Proiect - Decizia etapei de incadrare

PUD - ,,CONSTRUIRE IMOBILE PENTRU ORGANIZARE EVENIMENTE CU BUCĂTĂRII ȘI ANEXE AFERENTE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ORGANIZAREA EXECUȚIEI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUD – amplasare 6 corturi industriale, 6 containere (birouri, vestiare, grupuri sanitare), cabinã poartã, sistematizare verticalã teren, creare accese, reamplasare cort industrial, alei...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

“PUZ – Introducere teren in intravilan (S=173.772,00 mp) zona mixta «ID-S – Zona pentru industrie nepoluanta si depozite cu servicii profesionale» si stabilire indicatori urbanistici”,...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – parcelare teren (S=6437 mp) pentru locuinţe şi funcţiuni complementare şi amenajare drum acces (Sst=8050 mp)”, propus a fi amplasat în comuna Lipãneşti, sat Lipãneşti, T9, P...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APAR Ț IN Â ND PERSOANELOR FIZICE DUMITRESCU TEODORA Ș I DUMITRESCU VALENTIN, CONSTITUIT Î N UNITATEA DE PRODUC Ț IE U.P. I...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

ELABORARE PUZ pentru ,,CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPAȚIU DE PRODUCȚIE NEPOLUANT, CONSTRUIRE ȘI DOTARE CLĂDIRI BIROURI, AMENAJARE INCINTĂ, PLATFORME CAROSABILE” , propus a fi amplasat în Ploiești,...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

PUZ - Introducere teren in intravilan (S=2800mp), zona activitati industriale si depozitare in vederea amplasarii unei statii de sortare a agregatelor de balastiera si amenajarii...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

“Intocmire PUZ- schimbare partial destinatie teren din zona mixta unitati industriale si depozite/ institutii si servicii si zona cai de comunicatii, in zona mixta locuinte/ institutii si...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

PUZ – supermarket şi depozite mãrfuri diverse stabilire indicatori urbanistici”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Poligonuluii, nr. 6A, B-dul Republicii, nr,. 291A

Proiect - Decizia etapei de incadrare

PUZ – schimbare destinaţie teren din zonã cu destinaţie specialã în zonã cu locuinţe şi ridicare restricţii de construire pentru amplasare a 3 locuinţe cuplate”, propus a fi amplasat în...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

ELABORARE PUZ PENTRU RECTIFICARE ERORI MATERIALE SURVENITE PRIN PUZ “ZONA GARII DE VEST-ARTERA DE LEGATURA SUD-VEST” (HCL NR.384/24.11.2009, MODIFICAT PRIN HCL NR.112/27.03.2015, IN VEDEREA...

Proiect - decizia etapei de incadrare

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SUBZONĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ÎN ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM MEDIU DE ÎNĂLȚIME Lm – P, P+2 ȘI PARCELARE TEREN (S = 6812 mp)...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren intravilan(6005mp) din zona unitati agricole in zona institutii si servicii, stabilire reglementari...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- reducere intravilan(S=175mp), schimbare partiala destinatie teren zona unitati industriale si depozite si extindere intravilan(S=13462mp) pentru zona locuinte si functiuni...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Extindere intravilan ( S=7672 mp), zona locuinte, zona verde si zona cai rutiere, schimbare destinatie teren ( S=2326 mp) din zona locuinte in zona institutii si servicii si zona...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – pentru construire imobil locuinţe colective P+4-5 parţial – prin schimbare destinaţie din zonã locuinţe în zonã mixtã instituţii şi servicii şi locuinţe colective (cu menţinerea avizelor...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – schimbare parţialã destinaţie teren zonã industrialã şi depozitare (S=18008 mp) şi lotizare pentru ansamblu rezidenţial (Sst=20034 mp)”, propus a fi amplasat în oraş Boldeşti...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

“ Întocmire PUZ pentru majorare indicatori urbanistici subzona instituţii şi servicii de interes general pentru amplasare spaţiu comercial şi amenajare drum acces – suprafaţa de studiu – 18175...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren (S=1626 mp) din zonã mixtã instituţii şi servicii şi locuinţe în zonã instituţii şi servicii pentru...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – lotizare şi reglementãri urbanistice pentru zonã locuinţe individuale şi locuinţe colective (Sst=28964 mp)”, propus a fi amplasat în Ploieşti, T 65, P A8/1, A8/2, A8/3,...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUD – desfiinţare integralã C1 şi C4, desfiinţare parţialã C2; schimbare destinaţie C2 din moarã în halã dezmembrãri VSU şi depozit piese VSU; schimbare destinaţie C3 din halã...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

“Intocmire si avizare PUZ – Schimbare destinatie teren in zona mixta: locuinte colective inalte/institutii si servicii si atribuire indicatori urbanistici ” –DAVID C MIHAI FLORIN PFA

Proiect - Decizia etapei de incadrare

“Intocmire si avizare PUD - Desfiintare constructii existente, construire imobil locuinte colective P+3 etaje, organizare de santier si imprejmuire teren” – BICLINERU FLORINEL OVIDIU

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – extindere intravilan (S=99mp), ridicare restrictie de construire si parcelare teren pentru amplasare de locuinte si amenajare drum acces (Sstudiat=13371mp)”, 

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Planul/programul „Întocmire PUZ – schimbare destinaţie teren (23092 mp) din zonã unitãţi industriale şi depozitare în zonã instituţii şi servicii (Sst=26061 mp)”, cu amplasament în oraş...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Cladiri imobile multifunctionale –servicii si locuinte colective”, cu amplasament în Ploiesti, str. Valeni, nr.144, judetul Prahova

Decizie - emitere aviz de mediu

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată constituit în U.P. I Sustained Forest”, compus din două unități de producție denumite în continuare U.P. – uri respectiv: U.P. IX Valea...

Decizie de emitere a avizului de mediu

PUZ - Construire centru comercial, locuire si functiuni complementare, amenajare si construire zone tehnice, amenajare parcari, amenajare incintei cu spatii verzi si plantate, alei carosabile si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Construire locuinta unifamiliala P+1E, imprejmuire teren si piscina ”, propus a fi amplasat în Ploiesti, T 65, parcela A 8/1-6, 8/20- 27, judeţul Prahova,

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Elaborare PUZ pentru extinderea infrastructurii spitalicesti a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, str. Gageni, nr. 98A, str....

Proiect - Decizia etapei de incadrare

RIDICARE RESTRICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE (S=2164 MP) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN SUBZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII SI LOCUINTE IN SUBZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII SI GALERIE COMERCIALA, DRUMURI INTERIOARE SI ACCESE,  PLATFORME, PARCAJE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PUT APA,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII SI GALERIE COMERCIALA, DRUMURI INTERIOARE SI ACCESE,  PLATFORME, PARCAJE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PUT APA,...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Extindere intravilan (S=10531 mp) si schimbare partiala destinatie teren din zona locuinte si dotari complementare, zona mixta institutii si servicii si spatii verzi, sport si...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Reducere intravilan (S=770.200 mp)subzona cai de comunicatie aeriene si schimbare destinatie teren din subzona cai de comunicatie aeriene in zona locuinte si dotari complementare...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

“Întocmire PUD – ridicare restricţie de construire construire locuinţã, spãlãtorie auto, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitãţi, împrejmuire, branşamente şi...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire P.U.Z. – parcelare teren (Steren=5.590mp) schimbare partiala destinatie din zona locuinte si functiuni complementare in cai de comunicatii rutiere in vederea amplasarii a 10...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire P.U.Z. – parcelare teren (Steren=5.590mp) schimbare partiala destinatie din zona locuinte si functiuni complementare in cai de comunicatii rutiere in vederea amplasarii a 10 locuinte...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Intocmire Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru extindere intravilan si schimbare destinatie teren intravilan din zona unitati agricole in zona mixta unitati agricole si unitati industriale si...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

,,Planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Azuga” 

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – ridicare restricţie temporarã de construire (S=7500mp), schimbare parţialã destinaţie teren (S=3427mp) din zonã unitãţi industriale şi depozitare în zonã de locuire şi zonã cãi de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Întocmire PUZ – ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren intravilan din zona mixta locuinte, institutii si servicii turistice, spatii verzi, sport si agrement...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

„Întocmire PUZ – extindere intravilan (S=967mp) pentru subzona cai de comunicatii – infrastructura rutiera si amenajari aferente, ridicare restrictie de construire si schimbare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru extindere intravilan (S=2078,00mp) si schimbare destinatie teren din subzona mixta compusa din institutii si servicii, locuinte individuale cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – schimbare destinaţie teren din zona specialã în zonã unitãţi industriale şi depozitare (S=14965mp)”, propus a fi amplasat în oraş Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – stabilire indicatori urbanistici zonã instituţii şi servicii (S=949mp) şi schimbare destinaţie teren (S=1248 mp) din subzonã locuinţe şi servicii aflate în afara zonei protejate...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – parcelare teren (24561 mp) pentru amplasare locuinţe şi funcţiuni complementare”, propus a fi amplasat în comuna Bucov, sat Bucov, str. Iulia Hasdeu, T2, P102, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Strategia locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie- transport- distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti”, propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – pentru construire locuinta colectiva cu 6 apartamente, regim de inaltime P+2E , propus a fi amplasat în Ploiesti, intr.Lacauti, nr.11 judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare PUZ - Construire centru comercial,  locuire si functiuni complementare, amenajare si construire zone tehnice, amenajare parcari, amenajarea incintei cu spatii verzi ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – Modificare partiala „PUZ Cartier parc” si tern extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste DN1 la intersectia cu DJ1011 si strada Buda (S STUD.=373,542mp) si construire pasaj...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – ridicare restricţie de construire (S=2482 mp) şi modificare reglementãri urbanistice zonã instituţii şi servicii (Sstud=5219 mp)”, propus a fi amplasat în comuna Ariceştii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUD – desfiinţare rampã auto, construirea unei hale metalice şi a unui atelier de sudura”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpina, str. Orizontului, nr. 2A, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – introducere teren în intravilan pentru realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu, cu staţie de epurare în satul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare PUZ-  „Construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice,amenajare parcări,amenajarea incintei cu spații verzi și...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Rectificare P.U.G. si R.L.U. comuna Batrani, judeţul Prahova ”, 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Introducere teren in intravilan (S=29809mp) zona mixta unitati agricole/unitati industriale si depozite, pentru amplasare ferma 1 de pasari tineret pentru reproductie  (maxim...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire PUZ – introducere teren în intravilan (S=56053 mp) zonã mixtã unitãţi agricole/unitãţi industriale şi depozite pentru amplasare fermã gãini ouatoare (maxim 60000 capete) şi amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – introducere teren în intravilan (S=86000 mp) zonã mixtã unitãţi agricole/unitãţi industriale şi depozite, zonã cãi de comunicaţie rutierã pentru amplasare fermã 2 de gãini ouatoare pentru...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ - Introducere teren in intravilan zona unitati industriale si depozite si reglementare teren extravilan pentru exploatare amenajare agregate minerale in terasa cu redarea terenului in circutul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (Sst=2388mp) SI CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE, ANEXE, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU DE PARCARE, UTILITATI,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE ” , propus a fi amplasat în comuna Targsorul Vechi, sat Targsorul Vechi

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – ZONA CENTRALA A SATULUI BRAZII DE JOS SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI RECTIFICARE LIMITA INTRAVILAN (Sstudiat = 88854,39mp)” , propus a fi amplasat în comuna Brazi, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ - Schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona locuinte si dotari complementare

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- parcelare teren (S=29440mp) pentru ansamblu rezidential si functiuni complementare (Sstud=32891)” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ –Extindere intravilan (S=1199mp) si rectificare suprafata teren intravilan prin reducere ( S=4449 mp) zona dotari tehnico- edilitare pentru amplasare statie de epurare si amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – modificare reglementari urbanistice, zona unitati industriale si depozitare (S=12.835,00mp) si zona cai de comunicatie pentru amplasare unitati de productie si amenajarea...

Proiect - decizie etapa de incadrare

Intocmire PUZ – modificare reglementari urbanistice, zona unitati industriale si depozitare (S=12.835,00mp) si zona cai de comunicatie pentru amplasare unitati de productie si amenajarea...

Proiect - Decizia etapei de incadrare

Elaborare P.U.Z. – LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII ” , propus a fi amplasat în Ploiesti, str. I. L. Caragiale, nr.4

Decizie - emitere aviz de mediu

pentru Reactualizare PUG si RLU, comuna Manesti

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUD si construire centru medical integrat” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Oras Busteni, B-dul Libertatii, nr. 69, nr. cad. 26043

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – Introducere teren in intravilan (S=7776mp) pentru zona mixta unitati industriale/depozitare, unitati agricole si institutii si servicii si amenajare drum acces (Sst=9248mp)” ,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici urbanistici, modernizare gospodarire de apa si extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – schimbare destinaţie teren (S=915 mp) din zonã industrialã-subzona unitãţi industriale şi depozitare în zonã de locuinţe (Sstud=2115 mp)”, propus a fi amplasat în oraş...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Planul/programul „PUZ – ridicare restricţie de construire şi retragere din axul drumului pentru construire locuinţă P+3E şi spaţiu comercial”, titular DAVID GABRIEL VLAD, cu amplasament în ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – extindere intravilan (S=67439 mp) – zonã mixtã unitãţi industriale şi depozitare şi unitãţi agricole şi amenajare drum acces (Sst= 85144mp)”, propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUD – construire două imobile P+3+4 retras cu destinaţia de locuinţe colective, alei pietonale şi carosabile, spaţiu de parcare şi organizare de şantier” , propus a fi amplasat în judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – ridicare restrictie de construire, modificare partiala, zonificare functionala din zona cai de comunicatie feroviara in zona unitati industriale si depozite si din zona...

Proiect - decizia etapei de incadrare„

Introducere teren in intravilan(4938mp) – zona dotari tehnico- edilitare pentru amplasare statie epurare si amenajare drum acces (Sstud=7597mp)” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – schimbare destinaţie teren (S=7604 mp) din zonã locuinţe şi zonã activitãţi agrozootehnice şi servicii în zonã instituţii şi servicii pentru amplasare spaţiu comercial şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – modificare reglementari zona unitati industriale si depozite (S=111824 mp) si amenajare drum acces)” , propus a fi amplasat în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – introducere teren in intravilan (S=7500mp) zonã unitãti zootehnice pentru amplsare fermã îngãsare taurine si amenajare acces (Sstud=8265mp)” , propus a fi amplasat în comuna...

Decizie etapa de incadrare

Modificare partialã reglementãri PUZ – zonã mixtã unitãti industriale si depozite si institutii si servicii, zonã mixtã institutii si servicii si cãi de comunicatii rutiere, zonã dotãri...

Decizie etapa de incadrare

Elaborare P.U.Z. pentru extinderea infrastructurii spitaliceşti a Spitalului Judeţean de Urgenţã Ploieşti”, propus a fi amplasat în Ploieşti, str. Gãgeni, nr. 98A şi 100, nr. cad. 143806...

Decizie etapa de incadrare

Intocmire PUZ – extindere intravilan ( S= 14000 mp) zona mixta unitati industriale si depozitare si institutii si servicii si modificare partiala reglementari urbanistice (Sstudiata= 92889)” ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand comunei Talea si Manastirii Sinaia

Proiect - decizia etapei de incadrare

“Întocmire P.U.Z. – modificare zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare, instituţii şi servicii şi parţial zonă – echipare edilitară şi zonă căi de comunicaţie rutieră pentru zonă...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere 2 terenuri în intravilan (S=46491 mp) zonă unităţi agrozootehnice pentru amplasare 2 ferme zootehnice şi amenajare drum acces (Sstudiat=54397mp) ”, propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Rectificare P.U.G. si R.L.U. comuna Rîfov, judeţul Prahova ”, propus a fi amplasat în comuna Rîfov, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – extindere intravilan zona locuinte si functiuni complementare si zona cai de comunicatie rutiera si parcelare teren pentru amplasare locuinte si amenajare drum” , propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare partiala de destinatie teren din zona centrala in zona dotari sportive si amenajare drum acces” , propus a fi amplasat în comuna Banesti, sat Banesti, str. Soarelui, nr.1037,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie din zonă căi de comunicaţii rutiere în zonă instituţii şi servicii, modificare indicatori urbanistici şi regim aliniere şi aliniament – pentru construire...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D. – construire 4 locuinţe P+1E cu câte 2 apartamente, împrejmuire, alei de incintă ”, propus a fi amplasat în Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 47, judeţul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – parcelare teren T 36 str. Ghighiului – Ploieşti – schimbare destinaţie din zonă reţele tehnico-edilitare şi culturi agricole în zonă pentru locuinţe individuale, zonă amenajări...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – (regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti-cartier Râfov, modernizare străzi, extinderea reţelelor pentru asigurarea utilităţilor de bază, amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – ridicare restricţie de construire pentru consolidare, recompartimentare interioară, mansardare, modificare şarpantă, extindere subsol şi schimbare destinaţie din locuinţă în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=4346 mp) zonă gospodărie comunală pentru amplasare platformă depozitare/gospodărire a gunoiului de grajd şi amenajare drum acces...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=1044 mp) zonă dotări tehnico-edilitare şi amenajare drum acces ”, propus a fi amplasat în comuna Vadu Săpat, satele Vadu Săpat şi Ungureni,...