Integrata de Mediu revizuita

Anunt emitere Autorizatie Integrata de Mediu revizuita

Anunt dezbatere publica

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu

Anunt public privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu