Anunt public decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – introducere teren in intravilan (S=8742mp) zona dotari tehnico edilitare pentru amplasare statie de epurare si amenajare acces (Sstudiata=10331mp)” , propus a fi amplasat în com....

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si reglementare teren pentru reabilitare si modernizare sediu primarie” , propus a fi amplasat în comuna Batrani, sat Batrani, str. Principala, nr.174,...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ .  Schimbare destinatie teren cu functiunea retele tehnico edilitare, in zona institutii si servicii, bransamente utilitati”, cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Gheorghe...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII / INDUSTRIE SI DEPOZITARE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI ” . ” cu amplasamentul în...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII (S=9424mp) PENTRU EXTINDERE...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUD - RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCȚIE CIRCUITE ELECTRONICE, CABINĂ POARTĂ, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI,...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ – PUZ –ridicare restrictie de construire si modificare indicatori urbanistici (POT, CUT, regim de aliniere) pentru extindere si supraetajare P+2 cladire existenta” , amplasat în Ploiesti,...

Anunt public - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ-Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice(S st =21824 mp) ” , cu amplasamentul în...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ -   RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA  - AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA ", propus a fi amplasat în localitatea Ploiesti, Str. Rafov, Nr. 5, Jud. Prahova

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI AGRICOLE ÎN „ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI ZOOTEHNICE”, propus a fi amplasat în...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Actualizare P.U.G. şi R.L.U. comuna Gornet “, titular:  Primaria Comunei Gornet

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie teren ( S=2977mp) din "Zona locuinte si functiuni complementare cu caracter predominant de odihna si recreere, turism in " zona mixta: institutii si servicii...

Anunt public - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ-Schimbare destinatie teren (S=8849 mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii pentru amplasare spatiu comercial si amenajare drum acces (S st...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –parcelare loturi pentru locuinte”, amplasat în comuna Barcanesti, sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620/3, DS 701/1, judeţul Prahova

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – extindere intravilan (S=2398 mp) şi schimbare destinaţie teren intravilan (S=1537 mp) zona locuinţe şi funcţiuni complementare pentru zona mixtã unitãţi industriale şi...

Anunt public decizia etapei de incadrare

Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism” , amplasat în comuna Blejoi, judeţul Prahova

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –parcelare loturi pentru locuinte” , amplasat în comuna Barcanesti, sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620/3, DS 701/1, judeţul Prahova -  COMUNA  BARCANESTI

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii si zona spatii verzi, agrement si sport” ,...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona mixta unitati industriale si depozite si unitati agricole si amenajare drum acces, in vederea amplasarii unor...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand MSR Mihai I-UP VII MSR Mihai I” judetul Prahova

Anunt public - decizia etapei de incadrare

P.U.D. – DETALIERE CONDITII DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+2, S+P+3, CU MENTINEREA INDICATORILOR URBANISTICI; CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE...

Anunt public - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE , MODIFICARE REGIM ALINIAMENT SI ALINIERE , SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA IN BLOCURI CU REGIM DE INALTIME P+2-4 ,...

Anunt public - decizia etapei de incadrare

PUD –construire casa de vacanta S+P+2E+M, imprejmuire teren, alei pietonale, sistematizare verticala, ziduri de sprijin, bransamente utilitati, organizare de santier” , amplasat în Sinaia, str....

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan pentru amplasare locuinţe şi funcţiuni complementare ”, propus a fi amplasat în oraş Buşteni,  

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUD –recompartimentare interioara, extindere, inchidere terase, construire balcoane, amenajarea podului in mansarda, alte amenajari ale incintei pentru club, sala fitness, masaj, solar,...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. – CONSTRUIRE UNITATE DE PANIFICATIE SI PATISERIE, AMENAJARE ALEI CAROSABILE, PARCARE, SPATII VERZI, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE SANTIER ” , propus a fi amplasat în localitatea...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –extindere intravilan (S=12374 mp) zona unitati industriale si depozite si zona de cai de comunicatii rutiere pentru amplasare centru integrat de reciclare materiale si amenajare...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –infiintare retea de canalizare, statie de epurare ape uzate, lucrari conexe, amenajare drum acces, imprejmuire, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, bransamente si...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – pentru schimbare destinatie din zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de doua niveluri, locuinte colective in zona mixta institutii si servicii si zona rezidentiala cu cladiri cu mai...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. – pentru construire sediu administrativ si showroom auto ” cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str, Marasesti, nr. 470, judeţul Prahova

Anunt public - emitere aviz de mediu

Intocmire si avizare PUD-pentru construire hala depozitare parter”  cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Gageni nr.92, judeţul Prahova

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinatie teren,  modificare caracteristici parcele construibile si mod amplasare pe lot si parcelare pentru amplasare locuinte insiruite” , amplasat în...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinatie teren (S=3033,14) din zona locuinte si dotari complementare in zona spatii verzi, agrement si sport (Sstud=4631,49)” , amplasat în comuna Singeru, sat...

Anunt public - emitere aviz de mediu

PUZ –ridicare restrictie de construire si modificare partiala PUZ  Cartier Parc –UTR 50 B pentru zona institutii si servicii complexe (Sst=31918 mp)” , amplasat în comuna Blejoi, sat...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinatie teren din zonă locuinte şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism şi zonă centrală în zonă spaţii verzi, agrement şi...

Anunt public - emitere aviz de mediu

INTOCMIRE PUZ-MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI APROBATI (REGIM DE INALTIME/INALTIME MAXIMA) PENTRU REALIZARE PARC INDUSTRIAL PENTRU PRODUCTIE SI PRELUCRAREA CELULOZEI SI HARTIE SI ALTE INDUSTRII...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – schimbare destinatie zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii , zona institutii si servicii in zona cai de comunicatie” , comuna Ccorastii Colt, sat...

Anunt public - emitere aviz de mediu

PUZ –schimbare destinatie teren din zona retele tehnico-edilitare in zona locuinte/institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici si ridicare restrictie de construire” , amplasat în...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.D.– pentru construire sediu administrativ si showroom auto ”  cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str, Marasesti, nr. 470, judeţul Prahova

Anunt public - emitere aviz de mediu

Intocmire PUZ-rectificare limita intravilan aprobat (s=128 mp) ridicare restrictie de construire si parcelare teren pentru amplasare locuinte (sstudiat=12945 mp)” , amplasat în comuna Paulesti,...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – extindere intravilan ( S=2192mp) – zona mixta : unitati agricole si institutii si servicii si zona cai de comunicatie pentru amplasare sediu administrativ ( Sstudiat =5347mp) ”  cu...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – introducere teren in intravilan ( S=23996mp), zona mixta institutii si servicii, unitati industriale si depozite , cai de comunicatii si dotari aferente, pentru amplasare sediu societate...

Anunt public decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ Ridicare restrictie de construire ( S=31965mp) si schimbare partiala destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona spatii verzi si zona institutii si servicii...

Anunt public - decizie emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.D. – ridicare restrictie de construire si construire pensiune, anexe gospodaresti, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, bransamente, amenajare...

Anunt public - decizie emitere aviz de mediu

Intocmire PUZ-Modificari reglementari urbanistice pentru extindere cladire sediu primarie si camin cultural si amplasare anexa”, amplasat în comuna Secaria, satul Secaria

Anunt public - decizia etapei de incadrare

„Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=2832,38 mp), ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren intravilan (S=28000 mp) din zonă unităţi agricole în zonă mixtã...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. –ridicare restrictie de construire impusa prin PUG pentru construire statie inspectii autovehicule” , amplasat în Ploiesti, str. Margaretelor, nr.16, judeţul Prahova

Anunt public decizia etapei de incadrare

„P.U.D.–ridicare restrictie de construire impusa prin PUG pentru extindere hala productie, recompartimentare interioara si organizare de santier”, amplasat în Ploiesti, str....

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=9736 mp) – zona mixta institutii si servicii si unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatii rutiere” , amplasat în comuna Berceni, sat...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – schimbare parţialã destinaţie teren (2218 mp) din „zonã locuinţe şi funcţiuni complementare” în „zonã instituţii şi servicii (Sstud=5100 mp)” , amplasat în comuna Puchenii Mari, sat...

Anunt public decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=3150 mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA MIXTA: UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE/ZONA UNITATI AGRICOLE (Sstud=4985 mp) SI...

Anunt public decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD si construire terasa de vara, utilitati, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, imprejmuire, bransamente si organizare de santier”  cu amplasamentul în localitatea...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire, schimbare destinatie din zona retele tehnico-edilitare in zona institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici, obiectiv secundar –construire...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.D. –Construire imobil locuinte P+3+4R,  cu amplasamentul în localitatea Ploiesti , str. Tazlau nr.6-6A SC EDU MOB-INVEST SRL

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. – pentru Construirea unui bloc  de locuinte colective ” , cu amplasamentul în localitatea Ploiesti , str. Lapusna, nr.1C, judeţul Prahova

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. – pentru construire constructie metalica depozitare si garare echipamente foraj, sediu administrativ, spalatorie auto si spatiu comercial (terasa bar), amplasare totem, cabina poarta , cu...

Anunt public decizia etapei de incadrare

„Amenajamentul silvic- UP I Filipestii de Padure” titular SC ALCORCA INVEST SRL si Cirjoi Georgeta

Anunt public decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD- Construire complex comercial –Magazin Penny Market si magazin alimentar parter ”, cu amplasamentul in Breaza, str Republicii, nr. 25

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare functionala si stabilire indicatori urbanistici pentru construire bloc locuinte colective, conform aviz de oprtunitate nr. 002/14.04.2016 si aviz C.T.A.T.U. nr. 012/12.04.2016 ”...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=5000 m.p.) şi schimbare parţialã destinaţie teren intravilan pentru zonã instituţii şi servicii, zonã unitãţi industriale şi depozite şi zonã cãi de...

Anunt public - emitere aviz de mediu

“ Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan – zonã unitãţi agricole pentru înfiinţare serã de legume” , amplasat în comuna Drãgãneşti, sat Bãrãitaru, T 52, P A472, judetul Prahova

Anunt public - emitere aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=2521 mp) şi schimbare parţialã destinaţie teren (46310 mp) din zonã unitãţi agricole şi zonã unitãţi industriale în zonã mixtã unitãţi industriale şi...

Anunt public decizia emitere acord de mediu

Intocmire PUZ: Rectificare PUG aprobat-schimbare destinatie teren (7300 mp) din zona mixta institutii si servicii unitati/spatii verzi-in zona mixta-institutii si servicii/unitati industriale si...

Anunt public - emitere aviz de mediu

PUZ –schimbare functionala si stabilire indicatori urbanistici pentru construire biserica 2D+P+Subpanta, imprejmuire si amenajare teren ” , amplasat în Busteni, str. Zamora, f.n.

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. – ridicare restrictie de construire impusa prin PUG pentru construire imobil locuinte P+9, cu parcari subterane ” , amplasat în Ploiesti, str. Bucegi, nr.14, judeţul Prahova  S.C....

Anunt public - emitere aviz de mediu

“ Întocmire P.U.D. -construire sediu birouri arhitectura P+1E, împrejmuire teren, alei carosabile şi pietonale, parcaje” , amplasat în municipiul Ploieşti, str. Barbu Catargiu, nr. 9, judetul...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –introducere teren in intravilan (7500 mp) pentru zona mixta  unitati agrozootehnice, institutii si servicii si agrement si sport pentru amplasare ferma cabaline si complex echitatie...

Anunt public - emitere aviz de mediu

„Extindere imobil birou notarial –imprejmuire, racord utilitati” , cu amplasamentul în localitatea Ploiesti , str. Stefan cel Mare, nr.1, judeţul Prahova

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. –construire tribuna fotbal, alei carosabile si pietonale, spatiu de parcare, utilitati, bransamente si organizare de santier” , amplasat în comuna Lipanesti, sat Lipanesti, DC 55 B,...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. –desfiintare corp C 2 (magazie), extindere scoala  (corp C 1) construire teren minifotbal, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, imprejmuire si organizare de...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. – extindere consolidare si mansardare cladire administrativa C 2, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati in incinta primariei ” , amplasat în comuna Lipanesti, sat...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P .U.Z. –extindere intravilan (S=99 mp), ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren intravilan (S=11726 mp) din zona unitati industriale si depozite in zona mixta institutii...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Amenajamentului silvic proprietate privata UP IX Vanturis ” , proprietate privata ce apartine persoanelor fizice Vasiliu Bolnavu C-Tin, Vasiliu Bolnavu Ioana Domnica, Vasiliu Bolnavu Maria Jeana,...

Anunt public - emitere aviz de mediu

Amenajamentului silvic proprietate privata UP XI Valea Neagra ” , proprietate privata ce apartine persoanelor fizice Vasiliu Bolnavu C-Tin, Vasiliu Bolnavu Ioana Domnica, Fundateanu Serban...

Anunt public - emitere aviz de mediu

“ Întocmire P.U.D. şi construire grãdiniţã, alei carosabile şi pietonale, spaţiu de parcare, utilitãţi, împrejmuire, branşamente şi organizare de şantier” , amplasat în comuna Cărbuneşti, sat...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. –modificare indicatori urbanistici (S=18154 mp) pentru modernizare si extindere fabrica preparate carne (Sst=21882 mp)” , amplasat în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, T 147

Anunt public - emitere aviz de mediu

Actualizare P.U.G. şi R.L.U. Comuna Gorgota “, titular:  Primaria Comunei Gorgota

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. si R.L.U. zona centrala comerciala – U.T.R. 1b” , amplasat în oras Baicoi, U.T.R. 1b

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. si R.L.U. zona centrala administrativa – U.T.R. 1a” , amplasat în oras Baicoi, U.T.R. 1a

Anunt public decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE SI AVIZARE P.U.Z. PENTRU MODIFICAREA COEFICIENTULUI DE UTILIZARE A TERENULUI AVAND CA OBIECTIV SECUNDAR AMPLASARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE” , amplasat în municipiul Ploiesti, strada...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie teren (2168 mp) din zona de agrement in zona mixta locuinte/institutii si servicii pentru amplasare pensiune turistica (Sstud=4126 mp)” , amplasat în comuna...

Anunt public decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD-Lucrari de construire cladire cu functiuni administrative- cladire de birouri”, cu amplasamentul in Ploiesti, str. Ana Ipatescu, nr. 6

Anunt public decizia etapei de incadrare

Strategia Integrata de dezvoltare Urbana- SIDU pentru Polul de Crestere Ploiesti pentru perioada 2014-2020

Anunt public - emitere aviz de mediu

PUD –ridicare restrictie de construire impusa prin PUG pentru construire imobil locuinte colective cu birouri la parter si parcare subterana multietajata, alei acces si bransamente utilitati ,...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. –schimbare destinatie teren  (St=7512 mp) din zona mixta unitati industriale si agricole in zona institutii si servicii in vederea amplasarii unui centru multifunctional” , amplasat...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – modificare indicatori urbanistici afeneti PUZ aprobat, extindere intravilan zonã agroindustrialã (S=4863m.p.) în vederea amplasãrii unei secţii fabricaţie nutreţuri pentru animale...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – Extindere intravilan (S=7500 m.p.) pentru zonã mixtã agrement, sport, locuinţe şi funcţiuni complementare (Sstudiat=9740 m.p.)” , amplasat în comuna Bãrcãneşti, sat Ghighiu, T 21, P...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P .U.Z. –schimbare destinatie teren intravilan (S=928 mp) din zona locuinte in zona mixta de institutii si servicii si zona de locuinte in vederea amenajarii anexei existente pe teren in...

Anunt public decizia etapei de incadrare

Rectificare PUG si RLU comuna Brazi” , amplasat în comuna Brazi, judeţul Prahova

Anunt public - emitere aviz de mediu

“ P.U.D. – Lucrari de construire hala industriala, sediu firma, alei carosabile si pietonale, parcare, bransamente utilitati, imprejmuire ” , amplasat în Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.328A,...

Anunt public - emitere aviz de mediu

“ Întocmire P.U.D. în vederea construirii unei locuinţe cu garaj, fosã septicã vidanjabilã, alei pietonale şi carosabile, împrejmuire, branşamente şi utilitãţi , amplasat în municipiul Ploieşti,...

Anunt public - emitere aviz de mediu

“ P.U.Z. – Ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren din zonã locuinţe şi funcţiuni complementare, zonã unitãţi industriale şi depozite, zonã unitãţi agricole şi zonã mixtã...

Anunt public decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare de destinatie teren (S=1869mp) din zona de locuinte in zona unitati industriale si depozite si zona spatii verzi pentru amplasare atelier prelucrare lemn (Sst=2372mp)” , amplasat...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – Schimbare destinaţie funcţionalã din zonã „IN” şi „PPI” în zonã locuinţe şi funcţiuni complementare, instituţii şi servicii, stabilire indicatori urbanistici, în vederea: construire...

Anunt public decizia etapei de incadrare

P.U.D. –demolare locuinta existenta si construire locuinta parter si mansarda” , amplasat în Slanic, str. Mihai Eminescu, nr.7-9, jud. Prahova -  titular:   BRADESCU OVIDIU MARIUS

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – Extindere intravilan (S=22635 m.p.) pentru zonã unitãţi industriale şi depozite şi zonã cãi de comunicaţie rutierã (Sstudiat=24141 m.p.)” , amplasat în comuna Brazi, sat Negoieşti, De...

Anunt public decizia etapei de incadrare

Planul de mobilitate urbana durabila  pentru polul de crestere Ploiesti”- parte a proiectului : ,,Planuri de mobilitate urbana durabila pentru Polii de crestere din Romania –Lot 2 Craiova,...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.Z. – Introducere teren în intravilan (S=3250m.p.) - zonã dotãri tehnico-edilitare pentru amplasare statie de epurare şi amenajare drum acces (Sst=4313 m.p.)” , amplasat în comuna Colceag, DJ...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.D. – pentru „Amenajare intrare cu copertina, remodelare fatada, amenajare curte acces si refacere imprejmuire, recompartimentare pentru amenajare clinica medicala extindere cu magazie,...

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.D. – pentru „Construire sediu de birouri arhitectura, alei carosabile si pietonale, parcaje, imprejmuire, bransamente utilitati” , cu amplasamentul în localitatea Ploiesti , str. Rudului,...