Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=4346 mp) zonă gospodărie comunală pentru amplasare platformă depozitare/gospodărire a gunoiului de grajd şi amenajare drum acces...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=1044 mp) zonă dotări tehnico-edilitare şi amenajare drum acces ”, propus a fi amplasat în comuna Vadu Săpat, satele Vadu Săpat şi Ungureni,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

''ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN  (S=5421 mp) PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/ DEPOZITARE, UNITĂŢI AGRICOLE  ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII (Sst = 7458 mp)” , in comuna Gura...

Proiect - decizia etapei de incadrare

ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=5500 mp), PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITARE, UNITĂŢI AGRICOLE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII (SSTUD = 15138 MP)”, in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D. – ridicare restricţie de construire (S=9824 mp) şi construire spaţiu comercial, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, mijloace publicitare, împrejmuire, amenajare...

Decizia etapei de incadrare

Amenajamentul fondului forestier proprietate privata U.P. II Manaila ”

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Introducere teren in intravilan zone industriale si depozite, in vederea   construirii unui rezervor de apa in incinta parcului 327 Gura Vitioarei” propus a fi amplasat...

Decizie emitere aviz de mediu

pentru "Reactualizare PUG si RLU comuna Aricestii Rahtivani"

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie din zona retele in zona pentru construire cladire birouri, hala productie, spatii depozitare, sistematizare verticala, imprejmuire teren, bransamente utilitati si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Rectificare Plan Urbanistic General - oraş Plopeni”, titular PRIMĂRIA ORAŞULUI PLOPENI, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – lotizare teren în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial P+1+M, cu funcţiuni complementare”, titular MUNICIPIUL PLOIEŞTI, cu amplasament în Ploieşti, T 44, P A638/9,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

ÎNTOCMIRE PUZ –INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN (S=70200 mp) ZONA UNITATI  INDUSTRIALE SI DEPOZITE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE SI ZONA SPATII VERZI, PENTRU AMPLASARE PARC...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN S=2000mp ZONA GOSPODARIRE COMUNALA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=8328mp) SI CONSTRUIRE PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD, MODERNIZARE DRUM...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S=4490MP) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=7460mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare (Sstudiată=8846mp) ”, propus a fi amplasat în comuna Măneşti, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si schimbare partiala destinaţie teren din subzonă locuinţe  unifamiliale şi bifamiliale cu regim mic de inaltime situate in noile extinderi sau...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajamentul silvic UP V Crasna - S.C. GREENGOLD VALUE FOREST S.R.L.

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – modificare indicatori urbanistici”, titular S.C. COMAT GRUP S.R.L., cu amplasament în Ploieşti, T 38, P A556, 558/1, 559, judeţul Prahova

proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=8764 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (S=7510mp) zonă unităti agricole pentru zonă mixtă: unitãti agricole/unitãti industrial si depozite si...

proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD- RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE (S=96150MP) PENTRU CONSTRUIRE SECTIE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE-FILTRE PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ,UTILITATI, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=4000 mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare drum acces (Sst=4539 mp) ”, propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=2388 mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare acces (Sst=3425 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna...

Proiect decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=6171mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţie rutiere şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=7069 mp) pentru „zonă mixtă instituţii şi servicii/agrement şi sport” şi „zonă căi de comunicaţii rutiere” pentru amplasare salon evenimente...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ.  Schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona institutii si servicii”,  propus a fi amplasat în localitatea Ploiesti, str. Targovistei, nr. 1,Jud. Prahova...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ. -  ridicare restrictie de construire si schimbare de destinatie din zona institutii si servicii cu functiuni complexe in zona mixta institutii si servicii /locuinte colective si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ. -  Introducere in intravilan (S=24000mp)-  zona mixta institutii si servicii , unitati industriale si depozitare si cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si zona cai de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ .  Schimbare destinatie din zona unitati industriale in zona mixta institutii si servicii /locuinte colective si reglementare  indicatori urbanistici maximali ( S=8570mp)”, cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Prahova cu nr. 4807/23.03.2018 completată cu nr. 8211/29.05.2018, privind planul/programul “ Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=10000mp) pentru zonă unităţi industriale şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- -  Schimbare destinatie teren ( S=1500mp) din zona unitati industriale in zona institutii si servicii si zona dotari tehnico edilitare Sst =1913mp) si reabilitarea , modernizarea,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – schimbare destinaţie teren din zonă locuinţe colective medii în zonă mixtă: locuinţe colective, instituţii şi spaţii verzi, atribuire indicatori”, propus a fi amplasat în Ploieşti, str....

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z.: schimbare destinaţie teren din zonã gospodãrie comunalã în zonã mixtã: locuinţe colective, instituţii şi servicii, atribuire indicatori urbanistici: POT, CUT, retrageri, regim...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D.  şi construire hotel, teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitãţi, amenajãri peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare de şantier”,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=1974mp) PENTRU ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA(Sst=10815mp) ",   cu amplasamentul în localitatea FILIPESTII DE PADURE

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1", cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Macesului, nr.4

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni cmplementare cu caracter predominant de odihna, recreere, turism in zona institutii si servicii si modificare indicatori urbanistici...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=1632 mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţii şi parcelare teren...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=60839,53mp) zonă locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă căi de comunicaţii rutiere şi zonă terenuri aflate permanent sub ape şi parcelare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=800mp) zonă instituţii şi servicii (Sstud=20003 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna Teişani, sat Teişani, T27, P611, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (50000mp) din zonã unitãţi industriale şi depozite pentru amplasare centralã fotovoltaicã în zonă mixtã unitãţi agricole şi unitãţi agrozootehnice,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – schimbare destinatie teren (S=1500mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatie pentru amplasare hala...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D. – construire imobile locuinţe colective P+2 cu spaţii comerciale la parter, refacere împrejmuire, alei auto şi pietonale, organizare de şantier”, propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere şi rectificare limită intravilan (S=37355 mp), schimbare parţială destinaţie teren din zonă funcţiuni mixte producţie, depozitare, comerţ, servicii, unităţi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=24979 mp) zonă mixtă instituţii şi servicii şi zonă căi de comunicaţii rutiere şi dotări aferente şi zonă căi de comunicaţii rutiere pentru...

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PUG (Sstudiat=11104 mp) , în orasul Sinaia, Aleea Caraiman, nr. Cadastrale 24714, 24716, 24717, 24719, tarla 25,50,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (S=300 mp) din zonă instituţii şi servicii în zonă dotări tehnico-edilitare (Sstud=458 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna Sângeru, sat Butuci,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SERVICII IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (1937 mp) şi schimbare destinatie teren intravilan (2143 mp) din zonă locuinţe în zona mixtă locuinţe şi instituţii şi servicii şi zonă căi de comunicaţii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Schimbare partiala destinatie teren din zona cai comunicatie S=429,72 mp in zona mixta locuinte, institutii, servicii, modificare reglementari urbanistice si construire bloc de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona verde protectie si zona unitati agricole in zona mixta unitati industriale/ depozite si unitati agricole S=...

Proiect - decizia etapei de incadrare

,,PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2017-2030", amplasat in orasul Sinaia

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE P.U.Z.: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (13521 mp) “DIN ZONA UNITATI AGRICOLE” IN “ZONA INSTITUTII SI SERVICII” PENTRU AMPLASARE/ AMENAJARE BIROURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI SALON...

Proiect - decizia etapei de incadrare

“ Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (814 mp) din zonă locuinţe şi funcţiuni complementare în zonă instituţii şi servicii pentru reconversie parţială clădire nefinalizată (spaţiu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Rectificare limita intravilan (S=424 mp) si schimbare destinatie teren UTR 1D din zona institutii si servicii ( S=7343 mp) in zona mixta: institutii si servicii si zona spatii verzi,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie teren ( S=2103 mp) din zona unitati agricole in zona dotari tehnico-edilitare si zona de comunicatii rutiera pentru amplasare gospodarie de apa si amenajare drum...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare partiala destinatie teren dn zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatii si parcelare ( S= 1930 mp) pentru amplasare locuinte ( Ss studiat= 2497 mp) ”,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – introducere teren in intravilan (S=8742mp) zona dotari tehnico edilitare pentru amplasare statie de epurare si amenajare acces (Sstudiata=10331mp)” , propus a fi amplasat în com....

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si reglementare teren pentru reabilitare si modernizare sediu primarie” , propus a fi amplasat în comuna Batrani, sat Batrani, str. Principala, nr.174,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ .  Schimbare destinatie teren cu functiunea retele tehnico edilitare, in zona institutii si servicii, bransamente utilitati”, cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Gheorghe...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restrictie de construire si modificare regim de aliniere la str. Tache Ionescu pentru extindere restaurant ”, propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Marasesti, nr.14, judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII / INDUSTRIE SI DEPOZITARE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI ” . ” cu amplasamentul în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare P.U.Z. , în Ploiesti, str. Targovistei, nr. 4, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restricţie şi atribuire indicatori urbanistici ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Ştrandului, nr. 59, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ.  -  EXTINDERE INTRAVILAN com. BLEJOI (S=8987mp) - ZONA INSTITURII SI SERVICII si ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII si  DEPOZITARE  SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII (S=9424mp) PENTRU EXTINDERE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D./P.U.Z. – şi desfiinţare construcţii C1, C2, C3 C4 (ruine), construire ansamblu vile cu apartamente şi spaţii comerciale, restaurant, patiserie, birouri la nivelul străzii, amenajări...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren din zonă mixtă unităţi industriale şi depozite şi instituţii şi servicii în zonă mixtă unităţi agricole şi unităţi industriale şi depozite pentru...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUD - RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCȚIE CIRCUITE ELECTRONICE, CABINĂ POARTĂ, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – PUZ –ridicare restrictie de construire si modificare indicatori urbanistici (POT, CUT, regim de aliniere) pentru extindere si supraetajare P+2 cladire existenta” , amplasat în Ploiesti,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Intocmire PUZ-Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (S st =21824 mp)” , cu amplasamentul în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona institutii si servicii” propus a fi amplasat in   Ploiesti, sos.Vestului , nr....

Proiect - decizia etapei de incadrare

Initiere studiu de oportunitate si PUZ pentru ridicare restrictie de construire  si schimbare destinatie din zona institutii publice, servicii si functiuni de interes general in zona ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ -   RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA  - AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA ", propus a fi amplasat în localitatea Ploiesti, Str. Rafov, Nr. 5, Jud. Prahova

Proiect - decizia de incadrare PUZ

P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI AGRICOLE ÎN „ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI ZOOTEHNICE”, propus a fi amplasat în...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Intocmire PUZ- Schimbare de destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii si construire gradinita, loc de joaca pentru copii, drum acces, alei...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – extindere intravilan (S=12487 mp) şi parcelare teren intravilan (S=18382 mp) pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare şi amenajare drum acces (Sst=19994 mp)”, propus a...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – extindere intravilan (S=33000 mp) şi parcelare teren pentru zona locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţii rutiere (Sst=36318 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – atribuire indicatori urbanistici pentru imobilul situat în Bulevardul Republicii cu nr. cadastral 137500 şi zona adiacentă ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, T 17, P 106/2,...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren din zonă unităţi agricole în zonă mixtă unităţi industriale şi depozite/unităţi agricole şi modificare...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

“ P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=8012 mp) pentru zonă mixtă: instituţii şi servicii/agrement şi sport şi amenajare drum acces existent (Sstud=140010 mp) ”

Decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare parţială destinaţie teren din zonă unităţi industriale şi depozite în zonă mixtă unităţi agricole şi unităţi industriale şi depozite pentru amplasare depozit...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie teren ( S=2977mp) din "Zona locuinte si functiuni complementare cu caracter predominant de odihna si recreere, turism in " zona mixta: institutii si servicii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ-Schimbare destinatie teren (S=8849 mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii pentru amplasare spatiu comercial si amenajare drum acces (S st...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restricţie construire privind consolidare şi extindere imobil, compartimentare spaţiu pod, renovare şi schimbarea destinaţiei de folosinţă de la locuinţă la pensiune, demolare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –parcelare loturi pentru locuinte”, amplasat în comuna Barcanesti, sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620/3, DS 701/1, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – extindere intravilan (S=2398 mp) şi schimbare destinaţie teren intravilan (S=1537 mp) zona locuinţe şi funcţiuni complementare pentru zona mixtã unitãţi industriale şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – schimbare destinatie teren (2.999 mp) din „subzona mixta echipamente publice, servicii, comert, locuire” in „subzona mixta industrie, depozitare, comert si servicii” pentru amplasare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D. – ridicare interdicţie temporară de construire ”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpina, str. Izvoarelor, nr. 9, judeţul Prahova

Proiect - decizia de incadrare PUG

Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism” , amplasat în comuna Blejoi, judeţul Prahova

Proiect - decizia de incadrare PUZ

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan S=3156 mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare acces (Sst=8920 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna...

Proiect - decizia de incadrare PUZ

PUZ –parcelare loturi pentru locuinte” , amplasat în comuna Barcanesti, sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620/3, DS 701/1, judeţul Prahova  COMUNA  BARCANESTI

Proiect - decizia de incadrare PUZ

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare  destinatie teren-S= 6729 mp din zona locuinte si functiuni complementare si zona terenuri agricole in intravilan in zona mixta...

Proiect - decizia de incadrare PUZ

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare  destinatie teren-S= 6729 mp din zona locuinte si functiuni complementare si zona terenuri agricole in intravilan in zona mixta...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – extindere intravilan (S=7399 mp) şi reglementare teren intravilan pentru zonã unitãţi industriale şi depozite şi amenajare drum acces şi intersecţia cu DN 72 (Sstudiat=26038 mp) ”

Proiect - decizia de incadrare PUZ

PUZ –ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii si zona spatii verzi, agrement si sport” ,...

Proiect - decizia de incadrare PUZ

PUZ –schimbare destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona mixta unitati industriale si depozite si unitati agricole si amenajare drum acces, in vederea amplasarii unor...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restricţie în intersecţie şi restricţie de construire ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaş, nr. 6, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare parţială interdicţie de construire în intersecţie şi modificare regim aliniere ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Oltului, nr. 4-6, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare functiune subzona constructii de sanatate in subzona constructii destinate turismului, pentru amplasare hotel” , propus a fi amplasat în Busteni, Bd. Libertatii, nr. 151 B, judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE SI AVIZARE P.U.D.-CONSTRUIRE CLINICA OFTALMOLOGICA” , propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, strada Alexandru Glinka, nr. 56