Decizie emitere Aviz de mediu

Reactualizare PUG si RLU comuna Baba Ana

Decizie emitere aviz de mediu

" Actualizare P.U.G. şi R.L.U. comuna Cãrbunesti ", titular:  Primaria Comunei Carbunesti.