Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere şi rectificare limită intravilan (S=37355 mp), schimbare parţială destinaţie teren din zonă funcţiuni mixte producţie, depozitare, comerţ, servicii, unităţi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=24979 mp) zonă mixtă instituţii şi servicii şi zonă căi de comunicaţii rutiere şi dotări aferente şi zonă căi de comunicaţii rutiere pentru...

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PUG (Sstudiat=11104 mp) , în orasul Sinaia, Aleea Caraiman, nr. Cadastrale 24714, 24716, 24717, 24719, tarla 25,50,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (S=300 mp) din zonă instituţii şi servicii în zonă dotări tehnico-edilitare (Sstud=458 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna Sângeru, sat Butuci,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SERVICII IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (1937 mp) şi schimbare destinatie teren intravilan (2143 mp) din zonă locuinţe în zona mixtă locuinţe şi instituţii şi servicii şi zonă căi de comunicaţii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Schimbare partiala destinatie teren din zona cai comunicatie S=429,72 mp in zona mixta locuinte, institutii, servicii, modificare reglementari urbanistice si construire bloc de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona verde protectie si zona unitati agricole in zona mixta unitati industriale/ depozite si unitati agricole S=...

Proiect - decizia etapei de incadrare

,,PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2017-2030", amplasat in orasul Sinaia

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE P.U.Z.: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (13521 mp) “DIN ZONA UNITATI AGRICOLE” IN “ZONA INSTITUTII SI SERVICII” PENTRU AMPLASARE/ AMENAJARE BIROURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI SALON...

Proiect - decizia etapei de incadrare

“ Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (814 mp) din zonă locuinţe şi funcţiuni complementare în zonă instituţii şi servicii pentru reconversie parţială clădire nefinalizată (spaţiu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Rectificare limita intravilan (S=424 mp) si schimbare destinatie teren UTR 1D din zona institutii si servicii ( S=7343 mp) in zona mixta: institutii si servicii si zona spatii verzi,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie teren ( S=2103 mp) din zona unitati agricole in zona dotari tehnico-edilitare si zona de comunicatii rutiera pentru amplasare gospodarie de apa si amenajare drum...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare partiala destinatie teren dn zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatii si parcelare ( S= 1930 mp) pentru amplasare locuinte ( Ss studiat= 2497 mp) ”,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ – introducere teren in intravilan (S=8742mp) zona dotari tehnico edilitare pentru amplasare statie de epurare si amenajare acces (Sstudiata=10331mp)” , propus a fi amplasat în com....

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si reglementare teren pentru reabilitare si modernizare sediu primarie” , propus a fi amplasat în comuna Batrani, sat Batrani, str. Principala, nr.174,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ .  Schimbare destinatie teren cu functiunea retele tehnico edilitare, in zona institutii si servicii, bransamente utilitati”, cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Gheorghe...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restrictie de construire si modificare regim de aliniere la str. Tache Ionescu pentru extindere restaurant ”, propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Marasesti, nr.14, judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII / INDUSTRIE SI DEPOZITARE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI ” . ” cu amplasamentul în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare P.U.Z. , în Ploiesti, str. Targovistei, nr. 4, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restricţie şi atribuire indicatori urbanistici ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Ştrandului, nr. 59, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ.  -  EXTINDERE INTRAVILAN com. BLEJOI (S=8987mp) - ZONA INSTITURII SI SERVICII si ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII si  DEPOZITARE  SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII (S=9424mp) PENTRU EXTINDERE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D./P.U.Z. – şi desfiinţare construcţii C1, C2, C3 C4 (ruine), construire ansamblu vile cu apartamente şi spaţii comerciale, restaurant, patiserie, birouri la nivelul străzii, amenajări...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren din zonă mixtă unităţi industriale şi depozite şi instituţii şi servicii în zonă mixtă unităţi agricole şi unităţi industriale şi depozite pentru...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUD - RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCȚIE CIRCUITE ELECTRONICE, CABINĂ POARTĂ, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ – PUZ –ridicare restrictie de construire si modificare indicatori urbanistici (POT, CUT, regim de aliniere) pentru extindere si supraetajare P+2 cladire existenta” , amplasat în Ploiesti,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Intocmire PUZ-Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (S st =21824 mp)” , cu amplasamentul în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona unitati industriale in zona institutii si servicii” propus a fi amplasat in   Ploiesti, sos.Vestului , nr....

Proiect - decizia etapei de incadrare

Initiere studiu de oportunitate si PUZ pentru ridicare restrictie de construire  si schimbare destinatie din zona institutii publice, servicii si functiuni de interes general in zona ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ -   RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA  - AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA ", propus a fi amplasat în localitatea Ploiesti, Str. Rafov, Nr. 5, Jud. Prahova

Proiect - decizia de incadrare PUZ

P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI AGRICOLE ÎN „ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI ZOOTEHNICE”, propus a fi amplasat în...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Intocmire PUZ- Schimbare de destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii si construire gradinita, loc de joaca pentru copii, drum acces, alei...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – extindere intravilan (S=12487 mp) şi parcelare teren intravilan (S=18382 mp) pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare şi amenajare drum acces (Sst=19994 mp)”, propus a...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – extindere intravilan (S=33000 mp) şi parcelare teren pentru zona locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţii rutiere (Sst=36318 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – atribuire indicatori urbanistici pentru imobilul situat în Bulevardul Republicii cu nr. cadastral 137500 şi zona adiacentă ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, T 17, P 106/2,...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren din zonă unităţi agricole în zonă mixtă unităţi industriale şi depozite/unităţi agricole şi modificare...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

“ P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=8012 mp) pentru zonă mixtă: instituţii şi servicii/agrement şi sport şi amenajare drum acces existent (Sstud=140010 mp) ”

Decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare parţială destinaţie teren din zonă unităţi industriale şi depozite în zonă mixtă unităţi agricole şi unităţi industriale şi depozite pentru amplasare depozit...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – Schimbare destinatie teren ( S=2977mp) din "Zona locuinte si functiuni complementare cu caracter predominant de odihna si recreere, turism in " zona mixta: institutii si servicii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ-Schimbare destinatie teren (S=8849 mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii pentru amplasare spatiu comercial si amenajare drum acces (S st...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restricţie construire privind consolidare şi extindere imobil, compartimentare spaţiu pod, renovare şi schimbarea destinaţiei de folosinţă de la locuinţă la pensiune, demolare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –parcelare loturi pentru locuinte”, amplasat în comuna Barcanesti, sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620/3, DS 701/1, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – extindere intravilan (S=2398 mp) şi schimbare destinaţie teren intravilan (S=1537 mp) zona locuinţe şi funcţiuni complementare pentru zona mixtã unitãţi industriale şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – schimbare destinatie teren (2.999 mp) din „subzona mixta echipamente publice, servicii, comert, locuire” in „subzona mixta industrie, depozitare, comert si servicii” pentru amplasare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D. – ridicare interdicţie temporară de construire ”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpina, str. Izvoarelor, nr. 9, judeţul Prahova

Proiect - decizia de incadrare PUG

Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism” , amplasat în comuna Blejoi, judeţul Prahova

Proiect - decizia de incadrare PUZ

Întocmire P.U.Z. – introducere teren în intravilan S=3156 mp) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare acces (Sst=8920 mp) ”, propus a fi amplasat în comuna...

Proiect - decizia de incadrare PUZ

PUZ –parcelare loturi pentru locuinte” , amplasat în comuna Barcanesti, sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620/3, DS 701/1, judeţul Prahova  COMUNA  BARCANESTI

Proiect - decizia de incadrare PUZ

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare  destinatie teren-S= 6729 mp din zona locuinte si functiuni complementare si zona terenuri agricole in intravilan in zona mixta...

Proiect - decizia de incadrare PUZ

Intocmire PUZ- Ridicare restrictie de construire si schimbare  destinatie teren-S= 6729 mp din zona locuinte si functiuni complementare si zona terenuri agricole in intravilan in zona mixta...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – extindere intravilan (S=7399 mp) şi reglementare teren intravilan pentru zonã unitãţi industriale şi depozite şi amenajare drum acces şi intersecţia cu DN 72 (Sstudiat=26038 mp) ”

Proiect - decizia de incadrare PUZ

PUZ –ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii si zona spatii verzi, agrement si sport” ,...

Proiect - decizia de incadrare PUZ

PUZ –schimbare destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona mixta unitati industriale si depozite si unitati agricole si amenajare drum acces, in vederea amplasarii unor...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare restricţie în intersecţie şi restricţie de construire ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaş, nr. 6, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – ridicare parţială interdicţie de construire în intersecţie şi modificare regim aliniere ”, propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Oltului, nr. 4-6, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare functiune subzona constructii de sanatate in subzona constructii destinate turismului, pentru amplasare hotel” , propus a fi amplasat în Busteni, Bd. Libertatii, nr. 151 B, judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE SI AVIZARE P.U.D.-CONSTRUIRE CLINICA OFTALMOLOGICA” , propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, strada Alexandru Glinka, nr. 56

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinaţie teren (S=1409 mp) din zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în zonă instituţii şi servicii pentru amplasare service auto si amenajare acces...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand MSR Mihai I-UP VII MSR Mihai I” judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Elaborare PUZ- ridicarea restrictiei de construire impuse de PUG Ploiesti datorata traseului de strazi noi” propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Sapunari, nr. 2B, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE, MODIFICARE REGIM ALINIAMENT SI ALINIERE , SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA IN BLOCURI CU REGIM DE INALTIME P+2-4 , P+5-10,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

DETALIERE CONDITII DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+2, S+P+3, CU MENTINEREA INDICATORILOR URBANISTICI; CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE LOCUINTE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„PUZ –ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru zona unitati industriale si schimbare destinatie din zona locuinte si dotari complementare in zona...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D. – construire hală metalică si împrejmuire teren” , propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, B-dul Bucuresti, nr. 64, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D. – ridicare restricţie de construire şi construire garaj utilaje agricole, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, platformă, utilităţi, împrejmuire, branşamente şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – construire locuinte individuale prin A.N.L.” , propus a fi amplasat în municipiul Ploieşti, str. Cosminele, nr. 11A, judeţul Prahova

Decizie incadrare - Aviz de mediu

PUD –construire casa de vacanta S+P+2E+M, imprejmuire teren, alei pietonale, sistematizare verticala, ziduri de sprijin, bransamente utilitati, organizare de santier” , propus a fi amplasat în...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan pentru amplasare locuinţe şi funcţiuni complementare ”, propus a fi amplasat în oraş Buşteni, 

Decizie incadrare - Aviz de mediu

PUD –recompartimentare interioara, extindere, inchidere terase, construire balcoane, amenajarea podului in mansarda, alte amenajari ale incintei pentru club, sala fitness, masaj, solar,...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=1710 mp) zonă dotări tehnico-edilitare şi pentru reglementarea drumului de acces (Sstudiată)=6589 mp) pentru înfiinţare reţea de canalizare şi...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.D. – CONSTRUIRE UNITATE DE PANIFICATIE SI PATISERIE, AMENAJARE ALEI CAROSABILE, PARCARE, SPATII VERZI, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE SANTIER ” , propus a fi amplasat în localitatea...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

„P.U.Z. – reducere intravilan (S=594 mp), ridicare restricţie de construire, schimbare destinaţie teren (Steren=58553 mp) din zonã mixtã locuinţe/instituţii şi servicii în zone locuinţe,...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

„PUZ –extindere intravilan (S=12374 mp) zona unitati industriale si depozite si zona de cai de comunicatii rutiere pentru amplasare centru integrat de reciclare materiale si amenajare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii aferente spitalului de psihiatrie dezafectat; Intocmire PUZpentru schimbare de destinatie teren din zona institutii publice si servicii si partial zona dotari...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

P.U.Z. – introducere teren în intravilan (S=404000mp) pentru zonă mixtă unităţi agrozootehnice/unităţi industriale şi depozite (Sstud)=415913 mp)” , propus a fi amplasat în comuna Baba Ana, sat...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=11706 mp) – zonă mixtă: unităţi industriale şi depozitare/instituţii şi servicii (Sstudiată=74146 mp) ”, amplasat în comuna Filipeştii de Pădure, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –infiintare retea de canalizare, statie de epurare ape uzate, lucrari conexe, amenajare drum acces, imprejmuire, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, bransamente si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – pentru schimbare destinatie din zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de doua niveluri, locuinte colective in zona mixta institutii si servicii si zona rezidentiala cu cladiri cu mai...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Reducere intravilan-S= 12618 mp- zona unitati industriale si depozite si extindere intravilan- S= 15962 mp- pentru zona mixta unitati industriale/ depozitare si unitati agricole,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – ridicare restricţie de construire pentru retragere obligatorie de 19 ml din axul stradal în vederea construirii unui atelier auto parter, cu branşamente şi utilităţi” ,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D. – pentru construire sediu administrativ si showroom auto ” cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str, Marasesti, nr. 470, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire si avizare PUD-pentru construire hala depozitare parter”  cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str. Gageni nr.92, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ- Modificare partiala PUZ aprobat, reglementari, indicatori urbanistici maximali si reparcelare teren pentru amplasare locuinte colective si individuale (Sstudiat= 23695 mp)” cu...

Decizie incadrare - Aviz de mediu

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinatie teren,  modificare caracteristici parcele construibile si mod amplasare pe lot si parcelare pentru amplasare locuinte insiruite” , amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinatie teren (S=3033,14) din zona locuinte si dotari complementare in zona spatii verzi, agrement si sport (Sstud=4631,49)” , amplasat în comuna Singeru, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –ridicare restrictie de construire si modificare partiala PUZ  Cartier Parc –UTR 50 B pentru zona institutii si servicii complexe (Sst=31918 mp)” , amplasat în comuna Blejoi, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.Z. – schimbare destinatie teren din zonă locuinte şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism şi zonă centrală în zonă spaţii verzi, agrement şi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTOCMIRE PUZ-MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI APROBATI (REGIM DE INALTIME/INALTIME MAXIMA) PENTRU REALIZARE PARC INDUSTRIAL PENTRU PRODUCTIE SI PRELUCRAREA CELULOZEI SI HARTIE SI ALTE INDUSTRII...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – schimbare destinatie zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii , zona institutii si servicii in zona cai de comunicatie” , comuna Ccorastii Colt, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

PUZ –schimbare destinatie teren din zona retele tehnico-edilitare in zona locuinte/institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici si ridicare restrictie de construire” , amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.D.– pentru construire sediu administrativ si showroom auto ”  cu amplasamentul în localitatea Ploiesti, str, Marasesti, nr. 470, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ-rectificare limita intravilan aprobat (s=128 mp) ridicare restrictie de construire si parcelare teren pentru amplasare locuinte (sstudiat=12945 mp)” , amplasat în comuna Paulesti,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„P.U.Z. – Schimbare destinatie teren ( S=10099 mp) din zona unitati industriale si depozite in zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii si modificare regim de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – extindere intravilan ( S=2192mp) – zona mixta : unitati agricole si institutii si servicii si zona cai de comunicatie pentru amplasare sediu administrativ ( Sstudiat =5347mp) ”  cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

P.U.Z. – introducere teren in intravilan ( S=23996mp), zona mixta institutii si servicii, unitati industriale si depozite , cai de comunicatii si dotari aferente, pentru amplasare sediu societate...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Intocmire PUZ Ridicare restrictie de construire ( S=31965mp) si schimbare partiala destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona spatii verzi si zona institutii si servicii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Întocmire P.U.D. – ridicare restricţie de construire”, amplasat în oraş Slãnic, str. Piatra Verde, T 14, P Cc 251 si DJ 100N, judeţul Prahova

Proiect - decizie incadrare

„Întocmire P.U.Z. – extindere intravilan (S=2832,38 mp), ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren intravilan (S=28000 mp) din zonă unităţi agricole în zonă mixtã...

Proiect - decizie incadrare

INTOCMIRE PUZ-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU EXTINDERE CLADIRE SEDIU PRIMARIE SI CAMIN CULTURAL SI AMPLASARE ANEXA”, amplasat in comuna Secaria, satul Secaria,